Fractiebudget zowaar geen hamerstuk

Uit de gemeentepot krijgen de fracties in de gemeenteraad elk jaar geld om zich te laten ondersteunen of uitgaven te doen die verband houden met het fractiewerk. In Aalsmeer is er een plafond voor vastgesteld: dit jaar was dat bijna 33.000 euro voor alle fracties tezamen. Dat bedrag wordt volgens een bepaalde rekenformule netjes verdeeld over de vijf fracties.

Gewoonlijk gebeurt dat geruisloos. Je hoort er geen woord over op raadsvergaderingen waar de fractiebudgetten in stemming komen en altijd goedgekeurd worden. Als vanzelfsprekend hamerstuk. Maar dat was op 17 december anders – dat moet uniek zijn geweest. Wel gaf de raad in ruime meerderheid groen licht, met als voorstemmers CDA en AB van de coalitie en PACT van de oppositie.

Besteding vaag
De twee andere oppositiefracties echter maakten enige stampij. De VVD wilde niet inhoudelijk in discussie gaan over het fractiebudget, maar liet het bij een veelzeggende stemverklaring.

Volgens fractievoorzitter Robert van Rijn konden de liberalen “niet instemmen met de financiële verantwoording” zoals die door de diverse fracties was gegeven. De wijze waarop ze het fractiegeld besteedden, betitelde hij als “niet geheel juist of duidelijk”. Van Rijn doelde met name op bestedingen tijdens de verkiezingscampagne in 2014.

Partijspreekbus
Bij een boze HAC'er Bram Heijstek ging het om een akkefietje rond wel of niet declarabele kosten van de 'partijspreekbus', die hij ruim een jaar geleden gekocht had. Het werd een onplezierig welles-nietesspelletje tussen hem en burgemeester Jeroen Nobel.

De woordenwisseling werd halverwege van een voetnoot voorzien door fractievoorzitter Robbert-Jan van Duijn van het CDA. Hij vond het dubieus om een bus aan te schaffen en daar de belastingbetaler voor te laten opdraaien. “Ik zou ook wel een auto willen, maar daar is het fractiebudget niet voor,” stelde Van Duijn.

Vergoeding raadsleden
Overigens ontvangen gemeenteraadsleden op persoonlijke titel jaarlijks een vergoeding voor hun raadswerkzaamheden. De 'honorering' is bij wet geregeld. Voor een gemeente als Aalsmeer komt dat neer op ruim negenhonderd euro per maand.

Portretten: dwarsliggers op raadsvergadering 17 december Robert van Rijn (VVD, rechts) en Bram Heijstek (HAC). (foto's AV-archief)

2 reacties

  1. Het is duidelijk hoe objectief AV is. Onderzoek doen scoort niet. Als ze goed onderzoek deden zouden ze noteren dat de bus met toestemming van Jobke is gekocht. Dat is een persoonsgebonden beschikking. Dat legt Nobel naast zich neer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel