Centrumvisie aanvechtbaar

Vorige week dinsdag werd in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie de Centrumvisie besproken. Een handvol voorstellen over de herinrichting van het centrum, de afwikkeling van het verkeer en het up-to-date maken van het voorzieningen aanbod. Het meest radicale voorstel was wel het eenrichtingscircuit via Stationsweg, Raadhuisplein en Van Cleeffkade.

Niet voor een ieder was duidelijk waarom deze oplossing de voorkeur had gekregen boven de rotondevariant op datzelfde kruispunt. Bart Kabout van het CDA vroeg portefeuillehouder Robert van Rijn dan ook hem van de noodzaak hiervan te overtuigen. Judith Keessen (D66) en Marjan Vleghaar van de VVD sloten zich aan bij Kabouts' woorden. Vleghaar vroeg zich tevens af of tijdens Koningsdag, Geraniummarkt en Dodenherdenking het verkeer wordt stilgelegd.

Onno Verbeek van GL stelde vragen over het economisch functioneren van het centrum. Welke winkels missen we? Is er een plan voor het profileren, 'branden' en promoten van het centrum? Is er een plan wat gedaan kan worden tegen leegstand? 

 

Omar El Hri van de PvdA wilde graag weten hoe het College, in relatie tot de winkel-centra in Hoofddorp en Amstelveen, de toekomst van winkelcentrum Aalsmeer ziet . 

Portefeuillehouder Van Rijn had het moeilijk, je zag hem zoeken naar de juiste woorden. Overtuigen deed hij niet, de argumenten waarop de voorstellen waren gebaseerd, waren vrijwel allemaal aanvechtbaar. Laten we ze maar eens onder de loep nemen. 

Verkeersveiligheid en doorstroming

Van Rijn vindt vooral de verkeersveiligheid van belang en wil het liefst het fietsverkeer scheiden van de rijbaan. Volgens hem biedt alleen het eenrichtingscircuit daar ruimte voor. Bovendien is dat een overzichtelijke oplossing met als bijkomend voordeel een geringe wachttijd. 

Uitgewerkte tekeningen van beide voorstellen zijn er niet. Wel een indicatief voorstel voor de herinrichting van het plein. Daarop is slechts aan één zijde een aparte fietsstrook getekend. Een route over het plein ontbreekt, waarschijnlijk te weinig ruimte. Dat de rotondevariant de fietser minder veiligheid zou bieden, lijkt gezien de ruimte die er is, een boude uitspraak. In bepaalde opzichten is de rotondevariant zelfs veiliger. Het noopt tot langzamer (en dus veiliger) rijden en is overzichtelijker omdat een vrachtwagen of auto met boottrailer na het nemen van de rotonde geen moeilijke situaties meer tegenkomt.

Bij het nemen van de circuitvariant is dat totaal anders. De chauffeur moet vier grote ruimte eisende bochten nemen, opletten op het verkeer vanuit de LIDL, uit richting Kudelstaart, auto’s van en naar de parkeerplekken en ook nog eens rekening houden met overstekende bezoekers, ambtenaren en politici van en naar de winkels en het gemeentehuis.

Secondenwerk
Nee, de circuitvariant kun je echt niet veiliger noemen. Maar dan toch wel sneller? Volgens Van Rijn wel. Hoeveel sneller dan? In geval van de rotondevariant gaat men uit van een wachttijd van vijftien tot twintig seconden om vanaf de Uiterweg op de rotonde te komen. Geen noemenswaardige factoren die daarop van invloed zijn. Bij de circuitvariant is dat echter anders. Het duurt vijf tot tien seconden om vanuit de Uiterweg de Stationsweg op te kunnen gaan en nog eens vijf seconden om, vergeleken bij de rotondevariant, de 150 extra meters te rijden, uitgaande van een snelheid van 30 km per uur. Totaal tien tot vijftien seconden.

Maar dit zijn wel risicovolle cijfers, er hoeft maar iets tegen te zitten, een uitparkerende auto die het wachten zat is geworden, een bruidsstoet die de ruimte neemt, een gezelschap bezoekers aan het Raadhuis, een fietser die voorrang neemt en het duurt veel langer. Waar kies je voor? Een risicovolle tijdwinst van maximaal vijf seconden of de acceptatie dat je gemiddeld nooit meer dan twintig seconden hoeft te wachten?

Samensmelting 

Een ander argument voor Van Rijn om voor de voorkeursvariant te kiezen betreft de missie om het centrum met het Raadhuisplein te verbinden. Maar wanneer is iets verbonden? Als er geen weg tussen zit? Maar die blijft. Erger nog in het geval van de circuitvariant komt er zelfs nog één bij.

Wil je van de Raadhuispleinwinkels naar het centrum dan moet je nu twee verkeerswegen oversteken. Dat noem ik geen samensmelten maar afstand creëren. En hebt u weleens op het middengebied van een rotonde gestaan, in ieder geval er wel eens omheen gereden? De ervaring zal hetzelfde zijn, een geheel op zichzelf staande en geïsoleerde plek. Hetzelfde geldt voor het Raadhuisplein als er een circuit omheen wordt gelegd; geen enkele relatie met zijn omgeving.

Alles pleit dan ook voor de rotondevariant, die isoleert minder en laat in ieder geval de eenheid winkels-Raadhuisplein in tact. Met een straatlengte voor voldoet deze oplossing meer dan het circuitplan aan de wens van Van Rijn. Dat hij ook in dit geval kiest voor het circuitplan, heeft meer te maken met emotie dan ratio, waarschijnlijk is hier sprake van: de wens is de vader van de gedachte.  

Positief zonder argumentatie

Op de vragen van Onno Verbeek werd niet echt ingegaan, er werd toegezegd een overzicht te verstrekken van gedane onderzoeken, maar verantwoording nemen voor wat er moet gebeuren, zag Van Rijn niet als zijn taak. Hij beperkt zich tot de beeldkwaliteit, het noodzakelijk onderhoud en het verkeer. Over de  toekomst van het centrum van Aalsmeer was hij desalniettemin uitermate positief. Op welke gegevens hij dit baseert maakte hij niet duidelijk. Waarschijnlijk is ook in dit geval sprake van de wens die vader is etc.

Dorp verdient meer

Om voor acht miljoen aan een centrum te verspijkeren met een argumentatie die volledig is onderuit te halen, baart zorgen, het Dorp en zijn bewoners verdienen meer. 

Mocht u nog twijfelen en denken dat het circuitplan een goede oplossing is, bedenk dan ook nog het volgende: 

Het circuitplan heeft geen oog voor het Cultureel Erfgoed

Het circuitplan biedt geen ruimte voor evenementen als Koningsdag, Geraniummarkt en Dodenherdenking.

Het circuitplan biedt ruimte aan 73 parkeerplaatsen, het rotondeplan 90 (zeventien meer!) 

Het circuitplan heeft geen oog voor de relatie burger-bestuur 

Het circuitplein kost miljoenen euro’s meer

Laten we voorkomen dat er over 30 jaar tijdens een nostalgische filmavond gezegd wordt: Hoe hadden ze dat kunnen doen. 

 

Zie ook mijn column ‘Aalsmeer dood of Levend?’

 

Tekst Joop Kok

 

Afbeeldingen: de Stationsweg richting Zijdstraat (foto archief AV), de twee varianten in beeld gebracht door ingenieursbureau Sweco.

 

(advertentie)

 

 

 

Eén reactie

  1. Eens met Joop. De keuze tussen de rechthoekige, het hele Raadhuisplein verstorende ‘rotonde’ en een ‘ronde rotonde’ zou heel geschikt zijn om er een referendum over te houden. (Zie mijn Pennenstreek Brexit-drama).
    Trouwens: waarom stelt niemand de vraag, hoe het zit met het openbaar vervoer? Waar komt de bus(halte)? Ook het Dorp vergrijst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin