Burgemeester haalt alle weblogs van gemeentesite

Burgemeester Jobke Vonk heeft dinsdag op eigen gezag alle weblogs van raadsleden en B&W van de website van de gemeente verwijderd. Het is volgens haar een tijdelijke maatregel. Directe aanleiding is de eerste weblog van Bram Heijstek, fractievoorzitter van Het Aalsmeers Collectief (de tekst ervan is onder dit artikel te lezen).

“Het is mijn verantwoordelijkheid om goede omgangsvormen op onze eigen kanalen te bewaken en in te grijpen als dat nodig is,” schreef ze de raadsleden die middag na haar soloactie. “Ik heb geconstateerd dat dat op een weblog van een raadslid het geval is.” Daarmee doelde ze, zonder dat ze dat overigens expliciet aangeeft, op het stuk van Heijstek.

Gezamenlijk
De zet van Vonk is opmerkelijk omdat zij degene is die al maanden in het openbaar spreekt over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenteraad en B&W richting burgers om Aalsmeer fatsoenlijk en met respect voor elkaar te besturen. “Wij gaan werken aan de verbetering van het politieke klimaat,” meldde ze de raad eergisteren. Desondanks trad ze eigenmachtig op.

Even opmerkelijk is dat het een weblog betreft die dateert van 3 oktober. Er is niemand geweest die zich er openlijk aan stoorde. Zoals de burgemeester op de raadsvergadering van 9 oktober aankondigde, spreken de fractievoorzitters en zij vanavond in een besloten setting over het normaliseren van de onderlinge betrekkingen. Door de rigoureuze maatregel, die naar censuur riekt, nam Vonk alvast een voorschot op de discussie. Ze had ook de kans om eerst het gesprek met de fractievoorzitters af te wachten, zodat ze samen tot een, gedragen, besluit hadden kunnen komen.

Handen vrij
Inmiddels heeft de burgemeester haar handen meer vrijgemaakt om zoveel mogelijk energie te kunnen steken in het oplossen van de ernstige raadsperikelen. Daartoe heeft ze enkele lichtere taken op haar werkterrein overgedragen aan de wethouders.

Wethouder Gertjan van der Hoeven verklapte dat dinsdagavond op een evaluatiebijeenkomst over het evenementenbeleid in het Wapen van Aalsmeer. Hij gaf er aan dat hij die portefeuille tijdelijk beheert in plaats van Vonk.

Van buitenaf
Het gesprek van de fractievoorzitters en de burgemeester vanavond vindt plaats onder leiding van een externe begeleider. Op de genoemde raadsvergadering meldde Vonk, mede namens de fractieleiders, dat deze voorzitter “door ons gezamenlijk zal worden gekozen”.

Vorige keren was het tot tweemaal toe alleen háár keuze geweest. Bij de affaire John van der Laarse koos zij voor onderzoeksbureau Berenschot en bij een oriënterend integriteitsonderzoek voor oud-burgemeester Evert Vermeer. Zowel Berenschot als Vermeer konden op stevige kritiek rekenen, in oppositionele gelederen.

Herstelproces
Dat wilde Vonk ditmaal voorkomen door te hameren op gezamenlijkheid. Wie de externe begeleider is, wil de gemeente echter niet zeggen, ondanks herhaalde verzoeken van AalsmeerVandaag. Vanavond is de begeleider, die het 'herstelproces' in goede banen moet leiden, aanwezig in wat volgens de gemeente een kennismakingsgesprek wordt. Zien de fractievoorzitters en de burgemeester deze persoon zitten, dan wordt de naam bekendgemaakt.

Een van de gesprekspunten vanavond wordt het maken van “afspraken over hoe met elkaar om te gaan op de gemeentelijke communicatiekanalen”, zo meldde de burgemeester de raadsleden. Vrij vertaald, wat zijn de grenzen waarbinnen raadsleden zich kunnen bewegen bij het schrijven van weblogs.

Zonder uitzondering
In september lanceerde de gemeenteraad weblogs van fractieleden. Doel is de raadsleden een herkenbaarder gezicht naar de buitenwacht te geven met voor ieder af en toe een persoonlijk relaas. Er zijn er sinds de start een handvol verschenen. De wethouders en de burgemeester schrijven al enkele jaren weblogs, op onregelmatige tijden.

Alles is van de site gehaald, tot nader order. Als redenen om zonder uitzondering alle weblogs weg te halen noemt de burgemeester de gewraakte blog van Heijstek alsook haar wens om “het herstelproces van de raad niet te schaden”.

Tekst weblog Heijstek
Hieronder de integrale tekst van de weblog van HAC'er Bram Heijstek. Met de kanttekening dat taalfouten en slordigheden er ter wille van de leesbaarheid uit zijn gehaald.

Emoties en inhoud

Eerlijk en duidelijk zijn naar u als burger van Aalsmeer vind ik belangrijk. Wie ben ik? Mijn naam is Bram Heijstek, ik ben juridisch adviseur, organisator van netwerkbijeenkomsten, bewindvoerder, vader van straks drie kinderen en met hart en ziel gemeenteraadslid.

Emoties
Zelf ben ik een emotionele man. Ik deed vroeger aan boksen en kan mijzelf het beste vergelijken met een boksbal. Ik heb vele emotionele klappen in mijn leven te verduren gehad. Toen mijn ouders gingen scheiden en ik in de ogen van velen voor de verkeerde ouder koos werd ik als stront behandeld door de ene helft van mijn familie en verbannen uit een evangelische gemeente uit Aalsmeerderbrug. Op zowel op mijn basis- en middelbare school als bij het beroepsonderwijs keken docenten toe hoe ik zwaar en met hoge regelmaat gepest en mishandeld werd. Er heeft zelf een idioot mijn haar in de fik gestoken, voor de lol. Mijn haar tot over mijn schouders was weg en zo ook mijn emotionele blokkade. Dat was voor mij een grens en in een vlaag van emotie maakte ik gebruik van mijn vaardigheden.

Christelijke partij
Waar ben ik aan begonnen? Ik had en heb nog steeds de wens voor een pure christelijke partij in Aalsmeer. Een partij die niet lauw is maar vol overgave gaat voor God en vanuit dat principe politiek bedrijft. In Aalsmeer ontbrak het helaas aan medechristenen die dezelfde visie hadden om een dergelijke partij op te richten. Toen ik in maart 2013 Marijn Schoo ontmoette en daar sprak over mijn plannen van een christelijke partij was hij degene die het volledig met me eens was, maar hij was geen belijdend christen. Een politieke partij die uitgaat van christelijke normen en waarden, dat zou de toekomst moeten zijn.

Wat zijn dan die christelijke normen en waarden?
Dat we zorgen voor onze hulpbehoevenden. Dat we zorgen dat onze jongeren ook een betaalbaar dak boven hun hoofd kunnen krijgen en niet alleen de Amsterdammers en de Amstelveners die massaal in hun wijk in Aalsmeer komen wonen wegens plaatsgebrek in hun eigen plaats. Dat we het gesprek aangaan met de burger. Dat we de communicatie, participatie en de omgang met de burger, die nu zo onder de maat zijn, aan gaan pakken. We moeten de straat op, de wijken in, informatie halen. Niet afgaan op alleen informatie uit zienswijzen, bezwaarschriften of insprekers, want die zijn over het algemeen tegen. De ambtenaren en politici moeten naar u toe. Gaan kijken, visualiseren, dat zorgt voor meer begrip en beter beleid. Wethouders en ambtenaren behoren de burgers niet onjuiste of onvolledige informatie te verstrekken. Dat is mede oorzaak geweest van het ontstaan van HAC, net zoals de noodkreet van de bevolking niet gehoord te worden.

Emoties
Als iemand onrechtvaardig handelt kan dat op mij het effect hebben van een vlammetje bij een vat kerosine. Ik schakel dan over in mijn pitbullmodus. De knop voor gevoelens voor de emotie van de ander wordt uitgeschakeld. Dat komt in mijn juridische praktijk vaak goed uit. In de gemeenteraad is dat wat lastiger, omdat dat ook aanvallers zijn. Dus ontstaat er een emotioneel gevecht.

Inhoud
Ruim 30 namen/kwesties heb ik aan de heer Vermeer voorgedragen om te onderzoeken. Het werden er 5. Niets aan de hand in deze gemeente, was zijn conclusie.
Waarom is er door met name het CDA dan zo hard ingezet om te voorkomen dat ik in de gemeenteraad kwam? Waarom word ik al sinds oktober structureel bedreigd? Waarom plaatsen mederaadsleden berichten aan mijn persoon, waar ik van mening ben dat ze ongepast zijn. Er is immers niets aan de hand in deze gemeente.
De inhoud, daar gaat het op dit moment niet meer over in de gemeenteraad. De coalitie zet alles op alles om de oppositie tegen te werken. Dat noemen ze democratie. Onze voorzitter staat er bij en kijkt er naar. Het mag, het is allemaal acceptabel.
Van te voren was mij gezegd dat het een zware klus zou worden. Prima, daar heb ik geen problemen mee, maar laten we het alstublieft weer over de inhoud gaan hebben. Dat is wat ertoe doet. Misschien een idee om een boksring in de raadszaal neer te zetten waarin we de persoonlijke geschillen eens goed uitvechten, dan kunnen we daarna met een schone lei verder.
Deze blog is veel te lang geworden. Ik wil dan ook met een boek komen over mijn ervaringen over de weg naar het raadslidmaatschap en het raadslid zijn. En als een pitbull zal ik scherp blijven en mij inzetten voor de belangen van de kleine man.

Foto's: burgemeester Jobke Vonk en gemeenteraadslid Bram Heijstek (HAC). (foto's archief AV)

 

10 reacties

 1. Bram is groot! Bram is groots! Mijn stem heb je bij de eerst volgende verkiezing.

 2. Beste Heer Heijstek, Dhr. K. Groot noemt je moedig. En in zekere zin ben je dat ook. Met veel belangstelling heb ik in het begin, je intrede in de politieke arena in de raad, lijfelijk gevolgd. Het is best verfrissend hoe je tegen bepaalde dingen aankijkt. Maar word nu niet te (over)moedig in je ijver. Een van de kern uitgangspunten van het christelijk zijn is, naastenliefde en vergeving tot je naaste. Ieder heeft, net zo als jij, zo ook zijn eigen kruis te dragen in zijn leven.
  Tel je zegeningen en versterk de huidige politiek in Aalsmeer met je eigen mogelijkheden, inbreng en beperkingen. Klein zijn als partij als HAC is niet makkelijk, maar groot zijn heeft ook zijn nadelen!

 3. Beste Dick, Je reactie ten opzichte van die goddeloze activiteit van een casino in Aalsmeer is mij een extreme doorn in het oog. Dat je geen reactie krijgt is nog erger. Laat ik duidelijk zijn. Juist door het pesten heb ik een hele dikke huid gekregen. Ik heb regelmatig met advocaten heftige inhoudelijke discussies. We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar we gaan met elkaar met respect om. Hier en daar iemand die de grenzen opzoekt, maar ik kom altijd geladen naar de rechtszaal en schroom dan ook niet indien nodig te schieten.
  Dat is in de raad ook het geval. In de meeste dossiers ben ik vrij goed op de hoogte. Ik stel dan ook weleens vervelende vragen. Als politicus neem je weleens een ander standpunt in dan de rest. Maar wat er in deze raad gebeurt, en ik hoop dat dat gauw verandert, is dat er niet gekeken wordt naar de inhoud. Daar gaat het fout.
  Wij (ik en Marijn) zijn door de informateur gekleineerd. Vervolgens herhaaldelijk over het hoofd gezien. Moties worden weggestemd zonder enige inhoudelijke reactie. Maar vergeet niet dat PACT en VVD heel pijnlijk aan de kant zijn gezet. Met HAC is helemaal geen gesprek geweest.
  Daar kan ik me overheen zetten, maar dan moeten we wel verder. Ik gaf vandaag de relatie van mij en mijn vader als voorbeeld. Mijn vader en ik hebben weleens woorden. Dan zijn we boos. Goed boos op elkaar. Maar als het dan ‘zand erover’ is, is het klaar. Geen gelul meer, maar klaar. In dit geval wordt er van ons verwacht een sahara over de wonden heen te leggen. Daar heb je grote vrachtschepen voor nodig. Die kosten energie.
  En ik zeg jullie, vanuit mijn christelijk standpunt, als er op 30 oktober op inhoud wordt ingegaan kan ik mij over een hoop heen zetten. Maar het moet wel stoppen. Want officieel 16 keer vergeten in 8 raadsvergadering is geen pesten, maar is respectloos. En het verwijderen van mijn blog vind ik een grove beperking van een grondrecht. Mijn recht op vrijheid van meningsuiting, en die laat ik mij niet afpakken.

 4. De positie van de burgemeester gaat steeds meer lijken op die van Marco van Basten.

 5. RUST! Of het een wijs besluit is van onze burgemeester kan ik niet beoordelen, daar is de raad voor, maar in het kader van ‘rust’ en ‘adempauze’, na een politiek rumoerige tijd, is dit wel (enigszins) positief uit te leggen, deze handelswijze van de burgemeester. Laten we niet opnieuw ALLES weer herbeleven en veroordelen tegen ELKAAR. Niemand schiet daar iets mee op. De politiek niet en de burgers al helemaal niet.

 6. Dat wordt een leuke vergadering vanavond, juist nadat niet enkel de weblog van de eenmansfractie HAC, maar ook die van de overige oppositiepartijen zonder enige vorm van overleg worden gedumpt. Dat is niet enkel censuur, dat is paniekvoetbal en monddood maken van de oppositie. Ik zie absoluut niet waar men zich aan moet storen in “Emoties en inhoud”, alleen kritiek op de meerderheid, CDA in het bijzonder. Maar in de politiek moet men tegen een stootje kunnen, en in een democratische samenleving tegen kritiek. Men mag van HAC denken wat men wil, maar deze partij vertegenwoordigt toch bijna 5% van het Aalsmeers electoraat, samen met VVD en PACT 48,4%. Die zet je niet zo maar even aan de kant. De maatregel van de burgemeester moet misschien bewijzen hoe stevig zij het heft in handen neemt. Haar keuze leidt m.i. niet tot vrede, maar lijkt eerder een oorlogsverklaring. En voor wat de vergadering van vanavond betreft: de nog altijd volstrekt onbekende kandidaat-externe-voorzitter is daar dus al bij. Moet de oppositie daar zo maar JA tegen zeggen? Mag men zich daar over beraden met de achterban? Gunt de burgemeester de oppositie de gelegenheid om de kandidaat uit te checken, in een volgende vergadering op de rooster te leggen en duchtig aan de tand te voelen? Waarom heeft de burgemeester in een vertrouwelijk schrijven aan de fractievoorzitters geen driemanschap opgesteld, zodat de oppositie tenminste kan kiezen? Zo gaat dat in ordentelijk bestuurde organisaties. Deze gang van zaken ligt in het verlengde van de keuze voor Berenschot en Vermeer: een dictaat, take it or leave it. Een maatregel die zijn doel voorbij schiet, contraproductief uitwerkt. Niet lang geleden zou ik de burgemeester nog veel wijsheid toegewenst hebben om de problemen de baas te worden. Nu kan ik enkel zeggen: burgemeester, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 7. Ik zie net dat de reactie van ‘Pien’ is verwijderd. Terecht. Bedankt redactie!

  > Reactie redactie: de reactie is verwijderd om twee redenen: geen achternaam vermeld (dat moet sinds enige tijd, aan anonieme reacties doen we niet meer) en geen mailadres achtergelaten.

 8. Het lijkt er sterk op dat burgemeester Jobke Vonk haar boekje te buiten is gegaan. In ieder geval draagt ze met haar soloactie niet bij in het zoeken naar een oplossen van de problemen waarmee het bestuurlijk apparaat van Aalsmeer nu al maanden te kampen heeft.
  Wat Bram Heijstek betreft: ik ben geen fan van hem en vind zijn optreden vaak zeer irritant. Maar dat vind ik van sommige andere raadsleden ook. Als ik bijvoorbeeld het CDA een e-mail stuur met kritiek op haar steun aan de komst van een casino in Aalsmeer, dan krijg ik daar geen enkel antwoord op. Onbehoorlijk én irritant!
  Ik had de website van Bram Heijstek nog niet eerder gelezen. Heel goed dat AalsmeerVandaag hem hierboven publiceert. Na het lezen ervan heb ik een wat andere kijk op Heijstek gekregen. Pesten en mishandeling in zijn jeugd voeren erin de boventoon. En dat verklaart veel. In feite wordt hij nog steeds gepest, door zijn mede-raadsleden, burgemeester en wethouders en inwoners van Aalsmeer. Of neem die reactie hierboven van een zekere Pien (ik vind dat iemand die reageert zijn/haar volledige naam moet blootgeven), die Bram Heijstek een ‘mafkees’ noemt enz. (de redactie van deze nieuwssite mag van mij zo’n kwetsende reactie verwijderen en dat heeft dan niets met censuur te maken).
  De aanwezigheid van Bram Heijstek in de Aalsmeerse gemeenteraad doet mij denken aan Boer Koekoek vroeger in de Tweede Kamer. Die kreeg ook een lading kritiek over zich heen en werd daardoor steeds populairder. Dat zie ik m.b.t. Heijstek ook gebeuren. Van mij mag het, de raad verdient het!

 9. Bram is een paar weken nog bezocht door de politie op het gemeentehuis omdat het geestelijk niet goed met hem gaat…. weg met die mafkees!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel