Centrumvisie niet terug naar tekentafel

Wethouder van Rijn was vorige woensdag duidelijk bij de behandeling van de Centrumvisie: “Het College staat open voor accenten en goede suggesties, maar we gaan niet opnieuw naar de tekentafel. Het college wil dit, de samenleving ook en dat is de boodschap voor vanavond en de volgende vergadering.”

Hij schermde met de autoriteit van het College, beriep zich op wat de samenleving zou willen en sloot, toen Willem Kikkert van D66 daar specifiek om vroeg, iedere vorm van creatieve inbreng uit. Het College had zijn huiswerk gedaan met allerlei deskundigen, de bureaus, de ambtenaren, inwoners en ondernemers, en het College, aldus Van Rijn, wilde dit oppakken en uitvoeren. 

Maar wie is die samenleving, wat voor huiswerk is er gedaan en met wat voor kaders was het College door de Raad op pad gestuurd? Legitieme vragen om inhoudelijk op de uitspraken van de wethouder in te kunnen gaan. 

In de Centrumvisie is te lezen dat voor de totstandkoming van de ontwerp Centrumvisie Aalsmeer intensief was opgetrokken met betrokkenen en belanghebbenden, waaronder ondernemersvereniging Meer Aalsmeer, pandeigenaren en het wijkoverleg de Dorper.

De samenleving
Op de website van De Dorper is te lezen dat in de klankbordgroep Centrumvisie uitvoerig is gesproken over de toekomst van het Dorp en dat als u meer wilt weten u naar een inloopavond over dit onderwerp moet gaan. Er is nergens uit op te maken dat de Dorper de visie van het College deelt.

In de Zijdstraat is een drietal belangrijke pandeigenaren, van één van hen is bekend dat hij niet bij de plannen betrokken was en het met een aantal zaken niet eens is. Als reactie op de artikelen over de Centrumvisie van Aalsmeer Vandaag waren op Facebook vooral negatieve reacties op de visie van het College. Tijdens de commissievergadering waren er twee insprekers die bezwaren maakten. Dit zijn feiten die de uitspraak van wethouder Van Rijn, als dat de samenleving dit zou wensen, op zijn zachts gezegd, relativeren.   

Huiswerk
In “Hoe goed onderzoek bijdraagt aan een succesvol winkelcentrum” uit Retailtrends 6-2019 wordt gesteld dat goed onderzoek van groot belang is. Het verschaft informatie of een winkelcentrum in de huidige vorm kan blijven bestaan, moet inkrimpen of misschien wel kan uitbreiden en hoe deze toekomstbestendig en succesvol te maken. Bij het doornemen van de Centrumvisie is niet op te maken dat een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden. Ook niet uit de woorden van inspreker Christiaan Sijnen (foto) van ondernemersvereniging Meer Aalsmeer. Die bleef steken in algemeenheden als het toekomstbestendig, herkenbaar en weer karakteristiek maken van het centrum. Geen visie op waar het nu met het centrum naar toe moet.

Discussie doodgeslagen
Jelle Buisma van de PvdA was het na bijna een uur inhoudsloos vergaderen over de Centrumvisie zat en stelde de vraag : “Hebben we er geloof in dat het winkelgebied daar voorlopig nog blijft of denken we dat we de andere kant op gaan en dat winkels vergane glorie zijn?”

Op de vraag van voorzitter Ronald Fransen van wat dan wel zijn visie was zodat er op gereageerd kon worden, gaf hij te kennen dat voor zijn generatie en voor hem persoonlijk het fysiek winkelen van minder belang is dan het online winkelen en dat zo’n houding van invloed is op de invulling van een winkelgebied.

Onno Verbeek van GL sloot zich volledig aan bij de woorden van Buisma maar voegde er aan toe dat het winkelen meer een beleving is geworden. Welke winkels zitten op welke plekken en welke winkels hebben we nodig in het centrum om er iets aantrekkelijks van te maken? En wordt zoiets ook in kaart gebracht?  Voor de toehoorders verbijsterende vragen. Voor de één omdat ineens bleek dat dit soort fundamentele vragen blijkbaar nog niet gesteld waren en voor de ander omdat deze twijfel zaaiden over de toekomstdromen. Voor Dirk van Willegen van het CDA was het als vloeken in de kerk: “De PvdA gooit een balletje op want jullie reageren nergens op. Er is door iedereen meegepraat om er wat van te maken en de PvdA zegt winkels zijn niet nodig want ik winkel enkel online.”

Na zo’n reactie was er geen discussie meer mogelijk. 

Kaders van het College
De neutrale toehoorder bleef achter met de vraag van met welke opdracht en van wie het College aan de slag was gegaan. De reacties van Buisma en Verbeek gaven de indruk dat binnen de Raad geen fundamentele discussie had plaatsgevonden en dat er bij het opstellen van de Centrumvisie geen kaders door de Raad waren vastgesteld. Ongehoord indien dat het geval is. 

We hebben te maken met een project van 7 miljoen. Een project en een bedrag met een gigantische impact, dat kun je maar één keer goed doen. De aanleg van het Praamplein heeft leegstand in het Dorp niet kunnen voorkomen, het gevaar bestaat dat ook deze investering voorbij gaat aan de werkelijke potenties van het Centrum.   

Van 11 juni tot en met 19 juli kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden het ontwerp Centrumvisie en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp bekijken en van commentaar voorzien.

Tekst Joop Kok

Foto's: (vanaf boven) Christiaan Sijnen van Gentlemen's Place spreekt in met een volle tribune achter zich, commissie voorzitter Ronald Fransen en wethouders Van Rijn en Van Duijn, opnieuw Christiaan Sijnen, daaronder insprekers Leo van Erp namens centrumbewoners en Joop Kok op eigen titel. Foto's Arjen Vos 

(advertentie)

 

 

5 reacties

 1. In het artikel vraagt de schrijver zich af of Wijkoverleg De Dorper wel achter het standpunt staat van het College. Het is de schrijver kennelijk nog niet duidelijk dat De Dorper zelf geen standpunt inneemt, dat is niet haar functie. De vergaderingen waarin de Centrumvisie is besproken is bijgewoond door een aantal bewoners, die daar op eigen titel aan hebben deelgenomen. Ik was er daar een van. Maar niet als voorzitter van De Dorper. Wijkoverleg is een platform waar bewoners voorgelicht worden en met elkaar over zaken kunnen spreken. Geen organisatie die standpunten inneemt.

 2. Ik voel mij aangesproken ,en weet niet wat ik er mee kan.
  Ik heb deze reactie geplaatst op persoonlijke titel.
  En deze reactie heeft niets te maken met ELLENDE .

 3. Heren, heren, heren laten we het gezellig houden in ons onvolprezen dorp. Er is al genoeg ellende in de wereld.

 4. Deze opmerking van u is niet van toepassing .
  Daar kom je niet verder mee ,en helemaal niet een politieke partij zo beledigd .
  Hoe ver kan je gaan
  Het college/raad zetten hun schouders er onder !!
  wordt niet persoonlijk naar een politieke partij.
  Daar kom je niet mee weg en vooruit.
  Meningen mogen geuit worden maar wordt niet persoonlijk naar een fractie voorzitter toe !

 5. (Partij van de) …. Arbeid, vergane glorie?

  Uitgerekend de Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, gooit wat betreft het arbeiden en ondernemen in de Zijdstraat liever op een digitale (puin) hoop, dan dat hij als arbeiderspartij zijn schouders er onder zet, om de arbeidende winkelier en personeel positief en fysiek met zijn kooplust te ondersteunen, richting hun en onze Aalsmeerse toekomst.

  Leve de fysieke, noeste arbeid !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel