Concurreren zandsportvelden op Machinepark met The Beach?

Plannen voor herinrichting terrein rondom de Bloemhof

Door: Joop Kok. Als het aan Absoluut Aalsmeer zou liggen, dan zouden op het nieuw in te richten gebied nabij de Bloemhof geen open lucht zandsportvelden mogen worden ingericht. AA had dan ook een motie ingediend waarin ze het College opriep ervoor te zorgen dat de ESA, als beheerder van de Bloemhof, op het aan te leggen Machinepark geen activiteiten zou ontwikkelen die concurreren met de commerciële activiteiten van The Beach.

Voor Jelle Buisma van de PvdA ging dat te ver. Volgens hem had deze motie niets te maken met het voorliggende agendapunt, dat ging over het al of niet verstekken van een krediet over de inrichting van het Machinepark. Hij had er moeite mee om via het College te scheidsrechteren richting de ESA. Gerard Winkels van het CDA legde uit dat het om een bedrag van 2 miljoen ging dat aanzienlijk verlaagd zou worden door een bijdrage van 1,3 miljoen van Stichting Leefomgeving Schiphol.

Strook grond die deel wordt van het toekomstige Machinepark

Burgemeester Gido Oude Kotte gaf bij de introductie van dit agendapunt op de raadsvergadering van donderdag 29 oktober aan dat dit bedrag besteed zou worden om de bufferzone tussen het bedrijventerrein en Green Park Aalsmeer een beter verblijfsklimaat te geven. Maar ook de entree naar de Bloemhof te verplaatsen naar de Braziliëlaan en het terrein rondom de sporthal in te vullen met sportieve en recreatieve voorzieningen in een aantrekkelijke groene verblijfsruimte.

Unanieme waardering
Alle partijen waren het erover eens dat het een mooi plan was en dat alle betrokkenen alle ruimte hadden gekregen om hun wensen kenbaar te maken. Met name Willem Kikkert van D66 was lyrisch over de toegepaste methodiek. “Met Placemaking krijg je een gevoel, je proeft en snuift het, met z’n allen aan tafel ga je puzzelen en uiteindelijk vallen die stukjes in elkaar. Wij vinden dat die stukjes op een mooie manier in elkaar zijn gevallen.”

Anticlimax
René Martijn had geworsteld met de vraag in hoeverre het voorstel concurreert met de activiteiten van The Beach. Doordenkend vroeg hij zich af of het ook niet met de activiteiten van een sportschool concurreert? En nog verder denkend, hoe zit het dan met het Waterfront, concurreert dat niet met de activiteiten van de Waterlelie en het Oosterbad? Duivelse dilemma’s die smeekten om in een gloedvol betoog beantwoord te worden. Het luisterend publiek wachtte in spanning op een verslag van zijn worsteling. Het werd een anticlimax. Martijn stond achter de motie maar naar het waarom bleef gissen.

Concurrentie
Judith Keessen was daarin duidelijker, zij vond het oneerlijke concurrentie, de gemeente staat garant voor de ESA en The Beach moet, zeker in deze coronatijd, keihard werken voor een inkomen. Voor haar een reden om achter de motie van AA te staan. Willem Kikkert zag dat net weer iets anders. Volgens hem kan concurrentie ook gezond zijn en de krachten van een ondernemer versterken, daar hecht D66 aan.

Compromis
En de VVD? Tja die werd rechts ingehaald door AA en kon niet anders stellen dan dat het een sympathieke motie was en dat het signaal dat er van uitging goed was. Aan VVD portefeuillehouder Robert van Rijn de taak om de partijen tevreden te stellen. En hoe doen we dat in Nederland? Polderend. Hij stelde voor om zowel met de ESA als met The Beach te zoeken naar een compromis, een Beach Volleydome in The Beach en een Beach Handbaldome bij de Bloemhof.

Zijn toezegging maakte alleen voor de bühne iets uit, het stemgedrag lag al vast, unaniem stelde men zich achter het kredietvoorstel en de motie haalde het niet, Judith Keessen, Rene Martijn en AA brachten te weinig stemmen in.

Herdenking Peter Smolders
Voordat afgelopen donderdagavond de raadsvergadering begon, werd stilgestaan bij het overlijden van Peter Smolders, fractieassistent van Absoluut Aalsmeer. Hij werd in 1951 geboren in Rotterdam en stierf op 69 jarige leeftijd na een kort ziektebed in Aalsmeer. Greta Holtrop, raadslid van AA, sprak vol liefde en lof over Peter. Dick Kuin pakte zijn gitaar en zong vol melancholie ‘Saying Goodbye’. Op zoektocht naar de oorsprong van dat nummer voerde Google uw verslaggever naar een Youtube filmpje van de Keniaanse singer-songwriter J.S. Ondara. Bij het beluisteren ervan bleek het niet het nummer te zijn dat hij zocht, andere tekst, andere melodie. Maar wat melancholie betreft, dat wat hij zo graag hoort in de stem van Dick, dat werd tot een niveau opgetrokken dat hij tot niets meer in staat was. Overmand door gevoelens en gedachtes over de ontmoetingen met mensen die hem het gevoel hadden gegeven dat het leven waard is om geleefd te worden. Peter was één van hen.  

Klik hier om de raadsvergadering terug te zien.

Foto’s Laurens Niezen Fotografie, still uit raadsvergadering, gemeente Aalsmeer

Eén reactie

  1. Voor Joop;
    De titel van het nummer dat ik voor Peter heb gezongen was niet, zoals de tekst zou doen verwachten. ‘Saying Goodbey’, maar ‘You say’, een nummer geschreven door Michael Chapman en op een mooie wijze vertolkt door Derek Brimstone. Voor de eerlijkheid moet ik er wel bij vermelden dat ik de tekst een beetje op Peter heb toegeschreven.
    dick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel