Amstelveense motie legt bommetje onder zelfstandigheid Aalsmeer

“We hebben het ontzettend fijn met elkaar,” zei raadslid Axel Boomgaars gisteren met gevoel voor overdrijving. Want Amstelveen heeft “een fijne, professionele gemeenteraad en een college dat er vol voor gaat”. Die blijmoedige stelling betrok de GroenLinkser tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting 2015.

Waar Boomgaars naartoe wilde, liet zich raden. “Dat is wat waard,” constateerde hij fijntjes. “Ik hoef niet ver over de grenzen te kijken om te zien hoe het níét moet,” sneerde hij in één moeite door. Het raadslid van GroenLinks noemde Aalsmeer niet, maar doelde er onmiskenbaar op.

Erg eens
Boomgaars sprak over een motie die de veelzeggende titel 'Lappendeken' droeg. Ingediend door de VVD, medeondertekend door de acht andere fracties in de Amstelveense gemeenteraad en uiteindelijk unaniem ondersteund. Ook B&W was het “erg eens met de motie”, zoals burgemeester Mirjam van 't Veld aangaf.

Zaagt Amstelveen daarmee aan de poten van de Aalsmeerse zelfstandigheid? Wil de buurgemeente haar 'ambtelijke' partner sneller inlijven dan verwacht? De motie noemt de samenwerking in de regio “een lappendeken” en spreekt van “veel bestuurlijke drukte”. “Amstelveen is geen eiland, maar de regio lijkt soms een landschap in de mist.”

Voor- en nadelen
Er wordt, aldus de motie, over de gemeentegrenzen heen in allerlei verbanden samengewerkt. Zolang dat financieel voordeel en efficiency oplevert, is dat “natuurlijk okee”. Maar “al met al is het niet duidelijk waar wij over tien jaar staan en wat onze positie is in de regio.”

Dat moet anders worden. Vandaar de oproep in de motie aan B&W om te inventariseren in welke samenwerkingsverbanden Amstelveen zit en de “voor- en nadelen” van de samenwerking op een rijtje te zetten. Ook vraagt de motie om de kijk van B&W op de regionale bestuurlijke organisatie.

Verder moet – dat wel – boven tafel komen wat de omliggende gemeenten en provincie ervan vinden. Al de bevindingen moeten leiden tot een zogenoemde position-paper, op basis waarvan gemeenteraad en college met elkaar in gesprek gaan over de positie van Amstelveen in de regio.

Krachten bundelen
Op de raadsvergadering lichtte indiener Kees Noomen, de fractievoorzitter van de VVD, zijn motie toe. “Amstelveen moet verder,” luidde zijn uitgangspunt. “Blijkbaar zijn we niet groot en sterk genoeg om dingen zelfstandig te kunnen doen. We hebben daar altijd buurgemeenten voor nodig om een breder draagvlak te creëren of om kennis en kosten te delen. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we hier sterker uitkomen.”

Fractievoorzitter Frank Berkhout van D66 kon de motie “van harte” steunen. Volgens hem is “heroverweging van de samenwerkingsverbanden” een goede zaak.

Legitimiteit dun
Collega Esther Veenboer van de PvdA – de coalitie, die een ruime meerderheid heeft, bestaat uit VVD, D66, PvdA en BurgerBelangen Amstelveen – wil ook “inzicht in gemeenschappelijke regelingen”. Haar insteek was echter iets anders, want ze vond de “democratische legitimiteit” ervan maar “dun”.

De vijf oppositiepartijen stonden eveneens achter de motie. SP-fractievoorzitter Joep van Erp was van mening dat “het Amstelveens belang steeds verder op de achtergrond raakt” door al die samenwerkingsconstructies. Daarom wenste hij duidelijkheid over “de positie van Amstelveen in het geheel”.

Goede gesprekken
“Ik geloof in regionale samenwerking,” stelde Mirjam van 't Veld gisteren ferm in haar beantwoording. “Je moet het met elkaar doen.” De raadsbreed gesteunde motie pakte de burgemeester dan ook graag op.

Wel liet ze doorschemeren de volgorde anders te willen invullen. Eerst de samenwerkingsvormen inventariseren (eerste kwartaal 2015), daarna met de raadsleden in discussie en tot slot een stuk opstellen waarin de regionale positie van de gemeente omschreven staat. De motie spreekt van een B&W-stuk begin volgend jaar vóór een raadsdiscussie erover.

VVD'er Kees Noomen: 'Eén grotere, sterkere gemeente beter'

Of de Amstelveens VVD-fractieleider met de motie de samenwerking met Aalsmeer “onnodig op scherp” zet? In een toelichting vanochtend ontkent Kees Noomen dat.

“Ik heb het twee jaar geleden al geroepen,” zegt hij. Dat gebeurde op het moment dat Amstelveen en Aalsmeer de ambtelijke fusie druk aan het voorbereiden waren, die per 1 januari 2013 een feit zou zijn. Hij pleitte destijds voor een grotere gemeente waarin Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn moeten opgaan. “Daar staan we nog steeds achter.”

Die nieuwe gemeente hoeft van hem niet Amstelland te heten. New Amsterdam lijkt hem wel wat. Of Green Amsterdam. Of Green Port Amsterdam. De naam is volgens Noomen van secundair belang. “Een grotere en sterkere gemeente is beter voor de burger. Die kan hen beter faciliteren.”

Nog veel kleiner
Feit is dat Amsterdam in de stadsregio veruit de grootste speler is. “We worden weggezet door Amsterdam. Díé bepaalt, én betaalt trouwens ook het meeste. Wij zijn klein en jullie nog veel kleiner,” aldus Noomen. Zo simpel is dat.

De liberale voorman vindt het hoog tijd voor een stevige discussie in de regio. “Het is belangrijk dat het op de agenda komt,” zegt hij, in de wetenschap dat het toch “lang duurt” voor de gemeenten  concrete stappen zetten.

Niet ingefluisterd
“Natuurlijk is het gevaar dat, als de grootste zoiets roept, de kleinsten zich gauw overlopen voelen.” Maar dat neemt hij voor lief. “Want als niemand iets doet, gebeurt er niks. En praten kan toch altijd?!”

De vraag of de motie hem in VVD-gelederen van hogerhand is ingefluisterd, wuift Noomen weg. Ook niet door Johan Remkes? Per slot is de commissaris van de koning in Noord-Holland op de hoogte van de Aalsmeerse politieke sores. “Ik heb er geen contact met hem over gehad.”

Foto's: de raadsvergadering gisteren in Amstelveen. Van boven naar beneden Axel Boomgaars (GroenLinks), Kees Noomen (VVD) en burgemeester Mirjam van 't Veld. (stills van registratie raadsvergadering)

5 reacties

  1. Jammer Dennis dat je na 3 dagen nog geen antwoord geeft op mijn vraag.

  2. Beste Dennis, waarom denk jij dat de lokale partijen zo hard groeien in Nederland?

  3. Eindelijk een goed woord vanuit Amstelveen. Het wordt echt tijd, willen we dezelfde voorzieningen houden, om te fuseren. Mede gezien de zorgkosten, sportvoorzieningen etc. is zelfstandigheid niet meer houdbaar. Gelukkig is het ambtelijk gedaan. Alleen politici durven niet over hun grenzen te kijken. Logisch, kans op zelfbehoud is fors kleiner als je in een grote fractie komt. Tevens hebben lokale partijen minder invloed. Voorstel: maak referendum

  4. De arrogantie ten top. Bij ons heerst het gevoel dat Aalsmeer al achtergesteld wordt op Amstelveen. Als het aan HAC ligt zal Aalsmeer geen fusie aangaan met de gemeente Amstelveen. Over mijn lijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin