CDA en AA benieuwd naar onderzoeksrapport busbaan

Door: Klaas Leegwater. CDA en Absoluut Aalsmeer hebben het college vragen gesteld wanneer het onderzoek over de verkeersbewegingen op de Burgemeester Kasteleinweg is afgerond en wat de conclusies zijn. Sinds de ingebruikname vorig jaar van de weg, met busbaan, parallelle rijbanen, en een aantal rotondes hebben veel inwoners klachten geuit over de nieuwe verkeerssituatie. Vrachtwagens door de omliggende wijken, regelmatig autoverkeer over de busbaan ondanks een verbod, en verwarring over het gebruik van de rotondes.

Door de klachten, verwoord door een aantal raadspartijen, liet toenmalig wethouder van Verkeer Robert van Rijn in het voorjaar door Adviesbureau DTV Consultants  een onderzoek uitvoeren naar de verkeersstromen op en rond de N196. Onder meer bij de rotondes werden voor een korte periode camera’s geplaatst en over het traject de verkeersbewegingen gemonitord.

Bijna een half jaar later is onbekend of het onderzoek volledig is afgerond en wat de eventuele aanbevelingen zijn. Aanleiding voor CDA en Absoluut Aalsmeer begin september aan de bel te trekken bij het college. “Het onderwerp verkeersveiligheid over de N196 komt regelmatig ter sprake op social media. Wat is er uit de monitoring gekomen?”, zo luidt de schriftelijke vraag van CDA’er Peter van den Nouland. AA sluit zich daarbij aan: “Wanneer kunnen we het rapport ontvangen?”

Onoverzichtelijk
Judith Keessen van AA stipt tevens onveilige situaties aan. Bij ander verkeer op de busbaan dan lijnbussen werken de verkeerslichten en geluidssignaal niet, dit levert gevaar op voor voetgangers en fietsers. Met name bij kruising Mensinglaan is door een omheining het overzicht slecht, vooral voor kinderen. Ook verhaalt Keessen over de onoverzichtelijkheid bij de rotonde aan de Zwarteweg. “Hier is niet duidelijk dat men een busbaan op rijdt. Hoe gaat het doorgaande verkeer geweerd worden op de busbaan?”, staat in haar brief aan het college.

Wethouder Kuin (Verkeerszaken) heeft nog niet op de vragen van CDA en AA geantwoord. “Het eindrapport van DTV Consultant is zeer recent in het bezit van de wethouder, intern wordt het nu besproken,” zegt zijn woordvoerder, “als blijkt dat kleine maatregelen nodig zijn voor de verkeersveiligheid en budgettair binnen het project passen, zullen die zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Bij grotere aanpassingen zal daar waarschijnlijk de gemeenteraad een oordeel over moeten geven.”

Foto’s Klaas Leegwater

12 reacties

 1. onderzoek naar de bereikbaarheid met ov is dat ook gedaan? het gemeentehuis, medisch centrum,bibliotheek een aanfluiting. naar schiphol met de bus?? naar amsterdam met de bus???
  Een bijkant lege busbaan maar wel gevaarlijke wegen door het dorp. Doe die bus baan weg!

 2. Enkele reacties op Frits Streijl, jouw voorstel houdt in dat er weinig zal veranderen met het verkeer langs onze huizen aan de N196 met wat het vroeger was. Nu helemaal nadat de geluidschermen zijn vervangen door een laag scherm met wat kokos. In eerste instantie zou er een knip komen tussen de Ophelialaan en de Mensinglaan. Maar door de bedrijven aan de Witteweg was dat een doorn in het oog en kon men niet meer de reclames van deze bedrijven zien en is er die vreemde kronkel gemaakt over het fietspad en een rare draai om op de Zwarteweg te komen. Dat is ook niet erg duidelijk.

  Lammers, alles laten zoals het vroeger was, is voor ons niet fijn om het razende verkeer 4 meter van onze woonkamers te laten gaan. Vroeger was het een 2baans weg en in 1970 werd het een 4baans weg. Met 70 km/u. Later werd het 50km/u maar 80 was normaal. En als ik in een hutje op de hei moet gaan wonen Prima maar in een gelijkwaardige woning, en u neemt dan de kosten voor uw rekening. Wij hadden vroeger een plantsoen met een heg aan de 2baans weg dat vervangen werd door wat houten paaltjes en 25 jaar geleden kregen we een geluidsscherm van 4 meter hoog wat redelijk hielp, maar het schoonhouden van dat scherm was voor onze gemeente Aalsmeer te duur en werd het verwaarloosd. Is nu gesloopt voor een schermpje van kokos wat totaal niets tegenhoud.
  Zeg het maar Lammers, doen we een woningruil??? Woon hier pas sinds 1958 en u weet vast een oplossing.

 3. Misschien nog wel een aardige opdracht voor de redactie van Aalsmeervandaag en lokale politici die dit lezen. In onderstaande bijlage vanuit het gemeentelijk digitaal archief (beraad en raad 3/2013) zit een gespreksverslag tussen de provincie NH en de gemeente. Hierin wordt door de gemeente Aalsmeer (Litjes / van de Hoeven) voorgesteld alternatieve maatregelen te onderzoeken die hetzelfde bereiken als de ‘de knip’. Toenmalig wethouder van der Hoeven voelt namelijk al nattigheid en zorg over de leefbaarheid in de omliggende wijken. “De knip zal leiden tot verdringing van (mogelijk ook doorgaand) verkeer naar wegen in omliggende wijken”.

  Deze man was helderziend, want dit is precies wat er is gebeurd. Al lezende in dit verslag komt men er achter dat de provincie de deur dicht zet en nergens over wilt praten…. De provincie verwijst naar een overeenkomst uit, jawel 2004! In de tijd toen ik nog regelmatig bier stond te zuipen in een kroeg tijdens een mooie studententijd. Een Nokia 7200 GSM nog een best in class mobiel was en Theo van Gogh zijn laatste adem uitblies.

  Ik ben wel eens benieuwd hoe deze constructie in elkaar zit en hoe het kan dat mijn kinderen nu in 2022 met gevaar over straat moeten door een overeenkomst uit het begin van deze eeuw. Ik laat mij graag informeren.

  Zie gemeente-archief:
  https://aalsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/a10023a6-9617-49ab-ad9c-8a82c4f6cc93?documentId=1e167c5c-eaa1-4f20-ad6f-a51cb09636c1&agendaItemId=c2256bf8-2d66-4aeb-b4d6-66310eca39b5

 4. Het gevaar schuilt in de onduidelijkheid van de lichten. Er zijn automobilisten die niet in de gaten hebben dat ze bijvoorbeeld bij de rotonde op de van Cleefkade moeten stoppen voor het rode licht. Wij letten daar als buschauffeurs ook op. Ik heb het zelf al meegemaakt dat verkeer (bewust) door rood rijdt.
  Ook fietsers leveren vaak gevaarlijke situaties op wanneer ze door rood rijden. (vooral wielrenners maken zich hier schuldig aan)
  Daarbij hebben wij uiteraard dagelijks te maken met automobilisten die al dan niet bewust of per ongeluk de busbaan oprijden. Dit is vooral het geval bij de rotonde Zwarteweg waar men vaak de kluts kwijt raakt en de busbaan oprijdt.
  Maar er zijn er ook bij die het bewust doen. Ik heb zelf een keer bijna een aanrijding gehad bij halte van Cleefkade waar ik bij het wegrijden opeens werd ingehaald door een BMW.
  Persoonlijk denk ik dat bij de Zwarteweg een slagboom een oplossing zou kunnen zijn. Die zouden wij in de bus kunnen bedienen.
  Martin de Schrijver (buschauffeur)

 5. Beste meneer Skander, we hebben nu 4(!) wethouders, inclusief een daadkrachtige (!) wethouder van Verkeerszaken. Dus over een paar jaar krijgt u antwoord en hopelijk wat meer rust. Geld voor allerlei nieuwe ‘onafhankelijke’ verkeeronderzoeken is er genoeg.

 6. Goededag.
  Wat ben ik het met Frits Streijl eens.
  die knip is is echt verzonnen bij iemand achter een bureau die niets met aalsmeer te maken heeft
  Denken we dan . En zoals vele aalsmeerders vindt ik dat ook een goed plan om de bus baan vrij te geven
  Zoals Frits benoemd.
  Er rijden ook nog bussen op de gewone weg tussen hortensialaan en legmeerdijk terwijl er een 2 baans busbaan ligt.
  Echt mensen doe hier wat aan voor dat er ongelukken veroorzaakt worden die niet nodig zijn.

 7. Die hele herinrichting is verzonnen door een lampenkap, de situatie is onoverzichtelijk en enorm gevaarlijk geworden. Voorheen veel beter en veiliger. Degene die 30 km willen en minder vrachtverkeer; ga gewoon lekker op een hutje op de hei gaan wonen en laat Aalsmeer zoals het was!!

 8. @Paul

  Je zou verwachten dat een vrachtwagenverbod en 30KM zone het probleem zou oplossen. Het volgende:

  30KM borden staan er al, deze zijn op ons verzoek en na enig drammen bij gemeente en wethouder neergezet. De overlast van te snel rijdend verkeer is aanzienlijk; al langere tijd. Een officiële verkeersmeting op ons verzoek leverde snelheden op tot ver boven de 100KM/h op de Ophelialaan. 131 KM/h was de hoogst gemeten snelheid. Ondanks de 30KM borden is er niet veel verkeer dat zich hieraan houdt. De weginrichting op bijvoorbeeld Ophelialaan en Hortensialaan is niet goed en voldoet qua inrichting en veiligheid ook niet aan de normen die de overheid zelf hanteert voor veilige weginrichting.

  Hiernaast zijn wij als straat en wijk lang bezig geweest om het bestaande vrachtwagenverbod gerealiseerd te krijgen. Nu dit er na veel moeite is, wordt het dagelijks nog volop genegeerd. Handhaving hierop is nagenoeg onmogelijk, trust me, wij als bewoners zijn al sinds de bouw van de N196 met politie en gemeente in overleg t.a.v. verkeersoverlast en -veiligheid. Handhaving op verkeersoverlast binnen de bebouwd kom is niet iets wat je als burger nog als vanzelfsprekend van de overheid kunt verwachten; helaas.

  30KM zones spelen een belangrijke rol bij verkeersveiligheid, zeker in gebieden met voornamelijk een woonfunctie. Er is ook landelijke wetgeving onderweg om 30KM als uitgangspunt te nemen voor maximumsnelheid binnen de bebouwd kom. Oa. Amsterdam, Utrecht en andere steden zijn hier al volop mee bezig om de auto niet langer de dominante factor binnen dichtbevolkte woongebieden te laten zijn. Terecht naar mijn mening willen we Nederland nog een beetje leuk, leefbaar en bewoonbaar houden. Dit is wat anders dan zeggen dat de auto weg moet. Het gaat om anders denken over wonen, leven en mobiliteit.

  In mijn beleving wat speelt:
  bij de inrichting van de N196 en dan met name het knip gedeelte is er teveel toegegeven aan de provincie (de drang van NH naar een vrij liggende busbaan zonder meerijdend verkeer) en te weinig focus op de belangen van de Aalsmeerse bewoners in de omliggende gebieden. Er was en is niet genoeg ruimte om de ‘wensarchitectuur’ te realiseren. In termen van VVD, “er zijn winnaars en verliezers”, omwonende van de knip en fietsers door deze wijk (veel jonge scholieren) zijn op dit moment duidelijk nog de verliezers. Ook hebben vele aannames vanuit de besluitvorming N196 in de praktijk anders uitgepakt. Het plan ‘knip’ is bedacht bijna 15+ jaar geleden voor zover ik kan terugvinden. Met veranderde condities is geen rekening gehouden. ‘Agile’ en openbaar bestuur gaan niet echt goed samen terwijl de samenleving sneller beweegt en verandert dan ooit.

  Gezegd moet worden dat er in overleg met bewoners en na wederom lang drammen bij de gemeente plannen zijn gemaakt voor het aanpakken van de Hortensialaan en het Hortensiaplein, uitvoering hiervan heeft vertraging opgelopen. Dit is wat ons betreft stap 1. Er zal door de gemeente nog meer gedaan moeten worden om schade in omliggende wijken n.a.v. de N196 ellende aan te pakken. Om echt iets te verbeteren aan de leefbaarheid en veiligheid zoals ons al zolang middels de gemeentelijke communicatie is voorgehouden.

  Hierbij moet verkeersveiligheid, leefbaarheid en woonplezier weer primair onderdeel worden van gemeentelijk beleid en resultaat hierop meetbaar worden gemaakt. Dit is te lang door onze wethouders & politici als bijzaak behandeld of alleen beschreven in mooie documenten (AVVP) waar dan vervolgens weinig van terechtkomt. Dooddoeners als “er rijden nu eenmaal auto’s” tonen het soms kortzichtige denken over verkeer aan binnen een deel van onze gemeentelijke politiek. Zie als resultaat de vele straten en wijken binnen Aalsmeer/Kudelstaart waar men klaagt over verkeersoverlast en onveiligheid; Westeinderhage als meest recent discussie voorbeeld.

  Er is ons met de ‘Tuinen van Aalsmeer’ (N196) een heel mooi plaatje geschetst van een lommerrijke historische laan die ‘Aalsmeer weer zou verbinden’. In mijn beeld ligt er op dit moment nog steeds een breed stuk asfalt dat Aalsmeer verdeelt en zorgt voor overlast en onveiligheid voor bewoners in bepaalde omliggende gebieden. Van enige aansluiting bij de mooie dromerige ‘Artist Impressions’ is tot nu weinig terecht gekomen. Het is voornamelijk nog grijs, steen en asfalt wat er te zien is. Maar misschien worden de roze brillen nog op een later moment uitgedeeld.

  Nog treuriger is dat o.a. de Hortensialaan en Ophelialaan, die als fietsroute door veel ouders en scholieren wordt gebruikt naar sport, school en recreatie, qua veiligheid alleen maar te lijden hebben gehad van alles wat tot nu is gerealiseerd. Dat we niet langer de drukste provinciale weg van Nederland door onze gemeente hebben lopen, daar is iedereen blij mee. Echter, er zijn nog vele ‘restpunten’ die snel en anders opgelost moeten worden om de Kasteleinweg en ‘Tuinen van Aalsmeer’ voor alle Aalsmeerders een daverend succes te laten zijn. Tot dan kan de champagne op het gemeente- en provinciehuis wel in de koeling blijven staan.

 9. Mijn aanvulling is: maak van de Stommeerweg, Hortensialaan, de Zwarteweg, Ophelialaan, Mensinglaan een 30 km zone (controleer de naleving er van) en maak er ook een verbod voor het zware vrachtverkeer.
  Sta op deze trajecten alleen vrachtverkeer toe dat een ontheffing heeft ontvangen van de Gemeente Aalsmeer.
  Beide maatregelen kunnen gewoon een Gemeenteverordening zijn. (Zonder ingewikkeld gedoe dus met overleg partijen en provincie.)
  Ongetwijfeld zullen er in het college en in de gemeenteraad functionarissen zijn, die over hun eigen schaduw heen moeten kunnen stappen, omdat zij indertijd hebben ingestemd met de slecht uitgepakte werkwijze voor de N201 en N196.
  Maar: de veiligheid van met name de fietsers op genoemde trajecten zal danig worden vergroot en het zal voor gebruikers van het wandelgebied langs de Westeinder een stuk aangenamer worden zonder alle dieseldampen die er nu vaak hangen.

 10. de politiek is benieuwd naar het onderzoek
  Ik ben benieuwd wat dat onderzoek gekost heeft.

 11. Om plat gezegd van al het gedonder af te zijn,
  Geef de busbaan vanaf Zwarteweg tot aan de Ophelialaan vrij voor al het verkeer (N196).
  Men is dan van een hoop ellende verlost van het sluipverkeer door de Hortensialaan, Stommeerweg en het autoverkeer via de Witteweg.
  Maar de theoretische kennis zal het denkelijk wel weer overwinnen van de praktische

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin