Fracties en B&W willen Aalsmeer ‘weer fatsoenlijk besturen’

Het was haar aan te zien, gisteravond om goed half twaalf: burgemeester Jobke Vonk was blij. Het verloop van de gemeenteraadsvergadering alsook open brieven en gesprekken eerder deze week gaven haar hoop op herstel van de verziekte politieke verhoudingen. Vonk sloot opgelucht af met een kort woordje. Ze had de raadsleden weer zien “lachen”, er was sprake van “goede samenwerking” en ze dankte ze voor de “medewerking”. Een “goed teken” vond ze het dat er een motie raadsbreed was opgesteld en unaniem aangenomen.

Aan het begin van de avond, om acht uur, las de burgemeester achter het spreekgestoelte een officiële verklaring voor, mede namens de fractievoorzitters van de vijf partijen in de raad. Daarin staat dat de fractieleiders en zij de avond daarvoor tijdens een gesprek de periode van het “politieke herstelproces” hadden ingeluid. De gang van zaken van de laatste maanden kan “niet voortduren” in hun ogen.

Gezamenlijke inzet
Ze beloven zich “gezamenlijk in te zetten voor een goed verloop van de vergaderingen, te beginnen met vanavond”. Op 23 oktober komen de vijf fractievoorzitters en de burgemeester weer bij elkaar om aan verder herstel te werken. Dat zal gebeuren “onder leiding van een extern begeleider die door ons gezamenlijk zal worden gekozen”. 

Buiten de goede voornemens is dat laatste de opmerkelijkste passage in de gezamenlijke verklaring. Tot nu toe nam de burgemeester immers elke keer zelf de regie, niet tot ieders tevredenheid, en bepaalde zij wie zich boog over Aalsmeerse perikelen.

Beschamend
Na het openen van de raadsvergadering voelde de burgemeester zich geroepen direct achter het katheder plaats te nemen voor een korte speech. “Beste aanwezigen,” zei ze de behoorlijk goed gevulde raadzaal rondkijkend. “Ik sta hier als burgemeester, even niet als voorzitter van de gemeenteraad of B&W, maar gewoon als burgemeester van de inwoners van Aalsmeer.”

Ze wees, met een brok in de keel, op de “beschamende” raadsvergadering op 2 oktober. “Ik schaam me ervoor. Het was een politiek dieptepunt. En de conclusie is dat het echt moet veranderen. We moeten naar onszelf kijken. Ik, het college, de raad. We moeten allen de verantwoordelijkheid dragen en ons uiterste best doen, want deze mooie gemeente moeten we gaan besturen.”

Geraakt
Vonk vertelde dat ze die middag een delegatie van de groep 'verontruste Aalsmeerders' had ontvangen. De groep had woensdag een open brief gestuurd, gericht aan de raad en B&W, met een oproep om “zorg te dragen voor een goed bestuur”.

“Ze hebben een beroep op mij gedaan, en dat raakt me. Ik ben burgemeester geworden omdat ik me voor deze mensen wil inzetten. En gelukkig sta ik er niet alleen voor,” zei ze, doelend op de bijeenkomst woensdagavond met de fractievoorzitters, die elkaar, inclusief Vonk, vonden in een gezamenlijke verklaring.

Soepeler verloop
Was het dan allemaal koek en ei gisteravond? De raadsvergadering is in elk geval redelijk soepel verlopen. Veel en veel soepeler in elk geval dan een week eerder. De gezichten van raadsleden en andere aanwezigen in de raadzaal stonden vrolijk. Dat was een half jaar lang niet voorgevallen.

Vonk riep één keer Ronald Fransen (PACT) tot de orde, wiens “toon” ze te hard vond. Dat hoorde volgens haar niet bij de afgesproken goede omgangsvormen en het respect voor elkaar. “Dat is de adrenaline,” verontschuldigde de fractievoorzitter van de progressieve oppositiepartij zich prompt met een lach. Duidelijk was wel dat iedereen, ook de wethouders, zijn beste beentje probeerde voor te zetten, of zich gedeisd hield.

Weer overgeslagen
Eén raadslid was, eufemistisch uitgedrukt, minder blij met het verloop van de avond. Dat was Bram Heijstek van eenmansfractie HAC, in maart de nieuwkomer in de raad. Hij werd enkele keren overgeslagen door de burgemeester. Toen Heijstek aan het eind van de vergadering bij de stemmingen aangaf dat hij door haar “weer vergeten” was, reageerde Vonk met “excuus, excuus”. De herhaling van het woord wees erop dat ze besefte niet voor het eerst in de fout te zijn gegaan.

Heijstek schreef Vonk vanochtend een “open brief” waarin hij stelt in zeven maanden “minimaal zestien keer” over het hoofd te zijn gezien. Ook “weigert” de burgemeester volgens de HAC'er geregeld antwoord te geven op “inhoudelijke vragen”.

Voor het HAC-bestuur is “de maat vol”. Heijstek schrijft “bereid” te zijn “dit allemaal te vergeven en vergeten”. Maar op één voorwaarde: dat er “per direct” een eind komt aan zulk van weinig respect getuigend gedrag.

Hieronder de integrale versie van de verklaring van de fractievoorzitters en de burgemeester.

Op weg naar herstel

De politieke verhoudingen in Aalsmeer zijn niet goed, zelfs slecht te noemen. Dat komt op meerdere momenten tot uiting, met als laatste dieptepunt de raadsvergadering van donderdag 2 oktober.

Deze gang van zaken kan niet voortduren. Dat hebben de fractievoorzitters van de vijf partijen en de burgemeester gisteravond gezamenlijk tijdens een bijeenkomst geconcludeerd. Ook de collegeleden delen deze mening.

Op deze bijeenkomst hebben we een start gemaakt met het politieke herstelproces. Als eerste stap zullen we ons gezamenlijk inzetten voor een goed verloop van de vergaderingen, te beginnen met vanavond. Daar horen goede omgangsvormen en respect voor elkaar bij.

Vervolgens zullen wij op 23 oktober bij elkaar komen om verder te werken aan het herstelproces. Dat doen we onder leiding van een extern begeleider die door ons gezamenlijk zal worden gekozen. In een later stadium zullen ook de gehele raad en het college worden betrokken.

Er is een beroep op ons gedaan door een groep verontruste bewoners. Dat appèl nemen wij ter harte. Het besturen van de gemeente, dat doen we immers voor onze inwoners. Dat is ons aller verantwoordelijkheid. Wij zijn het verplicht aan onze bewoners om Aalsmeer en Kudelstaart weer verantwoord en fatsoenlijk te besturen.

Foto's: (boven en midden) de burgemeester gisteravond op de raadsvergadering in haar openingswoord over de politieke situatie; (onder) ook op de publieke tribune boven gespannen gezichten bij Vonks betoog. (foto's Arjen Vos)

 

2 reacties

  1. De ’toon’ maakt de muziek. Het was een geslaagde poging van de raad en B&W, aangevoerd door een positieve burgemeester, om in het vervolg in een vredelevende stemming met elkaar om te gaan. Nu moet het niet ontaarden in softheid, er mag best strijd zijn in de arena. Maar op deze wijze Aalsmeer besturen is 100x beter! Natuurlijk is het een eerste stap, maar waar een goede wil is, is een goede constructieve weg. Laten we de ‘kleintjes’ ook niet vergeten in de raad. Want wie het kleine niet eert… Met veel genoegen volgde ik de ‘nieuwe’ stijl van vergaderen via Radio Aalsmeer. Het kan dus wel. Eigenlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat het niet goed kwam. Laten we hopen dat hier bij ons in de politieke arena wel wordt gevochten met inzet, maar met veel respect voor elkaar. De eerste stap is gisterenavond gezet. Politiek, bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel