Denktank: ‘Aalsmeer moet veiliger en toekomstbestendiger’

De 'Denktank' in vergadering (Foto Gemeente)

(Gemeentelijk persbericht) Op de eerste avond van de ‘Denktank Verkeer’ werd door de deelnemers niet mild geoordeeld over de verkeerssituatie en de bereikbaarheid in Aalsmeer. Er werden veel onveilige situaties opgetekend en over het openbaar vervoer was men uitermate slecht te spreken. Ook over de toekomst bestaan zorgen.

‘Als we maar één onveilige situatie kunnen oplossen is proef geslaagd’

De ‘Denktank Verkeer’ is een initiatief van wethouder Dick Kuin. Het college wil in deze periode vooral goed luisteren naar de inwoners. Bij wijze van proef wordt nu aan een groep betrokken inwoners gevraagd hoe zij de huidige verkeerssituatie in Aalsmeer beoordelen en de toekomstige situatie het liefst zouden zien. Op de eerste bijeenkomst zijn de belangrijkste knelpunten in de verschillende wijken in kaart gebracht.

Onveiligheid baart zorgen
Vrijwel alle deelnemers lieten hun bezorgdheid over de veiligheid (van hun kinderen en/of zichzelf) duidelijk blijken. Onder andere slechte verlichting, onduidelijke (oversteek)situaties, onoverzichtelijke rotondes, hardrijders en slecht geplaatste zebrapaden werden daarbij als oorzaken van de onveiligheid genoemd.

Basisprincipes
De denktank vindt dat alles in de gemeente zou moeten draaien om vier basisprincipes. ‘Veiligheid’, ‘leefbaarheid’, ‘bereikbaarheid’ en ‘langzaam verkeer gaat voor snelverkeer’. Verder moet beter worden gekeken naar – en nagedacht worden over- de toekomst. Hoe willen we ons bijvoorbeeld in 2050 in Aalsmeer met elkaar verplaatsen met alsmaar toenemend verkeer? Waar laten we wel en waar laten we geen (vracht)verkeer toe? Is er een mogelijkheid tot eenrichtingverkeer op wegen die nu (te) intensief worden gebruikt? Hoe wordt het verkeer uit toekomstige woonwijken verwerkt? Willen we verkeersarme wijken?

Brede afspiegeling van wijken
De denktank bestaat uit 42 betrokken inwoners die door de gemeente zijn geselecteerd uit tachtig aanmeldingen. Bij de keus voor de deelnemers is onder andere gekeken naar interesses van de inwoners en naar de straat waarin ze wonen. “We wilden een zo breed mogelijke afspiegeling van de wijken in Aalsmeer,” zegt wethouder Dick Kuin, “iedereen heeft dagelijks te maken met verkeer. Daardoor is iedereen ervaringsdeskundige en vindt er iets van. De mensen die we altijd al spreken of horen, waaronder de wijkoverleggen, blijven we uiteraard op andere manieren ook nog steeds spreken en horen. En over grote ontwikkelingen heeft de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord.”

Geweldige inzet
De ‘Denktank Verkeer’ komt na deze avond nog twee keer bij elkaar. In februari en april 2023 zijn deze vervolgsessies gepland. “Ik ben nu al onder de indruk van de inbreng en geweldige inzet van deze groep inwoners,” zegt Kuin, “wij gaan nu eerst precies in kaart brengen wat de denktank ons heeft meegegeven en dan gezamenlijk invulling geven aan de vervolgavonden. Als we met elkaar maar één onveilige situatie kunnen oplossen, is deze proef al geslaagd. Maar na deze avond ben ik ervan overtuigd dat er meer winst te boeken is.”  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin