B&W zet oppositie buitenspel

[ANALYSE]   Vertrouwelijk. Een normale burger begrijpt best dat gemeentelijke stukken soms vertrouwelijk kunnen zijn. Als er personen in het geding zijn wier privacy bij openbaarheid schade kan oplopen. Of bij gevoelige financiële zaken van de gemeente zoals grondaankoop. Maar het lijkt erop alsof B&W soms al te makkelijk met het wapen geheimhouding zwaait.

Neem de vragen van oppositiepartij PACT over de slepende Middenweg-affaire. Aan het eind van de raadsvergadering afgelopen donderdag werd duidelijk dat de antwoorden van B&W op de vragen openbaar zijn geworden. Desondanks liet de gemeente vrijdag desgevraagd weten dat er nog “vertrouwelijkheid” op rust. Al dan niet vertrouwelijk, interessanter is wát er in de antwoorden staat.

Het is onthullend! Er staat namelijk niets bijzonders in. Niets wat al niet bekend is en her en der, onder meer op AalsmeerVandaag, publiekelijk 'geroepen' (zie onderaan de letterlijke tekst van de vragen van PACT en de antwoorden van B&W).

Persoonlijk
Het enige van 'persoonlijke' aard is de opmerking van wethouder Gertjan van der Hoeven, eerstverantwoordelijke voor de antwoordbrief, dat het doel van het op 7 januari tussen Hooyman en de gemeente gevoerde gesprek was “de specifieke bezwaren van Floraplus/Hooyman inzake de omgevingsvergunning weg te nemen”. Een formulering waar Hooyman niet wakker van zal liggen.

De bedoeling van PACT was oorspronkelijk op de raadsvergadering van 18 december in het vragenkwartier in het openbaar met de vragen te komen. Burgemeester Jobke Vonk, in haar hoedanigheid als voorzitter van de gemeenteraad, stak daar een stokje voor en bleef ook na herhaald verzoek van Fransen bij haar standpunt. Van der Hoeven gaf trouwens diezelfde avond, na een VVD-vraag, indirect op de meeste vragen doodgemoedereerd antwoord.

Mondje dicht
Afgelopen week weigerde Vonk eveneens vragen van oppositiepartij HAC over de Middenweg-affaire, die B&W al bijna een jaar achtervolgt, publiekelijk aan de orde te laten stellen. HAC'er Bram Heijstek had ze donderdag op de raadsvergadering willen inbrengen. Vonk vond net als bij PACT dat de vragen vertrouwelijk moeten worden beantwoord. In dat geval mogen raadsleden niet uit de school klappen, dus ook niet naar de pers lekken.

Het geval van de PACT-vragen is op zijn minst pijnlijk voor de burgemeester. Ze wilde ze niet laten behandelen op de raadsvergadering, wat op zich haar 'goed' recht is als raadsvoorzitter. Vervolgens komt B&W, waarvan Vonk het gezicht is, met 'geheime' antwoorden die ondermaats zijn en nog algemeen bekend ook. Daarnaast ondergraven ze haar argumentatie tegen openbaarheid. 

Bruuskeren
In feite is de gezamenlijke oppositie van VVD, PACT en HAC met een kluitje in het riet gestuurd. Sterker nog, het riekt meer naar bruuskeren. Daar heeft Vonk, die boven de partijen hoort te staan, persoonlijk aan meegewerkt. Ze zal het zo niet bedoelen, maar ze laadt onwillekeurig de verdenking op zich de coalitie te steunen. Het doet, voorzichtig uitgedrukt, het democratische acteren van de gemeenteraad geen goed. De burger, die het Aalsmeerse politieke gedoe toch al meer dan beu is, is uiteindelijk de dupe.

Op diezelfde raadsvergadering van 18 december had Van der Hoeven eveneens een staaltje laten zien van het schofferen van de oppositie. Bij het debat over de koopzondagenmotie van de VVD leek het erop dat coalitiepartij AB en de liberalen elkaar in een iets gewijzigde tekst zouden kunnen vinden. Dat zou betekenen dat de motie het sowieso zou halen. Maar de persoonlijke tussenkomst van de wethouder in de schorsing voorkwam dat AB en VVD nader tot elkaar kwamen.

Aan de leiband
De actie van de wethouder, die buiten zijn boekje trad, gaf aan dat de coalitie aan de leiband van B&W loopt. Begrijpelijk is dat wel, omdat de verhouding in de raad 12-11 is – heel delicaat dus. CDA (6 zetels) en AB (6) hebben 12 zetels, de oppositie (VVD 6, PACT 4 en HAC 1) het restant. Ook donderdag nekte het zwaard van Damocles het debat over de niet-openbaarheid van het overleg komende donderdag van B&W met de raad over de Middenweg.

Tekenend voor de surrealistische verhoudingen is dat geen enkel raadslid van CDA en AB bij B&W een goed woordje heeft gedaan voor de oppositie. De antwoorden op de PACT-vragen en het 'advies' van de wethouder de VVD-toenadering af te wijzen, waren daartoe een inkoppertje geweest. Goed voor toenadering tussen coalitie en oppositie. De door '12-11' weinig kritische coalitie pikte het allemaal maar. Het is B&W dat niet alleen de oppositie maar ook de coalitie in zijn greep heeft.

Burgemeester & wethouders en gemeenteraad ieder hun eigen rol, zoals het hoort in de Nederlandse democratie? Dualisme? Mooi niet. Jammer voor Aalsmeer en voor het aanzien van de politiek.

Han Carpay
 
Foto's van boven naar beneden: de brug die officieel alleen voor fietsers bestemd is maar waar ook geregeld auto's gebruik van maken; het stuk Middenweg richting Machineweg; een kort geleden door HAC gearrangeerde vrachtwagen moet de ruimte illustreren die er straks overblijft als er ook nog fietsers op de Middenweg moeten rijden. (foto's Arjen Vos)
 
Er zijn op deze website de laatste maanden diverse artikelen over de Middenweg-affaire verschenen.
 
Hieronder de PACT-vragen en (vertrouwelijke) antwoorden van B&W en de vragen van HAC, waar nog geen antwoorden op gekomen zijn.

Vragen PACT over Middenweg

Tik van rechter op de vingers van B&W?

1. Kan het college bevestigen dat de voorzieningenrechter nog geen uitspraak heeft gedaan maar dat hij de partijen “geadviseerd” heeft, voordat hij een uitspraak doet, een met elkaar in gesprek te gaan voor of uiterlijk de tweede week van januari?
De voorzieningenrechter heeft voorgesteld aan beide partijen om nog een keer in gesprek te gaan over de geschillen tussen beide partijen. Beide partijen hebben met dit voorstel ingestemd.

2. Indien dit juist is, heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden danwel is dit gesprek inmiddels gepland?
Het gesprek is direct na de zitting gepland op woensdag  7 januari 2015.

3. Indien het al heeft plaatsgevonden, wat was het resultaat van het gesprek?
De resultaten van het gesprek zullen worden meegedeeld aan de voorzieningenrechter, waarna de voorzieningenrechter een uitspraak zal doen inzake het verzoek van de gemeente om de voorlopige voorziening op te heffen.

4. Indien het wel gepland is maar nog niet heeft plaatsgevonden, wat is voor het college de doelstelling van dit gesprek?
De doelstelling is om specifieke bezwaren van Floraplus/familie Hooijman inzake de omgevingsvergunning weg te nemen.

5. Indien het gesprek nog niet gepland is, waarom is dit nog niet gebeurd?
Zie eerder beantwoording.

6. Is het college met ons van mening dat dit advies van de voorzieningenrechter als een flinke tik op de vingers van het college/de betreffende wethouder gezien mag worden?
Nee.

7. Zo nee, hoe interpreteert het college dit advies dan?
Sinds de introductie van de “nieuwe zaakbehandeling” is het gebruikelijk dat de rechter twee partijen in een geschil vraagt om in overleg te treden, alvorens zij een uitspraak doet.
Met het overleg kunnen wellicht gronden voor het beroep worden weggenomen bijvoorbeeld door een nadere analyse van een vermeend probleem, danwel een aanpassing van het ontwerp om een probleem op te lossen. Wij zagen geen reden om dit verzoek van de rechter te weigeren.
Het betreft geen tik op de vingers richting het college of de wethouder. Bovendien heeft de raad over deze omgevingsvergunning besloten een verklaring van geen bedenkingen vast (te) stellen, waarbij door het college inzicht is gegeven over de ingebrachte zienswijze van Floraplus/familie Hooijman.

Vragen HAC over Middenweg

Straks fietser onder vrachtwagen?

Onlangs heeft de fractie van Het Aalsmeers Collectief mogen vernemen dat het gesprek tussen Hooyman en de gemeente niet goed is afgelopen. Wij hebben begrepen dat partijen er niet uit zijn gekomen. Daarover hebben wij een aantal vragen.
1. Waarom en waar zijn partijen er niet uitgekomen?
2. Wijkt de gemeente af van de CROW-normen?
3. Indien ja, waarom wijkt de gemeente af van de CROW-normen?
4. Is er een risicoanalyse gemaakt inzake de zaak Hooyman?
5. Indien ja, door wie?
6. Zo ja, wat was daar de uitkomst van?
7. Wie is volgens het college straks verantwoordelijk indien de weg niet conform de CROW-normen wordt aangelegd en er ligt straks een fietser onder een vrachtwagen?

 


 

Eén reactie

  1. Bravo, voor de journalist! Een geweldig open en duidelijk ‘stuk’ van Han Carpay over de kwestie Middenweg. Het is ontluisterend te lezen, hoe men van de politiek deze zaak monddood wilt maken voor de burgers. Als dit spijkers op laag water zoeken is, van mijn kant uit, dan vraag ik me af: wat zouden we dan doen met deze kwestie als het hoogwater was? Verzuipen met z’n allen in de politieke vijver?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel