Commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur

(Gemeentelijk persbericht) Woensdag 6 en donderdag 7 december 2023 vergaderen achtereenvolgens de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur van de gemeenteraad van Aalsmeer. Het betreft oordeelsvormende vergaderingen. Beide vergaderingen beginnen om 20 uur. Publiek is van harte welkom in de raadzaal. Meekijken via de livestream kan natuurlijk ook. De uiteindelijke besluitvorming over de agendapunten vindt plaats in de raadsvergadering van 21 december aanstaande.

Commissie Ruimte op woensdag 6 december 2023

Vaststellen van het bestemmingsplan Zijdstraat
In de in 2019 vastgestelde Centrumvisie wordt de ambitie uitgesproken het centrum van Aalsmeer te ontwikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek. De Zijdstraat is van groot belang voor het gehele winkelgebied. Binnen de huidige bestemming is wonen op de begane grond toegestaan. Met het nieuwe besluit is dat niet meer mogelijk. Er wordt hiermee voorkomen dat leegstaande winkelpanden worden omgezet naar woningen. Hiermee blijft de winkelstraat in stand en wordt het winkelgebied versterkt.

Motie watertappunten
De gemeente Aalsmeer is één van de weinige gemeenten in Nederland waar nog geen watertappunten zijn. De PvdA, GroenLinks, D66 en FlorAalsmeer vragen, via een motie, het college te onderzoeken welke vijf locaties geschikt zijn voor het plaatsen van een watertappunt, hier de raad over te informeren en te streven naar de aanleg ervan voor de zomervakantie van 2024.

Commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 7 december 2023

Nota Sociaal Domein 2024-2027
De nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken’  is opgesteld na gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven, de adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad.

Doel is het creëren van een samenleving waarin inwoners zich gezien voelen, naar elkaar omkijken, zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen én zorg en hulp krijgen als dat nodig is. In Aalsmeer gaat dat van oudsher goed: er zijn veel vrijwilligers, verenigingen en onderlinge verbanden. Maar ook hier verandert de samenleving in rap tempo. Er is meer diversiteit, het wordt drukker en veeleisender. Daarom is blijvende aandacht voor het welbevinden van inwoners belangrijk. De gemeente kan daaraan bijdragen, maar moet ook keuzes maken. Zodat collectieve en individuele hulp en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben geboden kan blijven worden.

Wijziging APV gemeente Aalsmeer
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Aalsmeer moet worden gewijzigd om up-to-date te blijven. Het gaat specifiek om de toevoeging  van de begrippen ‘feest’ en ‘partyschip’ waarbij het verboden wordt op een partyschip gelegenheid te geven tot deelnemen aan een feest als dat gepaard gaat met de concrete vrees voor verstoring van de openbare orde of de veiligheid.

Vaste agendapunten
Daarnaast staan er altijd een aantal vaste zaken op de agenda, zoals de mededelingen vanuit de fracties, actieve informatie door het college en de regionale samenwerking in diverse verbanden.

Meekijken en meer weten?
U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf kijken.

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram, raadaalsmeer op Facebook en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin