Burgerforum lucht hart bij fractieleiders en burgemeester

“Is er werkelijk commitment om de koe bij de horens te vatten?” Dat was woensdagavond de prangende eerste vraag van 'verontruste Aalsmeerder' Frank Klaassen. Hij was een van de zes groepsleden die in de raadskelder om de tafel zaten met de vijf fractievoorzitters en de burgemeester.

“Als ik dat gevoel niet had, zou dit mijn laatste avond zijn,” was de reactie van extern adviseur Geeske Wildeman. Ze is ingehuurd om met de plaatselijke bestuurlijke kopstukken het politieke herstelproces in goede banen te leiden.

“Als het alleen voor de bühne is, heeft het geen zin. Dan zou ik niet mee wilen doen. Bij allemaal is er vertrouwen, tot nu toe, en leeft echt de wens om er voor Aalsmeer uit te komen.”

Uitlaatklep
Het gesprek van driekwartier bleek allereerst een uitlaatklep voor de groep burgers. Die gaat sinds vorige week door het leven als Aalsmeers Burger Forum. De term Verontruste Aalsmeerders had in hun ogen zijn effect gehad, maar van de onmiskenbaar negatieve klank wilden ze af.

Hun al bestaande Facebook-pagina 'Aalsmeers Forum' doopten ze daartoe om in 'Aalsmeers Burger Forum'. Dit om aan te geven dat iedere burger op het discussieplatform zijn ei kwijt kan, ongeacht politieke kleur. De groep ziet zichzelf geenszins als nieuwe politieke groepering of wat voor officiële club dan ook.

Boodschap geland
Daags na het overleg met het zogenoemde seniorenconvent, een raadscommissie waarin fractievoorzitters en burgemeester zitting hebben, lieten de burgerforumleden in een persbericht weten te hopen “dat onze boodschap écht is geland”. “Er is naar ons geluisterd en de interesse in onze adviezen leek oprecht,” constateerden ze. Tegelijkertijd toonden ze er begrip voor dat “de noodzakelijke cultuurverandering geen schakelaar is die je even omzet”. “Je zult er met alle kracht moeite voor moeten doen.” 

De Aalsmeerders luchtten, ieder voor zich, op 3 december hun hart, terwijl de individuele fractievoorzitters weinig of zelfs niet aan het woord kwamen. Wildeman fungeerde in de praktijk als hun woordvoerder, achter wie ze zich graag opstelden.

Heel constructief
Wildeman vertelde dat het seniorenconvent “heel constructief” aan de slag is gegaan vanaf het eerste besloten overleg op 23 oktober. “De wens tot verbetering is er bij alle deelnemers. En het is niet alleen bij de wens gebleven, want er zijn acties in gang gezet. Ook met een bredere groep raadsleden en B&W,” aldus Wildeman.

Ze zei het “bijzonder jammer” te vinden dat HAC-fractievoorzitter Bram Heijstek, die ook aan tafel zat, uit de groep was gestapt. Wat haar betreft kon Heijstek later die avond meteen weer aansluiten voor het volgende topoverleg – iets wat overigens niet gebeurde.

“Wij gaan door,” zei Wildeman. Ze wilde daarbij realistisch blijven: “Het gaat langer duren dan jullie zouden willen. Het belangrijkste is dat er continu voldoende vertrouwen is voor de volgende stap wordt gezet.” Ze schetste hoe het er intern toegaat. Bij elk probleem “draaien we de ventielen los en gaat de spanning eraf”, voordat “het volgende probleem op tafel komt”.

Wij-gevoel weg
Dirk Box stelde vast dat je als ondernemer “niet veel hoort” zolang het goed gaat. “Maar als mijn klanten ontevreden zijn, hoop ik dat ze het me vertellen.” Daarmee doelde hij op de open brief van de verontruste Aalsmeerders van 8 oktober aan raad en B&W om de gemeente weer fatsoenlijk en met respect voor elkaar te gaan besturen. Dat was ook de reden om het gesprek in de raadskelder aan te gaan.

Volgens Box is “het wij-gevoel weg” in de gemeenteraad. Terwijl “we eigenlijk allemaal hetzelfde willen”, namelijk een gemeente waar het met zijn allen prettig samenleven is.

Op straat
“De basis is dat je met respect met elkaar omgaat,” vulde Jaap Kranenburg aan. “Zoals het tot nu toe dit jaar ging, dat kan echt niet. Onderling vertrouwen ontbreekt, het is elkaar niks gunnen en nee zeggen om nee te zeggen. Dat gevoel hebben wij tenminste.” Kranenburg wees erop dat hij het vanaf de zijlijn bekijkt, op zijn kantoor. “Ik ben de straat, iedereen begint erover.”

Klaassen beaamde dat. “Wat je op straat hoort, zijn verontruste bewoners die zeggen: zoek het maar uit!” Hij deed een oproep aan de bestuurders te denken in oplossingen. “Links en rechts zouden elkaar halverwege tegemoet moeten komen. Als de koers maar gemeenschappelijk is,” luidde zijn pleidooi. In zijn ogen kom je in het herstelproces pas verder “als het uit het hart” komt. “Als je tegen elkaar zegt: en nu is het klaar!”

Suggesties
De zes plaatsgenoten gaven de bestuurders diverse suggesties mee. Laat zien wat je doet, maak zichtbaar welke stappen je zet. Ga de boer op als raadsleden, en doe dat ook collectief. Bezoek bedrijven waar problemen zijn, in plaats van – zoals gebruikelijk – bedrijven die geweldig draaien.

“Haal je informatie niet van A4'tjes, maar zoek probleemgevallen op,” stelde Johan Dekker.

Gemis
Zijn echtgenote Coby Dekker verwoordde het gevoel bij plaatsgenoten woensdagavond het meest plastisch. “Ik kom zeker al twintig jaar bij de vergaderingen van de gemeenteraad. Maar ik ga er al een tijd lang niet naartoe, want het is vreselijk. Dat is best heel jammer. Ik mis het vreselijk.”

Donderdag, een dag na het overleg, zat Coby Dekker nieuwsgierig op de publieke tribune. Ze kon opgelucht ademhalen. Het vertrouwde gevoel was weer aan het terugkeren, vertelde ze na afloop van de raadsvergadering. Ze had in de raadzaal geproefd dat er inderdaad stappen vooruit worden gezet. Tot haar vreugde.

Klik hier voor een bezoek aan het Facebook-discussieplatform Aalsmeers Burger Forum. Daarop is onder meer de reactie te vinden van Geeske Wildeman c.s. op het overleg van afgelopen woensdagavond

Portretten: Frank Klaassen van Aalsmeers Burger Forum en adviseur Geeske Wildeman. (foto's archief AV)

6 reacties

  1. Jiska, jij hebt het begrepen. Helaas trekken de verantwoordelijken zich niets aan van intellectuele inbreng via dit medium. Mijns inziens worden de schermutselingen in en rond de raad gekunsteld levendig gehouden om de aandacht af te leiden van onze wankelende bestuurders. Deze laatsten missen kwaliteit, inzicht en wijsheid die nodig zijn om voor vol te worden aangezien.

  2. Het lijkt erop dat de mensen met de meeste macht (of zij die denken dat ze het zich mogen toe-eigenen) de minst realistische kijk hebben op de wereld en op zichzelf.

  3. Is het niet de taak van de burgemeester om de ‘boel’ bij elkaar te houden? Het aanstellen van een extern adviseur, Geeske Wildeman, is voor mij dan toch echt nog een raadsel.

  4. @John van der Laarse. Wie ingevoerd is in de wereld van mediation is ook wel op de hoogte van het machtsspel van Peabody, dat (thans emeritus professor) Willem Mastenbroek zijn studenten zo indringend aanleerde. Kort gezegd komt dit spel er op neer dat zij die buitenspel staan de machthebbers op correcte maar duidelijke manier stokken in het wiel steken die zodanig hinderlijk zijn dat de machthebbers niets anders kunnen dan de ‘buitenspelstaanders’ te verzoeken weer aan het spel mee te doen. Lees in ons geval voor buitenspelstaanders: betrokken burgers en de Aalsmeerse 11-12 oppositie.

  5. Een beleefde gespreksronde, maar zaken van inwoners aankaarten, zoals de bedoeling was, daar kwam men blijkbaar niet aan toe. Ik had groep, burgemeester en fractievoorzitters vooraf een e-mail gestuurd met “iets dat ik op het hart heb”, daartoe expliciet door de groep uitgenodigd. Het bleek verloren moeite. Een gemiste kans. Naar mijn deelprobleem dat het gemeentebestuur welbewust de wet blijft overtreden wil men niet luisteren, laat staan daar op reageren. Dat is de gemeente ten voeten uit: men gaat gewoon met een boog om hartenkreten van burgers heen, houdt zich doof en gaat onverstoord door, alsof de regels van de gedragscode voor bestuurlijke integriteit voor hen niet bestaan: het gemeentebestuur heeft die regels nooit besproken en zich er dus nooit achter gesteld, zie rapportage bureau Berenschot. Mw. Wildeman schrijft zich te realiseren dat er nog lang gewerkt moet worden voordat van normale “omgangsvormen” sprake kan zijn. Daarmee miskent zij de kern van de problematiek: het structurele gebrek aan vertrouwen. Dat moet als eerste hersteld worden om de verhoudingen weer goed te krijgen. Met de huidige 12-11 coalitie en de huidige bemanning kan men elk verbeterproces wel vergeten. Als wij dat niet willen inzien hebben wij allen boter op het hoofd en blijven wij sleutelen aan uiterlijkheden. Zie ook mijn lezersbrief van vandaag over dit onderwerp.

  6. Tocqueville., rechtsfilosoof, ontwikkelde het begrip “DE TIRANNIE VAN DE MEERDERHEID”. In dat kader schreef hij: “Er zijn mensen die beweren dat, met betrekking tot de zaken waar het belang in stelt, het volk nooit de grenzen van recht en redelijkheid zal overschrijden en dat men daarom zonder vrees de meerderheid die dat volk vertegenwoordigt, alle macht in handen kan geven. Niemand ontkent dat alleenheersers misbruik kunnen maken van de hun toevertrouwde macht. Hoe kan men dan staande houden dat een almachtige meerderheid dat niet zou doen? Veranderen mensen soms van aard wanneer ze een groep vormen? Ik hecht hier alleszins geen geloof aan en weiger het absolute beschikkingsrecht evenmin aan één man als aan meerdere te geven. Er is geen gezag op aarde, hoe respectabel op zich ook, dat ik zonder controle en zonder tegengewichten zijn gang zou laten gaan”. Gelukkig heeft het Aalsmeers Burger Forum het hart kunnen luchten, maar wat wordt daarmee gedaan? O.a. in de wereld van mediation hanteert men het begrip BATNA (Best Alternative to a Negociated Agreement). Naar de Aalsmeerse situatie vertaald, blijkt dat in te houden: jullie kunnen fora oprichten en voorstellen overbrengen, maar wij (de meerderheid) hoeven daar niets mee te doen omdat wij met 12-11 jullie zullen overrulen. Kijk maar eens naar een stemming m.b.t. de kunstgrasvelden t.b.v. RKDES waar een bestuurslid van die club gewoon meestemde en terwijl een wethouder op zijn gemeente-c.v. aangeeft aldaar vrijwilliger te zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel