Bovenzaal Oude Veiling heet straks ‘Coq Scheltenszaal’

Het is nog geen gelopen race, maar als De Oude Veiling in gemeentehanden komt, heet de grote bovenzaal straks de Coq Scheltenszaal. Met die naamsuggestie kreeg woordvoerder Rik Rolleman van PACT de raadzaal dinsdagavond alvast plat.

Helma Persoon (AB), in wier partij de vijf jaar terug overleden oud-wethouder spraakmakend was, vond de naamgeving “mooi” en ook wethouder Tom Verlaan (CDA) was er direct gecharmeerd van.

Tegengas VVD en HAC
Met de suggestie liep Rolleman op de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie vooruit op de feiten, maar daar had hij alle reden toe. Want het voorstel tot aankoop van De Oude Veiling, dat raadsleden voor het eerst bespraken, kreeg een warm onthaal. Een ruime meerderheid was daarmee al bijna binnen. Alleen de VVD en in iets mindere mate HAC gaven tegengas.

“Een halfbakken voorstel,” zo betitelde liberaal Dirk van der Zwaag het. “Daar kan de VVD niks mee.” Hij bespeurde in de stukken “geen enkele onderbouwing van enig rendement”. Over de door hem gestelde vragen “fladderde” de wethouder in zijn ogen heen.

Gewetensvraag
Van der Zwaag was zijn kritische bijdrage begonnen met een “gewetensvraag” aan Verlaan. “Als de wethouder privé zijn portemonnee zou moeten trekken voor De Oude Veiling, zou die hem dan kopen: ja of nee?”

Verlaan wuifde de vraag als niet ter zake weg met de opmerking dat hij “niet in die situatie zit”. Met een snedige wedervraag kreeg CDA'er Eppo Buskermolen de lachers op zijn hand:  “Als je zelf betaalt, mag je dan ook de winst hebben?”

Sceptisch
Naar de mening van Van der Zwaag bewandelt B&W de verkeerde weg. Eerst een haalbaarheidsonderzoek naar de aankoop plus een intentieovereenkomst met potentiële gebruikers, om te bezien “wat die opbrengen”. Pas in een later stadium is aankoop aan de orde.

De VVD-woordvoerder sprak van “een sprookje” om juist het omgekeerde te doen. En passant verweet hij de gemeente – van de 20 in de jaarrekening 2014 genoemde projecten zijn er 14 volgens hem “verliesgevend” – toch al over “onvoldoende zakelijk talent” te beschikken.

Ook Bram Heijstek (HAC) was sceptisch, zich afvragend of De Oude Veiling rendabel te maken is. “De vorige uitbater heeft zijn nek uitgestoten en het toch niet gered.” Zolang er geen duidelijkheid over de exploitatie zou komen, kon Heijstek niet garanderen mee te gaan met het aankoopplan, dat er op zich “best goed” uitziet.

Mooie combinatie
CDA, AB en PACT waren vol lof over het voornemen het, sinds vorig jaar zomer leegstaande, gebouw te kopen. “Het kost wat, maar dan heb je ook wat,” zei AB-fractievoorzitter Persoon, welbewust schermend met de populaire zegswijze. Ze was blij dat de gemeente, dat het recht op eerste koop heeft, De Oude Veiling voor Aalsmeer kan behouden.

Zo blijft, meende Persoon, “hét verenigingsgebouw van Aalsmeer en zeker ook een monumentaal pand in goede handen”. De daar onder te brengen “combinatie van welzijn en cultuur spreekt ons enorm aan”.

Eén eigenaar
Dat met de aankoop het hele pand gemeentelijk eigendom wordt, vond Buskermolen “een van de sterkste punten” van het plan. De naastgelegen bibliotheek is immers reeds van de gemeente. “Het is verstandig als het andere deel ook in bezit van de gemeente komt.” Zeker op zo'n prominente plek in het centrum.

Verder was de CDA'er ingenomen met de “culturele invulling”. Een pre was bovendien dat het horecadeel van De Oude Veiling mede wordt ingevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zonder compliment
Rolleman stond volledig achter de aankoop, maar het moest hem wel van het hart dat de wethouder nergens had laten doorschemeren dat het PACT was die de bal aan het rollen had gebracht. Hij wees op de unaniem aangenomen motie van september 2014 vorig jaar waarin B&W opgeroepen werd het recht op eerste koop “serieus te onderzoeken”. Als zijn fractie de motie niet met de motie was gekomen, “was De Oude Veiling niet aangekocht,” aldus Rolleman.

Verlaan vond het in zijn repliek onnodig Rolleman de eer te geven. Hij bevestigde wel de opvatting van zijn partijgenoot Buskermolen dat “volledig eigenaar worden zakelijk gezien voor de hand liggend” is.

Ander plaatje
Over de exploitatie meldde de wethouder dat het “een totaal ander financieel plaatje dan vorige keer” is, hoewel hij er niet nader op inging. Verlaan deed enkele pogingen VVD en HAC over de streep te trekken door te benadrukken dat er een “mondelinge overeenkomst” met de curator is, maar voorzien van de ontbindende voorwaarde dat de gemeenteraad het gevraagde krediet beschikbaar stelt.

De Oude Veiling kost de gemeente, inclusief kosten koper, € 676.500 en voor een onderzoek naar het “inhoudelijke programma” komt er € 35.000 bij. “Het is voor de Aalsmeerse samenleving heel belangrijk het pand nieuw leven in te blazen,” voegde Verlaan zich dinsdag in de rij lyrische pleitbezorgers. “We zijn blij dat we een goed kleinschalig cultureel centrum in Aalsmeer krijgen.”

Op 25 juni neemt de gemeenteraad een besluit over aankoop van De Oude Veiling.

Foto's: De Oude Veling zoals die er gisteren bij lag (foto's Arjen Vos); portretten: Dirk van der Zwaag en Helma Persoon (foto's AV-archief)

5 reacties

  1. Kijken wie in de politiek het lef heeft, om mij goed uit te gaan leggen waarom er NU wel geld (meer dan € 700.000) is voor de kunst en de Oude Veiling en 1 jaar geleden nog geen euro, voor het Oude Raadhuis, terwijl 1100 handtekeningen van burgers er om vroegen. Op politieke uitleg zit ik niet meer te wachten. Ik wil nu een geloofwaardig antwoord. VVD toont alvast begin van lef. Bedankt voor jullie snelle reactie!! Er is geen KUNST meer aan!

  2. Hadden de initiatiefnemers van deze aankoop Leo van Erp, na diens noodkreten, niet kunnen vertellen hoe hij de onderneming rendabel zou kunnen maken? Nu weten ze het allemaal zo goed…

  3. De gemeente subsidieert het clubhuis van het AB, zonder te weten wat het allemaal gaat kosten. Wanneer komt er een hamer met sikkel op de voorgevel? Gefeliciteerd met dit nieuwe dieptepunt van Aalsmeer.

  4. Een gemeente is geen onderneming, maar wie in het bedrijfsleven een investeringsvoorstel doet moet minimaal een businessplan op tafel leggen. Het is perfect mogelijk om als gemeente geld toe te leggen op de economische leefbaarheid van zo’n investering, maar er moet dan wel consensus zijn over de vraag uit welke pot dat verlies gefinancierd wordt. En dat moet helder aan de inwoners worden gecommuniceerd. Bestuurders die een investering met gemeenschapsgeld aanvaarden zonder lange-termijn-financieringsplan spelen Russische roulette.

  5. Ik gun Aalsmeer De Oude Veiling, al was het maar om historisch erfgoed te behouden. Maar om nu te zeggen dat er nog geen kleinschalig cultureel centrum is of was. Wat dacht Dhr. Verlaan van het Oude Raadhuis!! Jammer dat het tot op de bodem creatief moest worden uitgekleed. Immers, er was geen geld of middelen om ,alles, bij het oude te laten. Dat de naam Coq Scheltens straks zal worden verbonden aan een zaal, is meer dan verdiend, maar het had ook mooi geweest als Coq Scheltens, in het voor haar zo geliefde Oude Raadhuis een zaal had gehad. Toch wenst Stichting Oude Raadhuis, ieder een creatieve toekomst tegemoet. Immers waar de kunst een podium krijgt, daar is het even genieten, waar dan ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel