Burgers en pers: ‘Burgergeluid komt niet uit de verf’

'Uw ervaring met het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad.' Spannendere onderwerpen zijn er in de snelle wereld van vandaag nauwelijks te bedenken. Het stond vanmiddag op het programma op een workshop voor burgers en media. En verdraaid, het was een prettige bijeenkomst in een zaaltje in een uithoek van het raadhuis.

Daar zaten – tussen vijf uur en, zoals aangekondigd, stipt (!) half zeven – vijf man uit de lokale mediawereld en zes burgers. Geen 'gewone' burgers (hoewel die ook welkom waren geweest), maar 'betrokken' burgers. Het waren de bekende gezichten die je overal tegenkomt, zoals trouwens ook gold voor de journalisten.

Kritiekpunten
Wat we van het begin dit jaar geïntroduceerde rondetafelgesprek van de gemeenteraad vonden? Nou, er bleef weinig van heel, al liepen de meningen niet helemaal parallel. Slechte communicatie vanuit de gemeente. Burgers nauwelijks de tijd geven hun zegje te doen, en dan ook nog eens aan het eind van de vergadering (“Ze kunnen toch ook aan het begin aan de beurt komen?”). Te starre spelregels (wie zich niet tevoren heeft aangemeld mag niet meepraten).

Op de raadsvergadering was eveneens stevige kritiek. De aanwezigen waren het over één ding eens: de situatie is dramatisch verslechterd na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verdere kritiekpunten: te lange vergaderingen, te veel niet ter zake doend gewauwel, slechte leiding, weinig respect voor elkaar, te weinig inhoudelijke kennis bij raadsleden.

Spreektijden korter
Rond raadsvergaderingen ontbreekt het volgens de groep evenzeer aan goede voorlichting van gemeentezijde. En net als bij het rondetafelgesprek kan er in het voortraject vanuit de gemeente en griffie (dat is de ondersteunende afdeling van de gemeenteraad) heel veel goeds gedaan worden zodat raadsleden en burgers allebei beter af zijn.

Suggesties: spreektijden van raadsleden aan banden leggen, vanuit de gemeente raadsleden proactiever wijzen op nuttige cursussen en coaching, meer ruimte geven aan burgers om hun verhaal én hun onderwerp kwijt te kunnen. Want die burger – die zich volgens het gezelschap door alle sores steeds meer afwendt van de politiek – mag best eens beter gehoord worden, vonden de burgers in het zaaltje. De journalisten beaamden dat volmondig.

Plezierige workshop
De workshop werd plezierig, vlot, keurig en strak (ieder kreeg zijn kansen) geleid door Jan Versluis van DynaVision, een Wassenaars organisatieadviesbureau. Zijn collega Theo Versnel noteerde braaf en puntig wat burgers en pers aangaven; en die konden dat intussen op een scherm meelezen en eventueel corrigeren.

“We hebben het over proces en inhoud,” zei Versluis vooraf, “en niet over personen.” Dat kon maar duidelijk zijn.

Tien dagen
De uitkomsten verwerkt DynaVision in een “rapportage”, waarin ook gelijksoortige workshops met B&W (vanmiddag), raadsleden (afgelopen donderdag) en griffie meegenomen worden. De gemeente ontvangt als opdrachtgever dat rapport “binnen tien dagen”, zoals Versluis vanmiddag beloofde. Burgers en pers hamerden erop dat het rapport openbaar wordt.

Als het rapport binnen is, gaat er een commissie van raadsleden mee aan de slag. Uiteindelijk moet er een nieuw vergadermodel voor de gemeenteraad uitrollen, dat zo spoedig mogelijk in 2015 ingevoerd wordt.

We zijn benieuwd waar DynaVision, naast de droge weerslag van de workshops, mee aankomt. Want, zo gaf Versluis aan, “we geven ook aanbevelingen en suggesties”.

Han Carpay

Foto: de raadzaal, waar de gemeenteraad vergadert en ook zijn rondetafelgesprek houdt. (foto archief AV)


 

Eén reactie

  1. Het staat nu nog maar in de grondverf. Ondanks de nog vele verbeterpunten in de politiek, richting burgers, o.a communiceren, is het hoopvol dat deze bijeenkomst was georganiseerd. We hopen wel dat dit rapport ‘openbaar’ wordt gemaakt, zeker richting deelnemers van deze workshop, maar ook naar de ‘gewone’ burgers. Het kan een belangrijke stap zijn, naar totaal herstel, tussen politiek en burgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel