Eeuwige worsteling: burger bij politiek betrekken

“De burger is een veelkoppig monster,” sprak interim-griffier Theo van Waes beeldend. “Maar het is onze intentie om hem actief te mobiliseren. Want we hebben de burger nodig om de puntjes op de i te zetten. Het is voor ons een punt van aandacht en we blijven zoeken naar hoe de burger het beste in de wedstrijd kan komen.”

Van Waes, als griffier eerste steunpilaar van de gemeenteraad, had met zijn opmerkingen vorige week dinsdagavond onmiskenbaar de beste intenties. Ook al waren het woorden die overal klinken. Het is en blijft de eeuwige worsteling in Aalsmeer, Den Haag en de rest van de democratische wereld: hoe verleid je de burger om de politieke arena te betreden?

Van Waes sprak tot welgeteld zes betrokken burgers en persvertegenwoordigers, bijeengeroepen in de raadzaal om van gedachten te wisselen over de nieuwe vergaderwijze van de raad. Dit omdat zij, en enkele anderen, in december meededen aan een workshop om tot hoognodige verbeteringen te komen. Hun boodschap toen: de burger komt niet uit de verf.

Onzichtbaar
Vier maanden later is de situatie nog hetzelfde. Er is een nieuw vergadersysteem uitgedokterd, dat in maart is gaan draaien. De eerste commentaren zijn uiterst lovend, ook van het handjevol op 31 maart meepratende burgers. Maar de burger blijft net zo onzichtbaar als voorheen.

“We voelen het als plicht burgers in het proces te betrekken. Want we doen het allemaal voor hen,” verkondigde Van Waes plechtig. Met dat 'we' sprak hij namens raadsleden die die avond ook aan de raadstafel zaten en deel uitmaken van de werkgroep Vergadermodel. Die is de afgelopen maanden in touw geweest om een beter vergadersysteem voor de raad uit de hoge hoed te toveren.

Voorwas
Vorige maand zijn er raadscommissies in het leven geroepen. Ze dienen, net als vele jaren terug tot veler tevredenheid het geval was, ter voorbereiding van de vergaderingen van de gemeenteraad. In die commissies (er zijn er twee: Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur) wordt volgens Van Waes de “voorwas” gedaan.

Of eigenlijk meer dan dat. Informatie verzamelen, politieke standpunten innemen, in gesprek gaan met B&W – dat vindt in de commissies plaats. “Het politieke werk zit in de commissies.” Per fractie treden maximaal twee leden aan.

De commissievergadering is de enige plek waar de burger voortaan zijn stem publiekelijk kan laten horen, door in te spreken. Dat kan niet meer op raadsvergaderingen waar de voltallige raad present is. Dat is de plaats voor het politieke debat en de besluiten.

Veel kritiek
Met de komst van de nieuwe structuur is het rondetafelgesprek van de raad bij het grofvuil gezet. Niemand in de workshops in december (ook raadsleden, B&W en ambtenaren volgden een sessie) had zich vleiend uitgelaten over de ronde tafel. “Te weinig tijd voor onderwerpen, te strakke regels en de burger voelde zich onvoldoende gehoord,” vatte workshopleider Jan Versluis van adviesbureau DynaVision vorige week dinsdag samen.

Ook de raadsvergaderingen van de afgelopen jaren kregen volgens hem van de workshopdeelnemers de wind van voren. “Veel te lang, niet efficiënt, geen tijd voor aantrekkelijke debatten, gefrustreerd weglopende burgers, te veel politieke profilering.” En ook: “Gebrek aan respect tussen raadsleden onderling, tussen raad en B&W en tussen raad en voorzitter (de burgemeester zit de raadsvergadering voor – red.),” aldus Versluis.

Hoge drempel
De werkgroepleden waren eerlijk: ze zijn er nog niet uit hoe ze “burgers beter aan tafel kunnen krijgen bij de commissies”. Hun hoop was (en is) dan ook mede gevestigd op zinvolle ideeën van belangstellende niet-raadsleden.

Het moet sowieso anders dan aan de ronde tafel. De ambitie waarmee de gemeenteraad daar een jaar geleden mee begon, was er burgers mee te verlokken tot meepraten. Er kwam echter nauwelijks iemand.

De drempel om mee te praten was te hoog gelegd, stelden de betrokken burgers op 31 maart. Er was door de gemeente nooit goed over gecommuniceerd en de verplichting tot aanmelding werkte volgens hen averechts. Vertel burgers dat het voor een soepel verloop van de vergadering handig is als ze zich tevoren opgeven, maar laat de verplichting alsjeblieft los, zo luidde een suggestie.

Raadsspreekuur
Griffier Van Waes had “het idee dat de raadsleden beter het spel kunnen spelen” met de nieuwe wijze van vergaderen. “Ze zitten al beter in hun vel,” vond hij.

Nu de burgers nog. Die krijgen binnenkort in elk geval een nieuw speeltje toegestopt, het raadsspreekuur. Dat wordt een vierwekelijkse inloop van een halfuur op donderdagavond. Elke Aalsmeerder kan er zijn persoonlijke verhaal kwijt aan een gezelschap raadsleden – van elke partij eentje. De startdatum wordt nog bekendgemaakt.

Han Carpay

Foto's: er zitten soms burgers aan de raadstafel en op de publieke tribune, vooral bij onderwerpen die ze na aan het hart liggen. (foto's AV-archief)

16 reacties

 1. Sukkels de mensen die achter HAC staan. Ik ben het eens met Dick Piet. Als Hitler beter zijn best had gedaan hadden we niet met die jood gezeten.

 2. Niemand twijfelt aan de enorme inzet van Bram Heijstek van HAC. Zo onderzocht hij kort geleden op mijn verzoek adviezen van de welstandscommissie en zette als conclusie op papier dat het college van B&W op de knieën moet worden gedwongen. Omdat het college aan de toepassing van de welstandsnota een volstrekt verkeerde uitleg heeft gegeven en daarmee blijkbaar de hoogste bestuursrechter sprookjes heeft verteld. Voor alle duidelijkheid: het college past die verkeerde uitleg toe op alle inwoners van Aalsmeer, want de welstandsnota geldt voor iedereen. Hiermee geconfronteerd zijn B&W en de coalitie er (nog) niet toe te brengen om e.e.a. toe te geven, tezamen met mij herziening van de rechterlijke uitspraak te vragen en zaken te herstellen. Bram ziet het loepzuiver en steekt zijn nek uit voor burgers, net als VVD en PACT die het bewuste onderzoek ook hebben gedaan. Het college zegt wel dat het niet traineert en/of frustreert, maar het omgekeerde is waar. Dat moet hier dan ook maar eens gezegd worden, immers onze bestuurders lezen het onvolprezen AalsmeerVandaag. Wie weet worden de ogen van het college alsnog geopend… en wordt de omgang met burgers eindelijk zoals zij mogen verwachten: correct, met respect voor wat men wel “de rechtsstaat” noemt, en voor wederzijdse bekommernissen.

 3. Geachte heer Heijstek, het zou u sieren, als u bij uw opmerking ‘Aantal op deze site’ man en paard benoemt. Mijn enige opmerking hierover in uw richting kan zijn: Ieder, net zoals u, bedoelt het op zijn manier, soms op wat andere en kritische toon, het beste voor Aalsmeer.

 4. Geachte Hr. Heijstek, ik denk dat u de reactie van mij/ons nog eens rustig door moet lezen. Staan er namen? Staan er partijen? Staat er specifiek waar het echt over gaat/ging? Het is een algemene constatering en niet meer dan dat. Dit even voor de duidelijkheid!

 5. Zowel bij de Provincie als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de politieke situatie in Aalsmeer nauwlettend gevolgd, Bram. Iedere publicatie, of het nu op AalsmeerVandaag is of in een lokale krant, wordt daar aan het dossier toegevoegd. De vraag is niet of, maar wanneer er ingegrepen wordt. Ingrijpen van hogerhand betekent het einde voor het gehele bestuur. Wellicht zullen dan de goeden, of zij die zich tot de goeden rekenen, onder de kwaden moeten lijden.

 6. Goedenmorgen Ron, dat ben ik met je eens. Alleen het ging mij om de generaliserende opmerkingen van een aantal op deze site. Alsof het gehele bestuur verrot is. Jij weet zelf als geen ander dat ik altijd iemand ben die bereid is een stapje extra te zetten in het belang van de burger. Om dan te horen dat ik niet het fatsoen heb om te reageren op e-mails enzo vind ik dan niet op zijn plaats. Net als brieven die naar provincie zijn gegaan doen het imago van Aalsmeer niet goed. Dat is ook mijn naam die daar aan verbonden zit. Die wordt volledig ten grabbel gegooid door zulke acties. Terwijl er niets mee wordt bereikt. De personen die het veroorzaken blijven zitten. Niemand die ze door de 12/11 met een meerderheid tegen kan houden. De enige manier om dat te doen is dat de coalitie wakker wordt. Tot die tijd protesteren, maar niet generaliseren over raadsleden die alles uit de kast hebben gehaald voor deze gemeente.

 7. Jammer van die stukjes weer hieronder. Wanneer stopt het modder gooien en verwijten maken naar elkaar? Waarom elkaars handschoen niet onmiddellijk opnemen en in duel gaan. Hard werken moeten we allemaal. Ik denk de burger nog meer, om die ene drempel te nemen.

 8. @Bram Heijstek, hoi Bram, gisteren was ik bij de raadscommissie en als een rode draad door alle onderwerpen heen lees je en hoor je dat er nog steeds niet gecommuniceerd en geluisterd wordt naar de burger. Zeker niet door het college en gedeeltelijk door de raad. De burger komt er ook niet meer uit, neem het typerende voorbeeld Hoofdweg. De wethouder zegt in gesprek te zijn met de burger. De burger meldt dat er tijdens het overleg gezegd word door de gemeente dat er geen ruimte meer is voor aanpassingen. Wat moet je hiermee als burger, je voelt je niet serieus genomen. Je kan niet van iedere burger verwachten dat die in een onderwerp zoveel uren steekt als dat ik bijvoorbeeld bij de Middenweg-situatie doe. Ik heb tot nu toe in alles mijn gelijk gehad bij verschillende instanties en tot 3x toe bij de rechter. Het college, de raad doet er niets mee. Dus verwijt niet de burger dat zij niets doen, bijzonder zwak. Het is aan de gemeente, de raad, het college om het voor de burger interessant te maken en de drempel weg te nemen om mee te doen aan het besturen van Aalsmeer.

 9. Dan nog iets. Ik stoor mij de laatste tijd over de negatieve toonzetting richting de gemeenteraad. Ongeacht of je het eens bent met een kleur, maar allemaal zijn het mensen die zich keihard inzetten voor het goede doel. Zelf stop ik gemiddeld 30 uur in de week in mijn raadswerk. Enorm veel leeswerk. Omgaan met mensen die je doelbewust beledigen, toch vriendelijk blijven, mensen die je lastig vallen, toch vriendelijk blijven. Dat het RTG is gefaald, ligt niet aan de raad. Bij sommige onderwerpen kwam gewoon niemand. Wij promoten zoveel mogelijk de commissies. Het staat in de krant. AalsmeerVandaag besteedt er aandacht aan. HAC haalt informatie bij de burger. Vrijwel alle andere fracties gaan ervan uit dat de burger informatie moet brengen. De burger doet dat niet. Alleen beschikt HAC niet over meer mensen om haar werk nog grondiger te doen. Maar hoe zou u reageren als de burger geen interesse toont? Ik maakte tijdens de verkiezingen de vergelijking met mij als adviseur met een cliënt. Gaandeweg het proces moet je samen met de burger keuzes maken. Als de burger dan zwijgt…. ja wat wil je dan? Geef de raad de kans om te groeien. Geef de raad de kans naar elkaar te groeien. HAC heeft al zoveel tijd gestopt in de verhoudingen, want die gaan alleen verbeteren als de oude garde stopt met vechten, dat de negativiteit in de pers over de raad telkens roet in het eten gooit.

  Dus in plaats te vitten op de raad, vraag jezelf is af, wat had ik zelf gedaan. Wat kan ik doen voor mijn gemeente? Het is nog maar een jaar geleden dat er verkiezingen waren… de situatie qua communicatie was toen echt niet beter… had je grote mond toen open gezet en meegedaan.

  Geloof mij het raadslidmaatschap is heel zwaar! Helemaal als je in gedachten neemt dat je werkelijk alles dient te accepteren. Je mag verrot gescholden worden, je mag bedreigt worden, ik ben dit jaar al 3 x fysiek mishandeld (ook terug geslagen), ik ben de berm ingereden en inhoudelijk is het een enorm bak met werk.

  Stop met zaniken op de raad, en werk mee.

 10. Geachte heer Spring in ’t Veld, op elke mail die ik ontvang wordt geantwoord. Een ieder die bij mij op het spreekuur of in de spreekbus komt, wordt gehoord. Regelmatig zijn er zelfs burgers die mij sms’en, whatsappen etc. Ik heb van u nog nooit een mail ontvangen. Als u de burger bent naast de N201. Weet u nog dat ik u benaderde tijdens de presentatie van het Aldersakkoord in Hoofddorp? Vraag aan Dirk Box, ik was de enige van de politiek uit Aalsmeer die aanwezig was. Ik heb toen mijn kaartje aan u gegeven. Ik heb nooit meer iets van u vernomen. Op 20 november 2014 (vraag Han Carpay die is in bezit van een archief aan pleidooien van HAC) heb ik tijdens het RTG notabene gevraagd of er al schot zat in uw situatie. Als er iemand in Aalsmeer geen antwoord krijgt van het ambtelijk apparaat: DAT WIL IK WETEN!!! Bij deze de uitnodiging om bij op het spreekuur te komen of in de spreekbus.

 11. John, er wordt niet voor niets gezegd dat de macht aan hen is die over diezelfde macht kunnen beschikken. Voor mij ligt de macht pas in je handen, als je er ook aan wilt meedoen en deelgenoot van wilt worden, in de positiefste zin van het woord. Het is juist de kunst om het veelkoppige monster daar voor in te zetten in samenwerking met de politiek. Mijn excuus, als ik je persoonlijk onmacht door mijn stukje hebt toegedicht. Het was meer naar de burger in het algemeen toe.

 12. Gerard, vind je het goed als wij ons eigen plan trekken? Onderdeel te zijn van een veelkoppig monster is wat mij betreft een voorrecht! Overigens denk ik dat jij de enige bent die mij onmacht toedicht.

 13. Beste John, ik kan vaak ver meegaan met je ‘kijk op dingen’, maar in dit geval zou ik toch tegen je willen zeggen: Kom vanuit de zijlijn naar het midden met je eigen geluid en laat het symbool van onmacht achter je.

 14. Louter symboolpolitiek; openheid prediken en geslotenheid praktiseren!

 15. Wij hopen dat het gaat werken, maar wat moeten wij daar aan tafel doen als je al geen reacties krijgt op je e-mails, op gewone simpele vragen aan wie dan ook? Op een enkeling na. Zelfs als je iets naar het secretariaat stuurt krijg je geen ontvangstbevestiging retour o.i.d.? Maar nogmaals het tij kan keren, dus laten wij het positief bekijken dat het wel gaat werken.

 16. Op 31 maart was de belangstelling van de burger in de raadzaal voor dit voorlopige slotakkoord van de workshop, minimaal. Helaas. Dit was nu echt een moment geweest om de politiek een gevoelige tik op zijn vingers te geven, door de aanwezigheid van de burger: Let ook op ons! Ik noemde deze avond: Mosterd na de maaltijd, maar ondanks deze ietwat negatieve insteek van mijn zijde, kregen de weinige burgers toch een klein beetje hoop mee van de politiek. Samenwerking moet in de toekomst beter, en daar gaan we aan werken. Ik zou tegen de ‘wegblijvers’ willen zeggen: Burger doe je plicht en denk mee en blijf niet aan de zijlijn staan, want dan is het straks echt: Mosterd na de maaltijd. Trouwens de ‘gemeentekroket’ is verdwenen, nu nog de mosterd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel