Bedroefd over treurnis

Raadsvergadering in coronatijd (Foto archief AV)

Door: redactie. Dat in de dagelijkse stortvloed aan mail niet alle ingezonden post direct wordt opgemerkt, blijkt uit de vraag die ons vandaag vanuit de politiek bereikte: Waarom we wel de ingezonden brief van Absoluut Aalsmeer hebben geplaatst en niet die van de andere partijen naar aanleiding van de motie van treurnis die AA en fractie Judith Keessen op 3 december indienden. Onze objectiviteit wordt zelfs ter discussie gesteld! Omdat we die juist hoog in ons vaandel hebben, maken we deze omissie graag goed. Hieronder kunt u daarom alsnog de op 8 december ingestuurde gezamenlijke verklaring lezen van de overige partijen.

Afgelopen donderdag 3 december kwamen de fracties van AA en Judith Keessen tijdens het debat en de besluitvorming over het Fort Kudelstaart volkomen onverwachts met een ‘motie van treurnis’, waarin zij aangaven teleurgesteld te zijn over het handelen van het college in het dossier Fort Kudelstaart. Dit tot grote ontsteltenis van CDA, VVD, GL, D66, PvdA en René Martijn (RM).

Wat is het geval? Sinds 2018 werken de gezamenlijke partijen met een zogeheten Raadsbreed Akkoord in plaats van het gebruikelijke coalitieakkoord. Een akkoord met als sprekende titel Samen bouwen aan Vertrouwen. Op deze manier zijn alle partijen in de gemeenteraad betrokken bij de (op basis van door de gemeenteraad vastgestelde kaders) uitwerkingsplannen van het college, zo ook het Fort. Natuurlijk met de vrijheid om vanuit je eigen politieke idealen standpunten in te nemen. Echter door de motie van treurnis geven de fracties van AA en JK duidelijk aan niet meer achter dit akkoord te staan en het college en de collega’s niet te vertrouwen. De beide fracties stellen dat de raad onvoldoende betrokken is bij de besluitvorming omtrent het Fort en dat er niet voldoende geluisterd is naar hun mening. De andere fracties zijn van mening dat hier allesbehalve sprake van is. De afgelopen maanden zijn er meerdere (informele) gesprekken geweest met de betrokken partijen om tot een samenwerking te komen, maar deze zijn helaas door AA en JK zelf stop gezet. Door alle partijen is moeite gedaan om verbinding te blijven zoeken en te blijven luisteren naar elkaar. De motie van treurnis is er een stille getuige van dat al het werk om de verbinding met elkaar te behouden tevergeefs is geweest.
De overige partijen CDA, VVD, GL, D66, PvdA en RM betreuren het dat AA en JK, naast hun eigenzinnige uitingen op sociale media waarvan er helaas ook zijn die zonder wederhoor aan meningsvorming doen in plaats van journalistieke onafhankelijke berichtgeving, een motie van treurnis indienen op het moment dat ze hun zin niet kregen omtrent het Fort Kudelstaart. Een meer volwassen en professionele manier van reageren op deze teleurstelling hoort ook bij het besturen van de gemeente. Tijdens de raadsvergadering bleek bovendien dat zowel AA als JK onjuistheden naar voren brachten en niet bereid waren om te luisteren naar andere fracties en het college.

Elke partij heeft wel eens een teleurstelling te verwerken en het getuigt van politieke volwassenheid als je die teleurstelling ook kunt accepteren.
We krijgen toch nu niet elke keer als AA en JK hun zin niet krijgen een motie van treurnis?
Ondanks alles blijven CDA, VVD, GL, D66, PvdA en RM gezamenlijk de schouders onder ”Aalsmeer” zetten. We hopen dat AA en JK toch ook de verbinding blijven zoeken en het gesprek met elkaar aan willen blijven gaan. Wij blijven ze daartoe ook uitnodigen. Alles in het belang van onze lokale gemeenschap dat baat heeft bij bestuurlijke professionaliteit en stabiliteit. En niet bij individuele scoringsdrang of persoonlijke behoefte aan aandacht.

Fractievoorzitter CDA, Dirk van Willegen
Fractievoorzitter VVD, Dirk van der Zwaag
Fractievoorzitter GroenLinks, Ronald Fransen
Fractievoorzitter D66, Willem Kikkert
Fractievoorzitter PvdA, Jelle Buisma
Fractievoorzitter RM, Rene Martijn

Foto archief AV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel