Commissievergadering Maatschappij en Bestuur

(Foto archief AV/Arjen Vos)

(Gemeentelijk persbericht) Op donderdagavond 1 december 2022 vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraad van Aalsmeer. Op de agenda staan onder andere de gewijzigde begroting Amstelland-Meerlanden en de startnotitie sociaal domein. Ook worden de uitkomsten van het rekenkameronderzoek over de Verbonden Partijen besproken.

Gewijzigde begroting Amstelland-Meerlanden overleg
De Metropoolregio Amsterdam, ook bekend als MRA, is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord Holland en Flevoland, 31 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Ook Aalsmeer maakt deel uit van de MRA. Eerder is afgesproken dat elke deelregio bijdraagt aan de versterking van het (MRA) bureau. Het voorstel is om in te stemmen met de gewijzigde begroting AM 2023 waarin de inwonersbijdrage wordt verhoogd van 0,73 naar 1,37 euro per inwoner.

Debat uitkomsten rekenkameronderzoek Verbonden Partijen
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de Verbonden Partijen in Aalsmeer. Een Verbonden Partij is een organisatie van buiten de gemeente waar de gemeente mede-eigenaar van is en/of aan meebetaalt. De rekenkamer heeft geconcludeerd dat de aandacht van de gemeenteraad voor belangrijke verbonden partijen verbeterd kan worden. Ook is de beschikbare informatie voor de raad niet eenvoudig te doorgronden. Zij beveelt aan dat de raad prioriteert welke verbonden partijen meer aandacht behoeven, contacten te leggen met raadsleden uit andere gemeenten en de jaarstukken van deze partijen voortaan te agenderen. De commissie bespreekt donderdag de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek.

Procesnotitie Strategienota Sociaal Domein
Aalsmeer krijgt te maken met verschillende maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om nieuw beleid voor het sociaal domein.
Het college wil de raad aan de voorkant laten meedenken welke wijzigingen nodig zijn in het strategisch/kader stellend beleid voor het sociaal domein en over hoe dit proces kan worden ingericht om te komen tot een nieuwe Strategienota.

Volledige agenda’s
De volledige agenda’s inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de vergaderkalender. Hier kunt u ook de vergaderingen vanaf 20.00 uur rechtstreeks volgen of achteraf terugkijken. De vergadering van de commissie Ruimte van dinsdag 29 november 2022 komt in verband met het ontbreken van agendapunten te vervallen.

Als u vragen heeft over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u die mailen via griffie@aalsmeer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin