Bestemmingsplan Oosteinderweg 66a in Gemeenteraad

(Foto archief AV)

(Gemeentelijk persbericht) Donderdagavond 2 februari 2023 om 20.00 vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. Op de agenda staan onder andere het herstelbesluit bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 en het voorstel tot tijdelijke benoeming van CDA-raadslid Ankie Harte-Fokker.

Herstelbesluit bestemmingsplan Oosteinderweg
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad van State van 13 juli 2022. Door het vaststellen van een andere planregeling ter plaatse van perceel 66a, wordt het gebrek in het bestreden vaststellingsbesluit hersteld. Het herstelbesluit heeft alleen betrekking op de planverbeelding voor zover het gaat om de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch-dierenopvang’, zoals in het bestemmingsplan van 2005 was vastgesteld. Hiermee kan een goed woon- en leefklimaat worden geborgd en kan worden voldaan aan de uitspraak van de Raad van State. De raad wordt gevraagd in te stemmen met dit besluit.

Tijdelijke benoeming Harte-Fokker
De Gemeentewet biedt de mogelijkheid dat raadsleden in geval van bijvoorbeeld ziekte tijdelijk vervangen kunnen worden voor een periode van 16 weken. Het voorstel is om mevrouw Harte-Fokker van het CDA wederom te benoemen als raadslid zodat ze haar partijgenote Van Diemen-Kreeft ook de komende 16 weken kan vervangen.

Vragenkwartier
Raadsleden hebben aan het einde van de vergadering de ruimte en gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouders en/of burgemeester.

Digitale Nieuwsbrief
Elke raadscyclus publiceert de griffie een digitale nieuwsbrief. In deze brief staan de onderwerpen die in de afgelopen cyclus behandeld zijn in de beeld- en oordeelsvormende commissies en welke besluiten de gemeenteraad genomen heeft. Ook wordt verslag gedaan van de werkbezoeken en werksessies van de gemeenteraad en wordt vooruitgekeken naar de agenda van de volgende periode. Als u wilt weten wat er speelt in politiek Aalsmeer, wat de gemeenteraad doet en welke besluiten genomen zijn, kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief. U ontvangt deze dan per mail.

Meer weten?
De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live bekijken én achteraf terugkijken. Uiteraard bent u ook van harte welkom in het raadhuis, om de vergadering zelf bij te wonen. Wilt u meer weten over wat de gemeenteraad doet? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u na afloop van elke raadscyclus per mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel