Commissies over opkoopbescherming en Masterplan Energie

(Foto archief AV)

(Gemeentelijk persbericht) Donderdag 22 mei 2023 is de gecombineerde vergadering van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur. Het gaat om een oordeelsvormende vergadering, waarin onder andere opkoopbescherming en het plan van aanpak Masterplan Energie aan de orde komen.

In het Raadsprogramma heeft de gemeenteraad gevraagd om in Aalsmeer opkoopbescherming bij woningen in te voeren. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om goedkope en middeldure woningen beschikbaar te maken en houden voor woningzoekenden. Het is dan onmogelijk voor bijvoorbeeld beleggers om woningen op te kopen en vervolgens te verhuren. Nu ligt het voorstel voor om regels vast te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente Aalsmeer, om te voorkomen dat goedkope en middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop worden verhuurd.

Concept jaarrekening
Het Amstelland Meerlanden Overleg heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, waaronder Aalsmeer, te behartigen in de regio en zo bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Met de concept jaarrekening en de begroting voor 2024 wordt de raad geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven. Op verzoek van GroenLinks en de PvdA is dit geagendeerd voor deze oordeelsvormende vergadering.

Masterplan Energie
De opwarming van de aarde is wereldwijd merkbaar. De grens van 1,5 graad temperatuurstijging wordt over ongeveer tien jaar bereikt. Om verdere opwarming en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken zijn ook lokale maatregelen nodig. Daarom werkt de gemeente Aalsmeer aan de doelstellingen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Er wordt, samen met inwoners en ondernemers, een masterplan energie ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de klimaatdoelstellingen.

Belangrijk daarbij is dat de energietransitie betaalbaar en inclusief is en dat energiearmoede wordt tegen gegaan. De fracties geven hun (voorlopige) mening en gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met dit voorstel.

Meekijken en meer weten?
U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf terugkijken.

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin