Deur dicht voor huiskamerexperiment Oude Veiling

Het is wat ongelukkig zo vlak voordat de toekomst van De Oude Veiling besproken wordt in de commissie Maatschappij en Bestuur aanstaande donderdag 26 januari, maar het feit is dat Amstelring en Ons Tweede Thuis hebben besloten om te stoppen met het project ‘Aalsmeer Vitaal’. Het experiment heeft ruim acht maanden geduurd en het is beide organisaties niet gelukt om cliënten binnen te halen in De Oude Veiling.
 
Het voornemen was om elke donderdag en vrijdag ouderen uit de omgeving te trakteren op een praatje, een taartje, een mooi verhaal of een wandeling door de natuur in de buurt. Volgens projectleider Geertina van Aalst is het niet helemaal duidelijk waardoor de ouderen weg zijn gebleven. Ze weet zeker dat ze genoeg heeft geflyerd en met berichten in de krant heeft gestaan.
 
Van Aalst denkt dat het mogelijk te maken heeft met het grote aanbod in Aalsmeer zoals dat van Gebouw Irene, het Kloosterhof en de Zonnebloem ofwel de marktwerking in de zorg. Nog een oorzaak kan zijn dat Aalsmeerse ouderen moeilijk te bewegen zijn om achter de voordeur vandaan te komen. De vierde oorzaak heeft te maken met de financiering, die opdroogde. Het betekent onder meer dat de twee meiden van Ons Tweede Thuis die onder de vlag van Gewoon Doen twee dagen per week werkten in de keuken van De Oude Veiling naar een andere werkplek verhuizen.
 
Niet gelukt
ESA Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer is door de gemeente gevraagd om De Oude Veiling voorlopig te exploiteren. ESA beheert, onderhoudt en verhuurt gebouwen. Dat doet de ESA bij De Oude Veiling nu al bijna een jaar. Zo is de ESA vorig jaar alvast gestart met activiteiten die in de toekomst in het gebouw zouden kunnen plaatsvinden. ESA heeft aan Ons Tweede Thuis en Amstelring gevraagd om eerder met activiteiten te starten en zo ervaring op te doen Dit eerste project is dus niet gelukt, maar dat zou niets zeggen over de toekomst van de Huiskamer van Aalsmeer.
 
Kracht in samenwerking
Volgens de ESA maken een koor, een werelddansgroep, het Cultuurpunt, politieke-, culturele-, kerkelijke-, maatschappelijke- en sociale organisaties nu al gebruik van de zalen van De Oude Veiling. Verder zal de ESA in samenspraak met de andere huurders werken aan de inhoudelijke agenda van De Oude Veiling en alles wat daarbij komt kijken. Juist in die brede samenwerking van partijen zou de kracht zitten.
 
Volgens ambtelijk projectleider De Oude Veiling, Marleen Huizingh is het vanzelfsprekend dat hiervoor de balans tussen de inbreng van die partijen cruciaal is. De ESA gaat deze balans bewaken. Op de vragen wie daar een voortrekkersrol in heeft en of de plannen voor De Oude Veiling dan min of meer organisch tot stand moeten komen is een antwoord tot nu toe uitgebleven.
 
Toekomst
De gemeente ziet het pand als een proeftuin. Als een plek waar vele doelgroepen terecht kunnen. Er moet ontmoeting van jong en oud kunnen plaatsvinden, maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeletterden die een taalcursus doen, mensen met een verstandelijke beperking en vroegtijdige schoolverlaters die werkervaring opdoen moeten er een plekje kunnen vinden, zo valt te lezen in een persbericht. Kortom de gemeente ziet De Oude Veiling als een plek waar educatie, cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.
 
Discussie over draagvlak
Een van de belangrijke punten is natuurlijk de financiering om de noodzakelijk geachte verbouwingen te realiseren. Zonder verbouwing geen proeftuin die De Oude Veiling heet, zo lijkt het. De voorkeur van het college gaat uit naar de uitgebreide bouwvariant waarin de transparantie en mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik enorm zouden toenemen. Bovendien wordt het gehele pand toegankelijk gemaakt voor mindervaliden, onder meer door het installeren van een nieuwe lift die alle verdiepingen bereikt. Het Schipholfonds gaat deze verbouwing, als er voldoende draagvlak is in de gemeente, mogelijk maken.
 
Naast de structurele middelen die de gemeente ter dekking aanwendt in de exploitatie is de gemeente ook als subsidieverstrekker van de bibliotheek en het cultuurpunt en als 100 procent aandeelhouder van ESA BV betrokken in de exploitatie. Het betekent dat het gemeentebestuur zeker tot in 2021 kan rekenen op exploitatietekorten die gedekt moeten worden.
 
Daarbij is er in diverse media discussie ontstaan over dat draagvlak. Zo bestaan er ideeën om eerst de Aalsmeerse bevolking via een referendum te laten stemmen voor een bepaald project, maar ook het aanleggen van groen, investeren in cultureel jongerencentrum N201 zijn zo een paar ideeën die volgens de indieners in aanmerking komen voor datzelfde SLS-geld.
 
Tekst Jan Daalman
(advertentie)
 

Eén reactie

  1. Inmiddels is het ontslag van betaalde bibliotheekkrachten aangekondigd. Vrijwilligers zullen hun plaatsen gaan innemen. Wat is er geworden van de motieven van de gemeente die kortgeleden nog leidden tot koop van de Oude Veiling? Opkrikken van het restaurant en snel afstoten was het doel.
    Waarom niet direct aangegeven dat het gebouw een langdurig ‘schip van bijleg’ dreigde te worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin