Agendapunt Marinapark was schertsvertoning

Bart Kabout (foto archief AV/Arjen Vos)

Door Joop Kok. (Beschouwing) Nee, niet alleen omdat op het laatste moment de ontwikkelaar alsnog bereid was om het plan aan te passen. Nee, ook niet omdat hij de suggestie had gewekt dat in een vraaggesprek met vertegenwoordigers van de Bovenlanden en Elsbeth Huis, de problemen waren opgelost. Nee en ook niet omdat hij alleen naar raadsleden van het CDA en de VVD een mail had gestuurd van wat hij wenste aan te passen. Nee, dat wat de meeste verbazing wekte was wel de houding van CDA wethouder Bart Kabout.

Hij had kunnen doen alsof er niets aan de hand was en het bestemmingsplan gewoon in stemming laten brengen. Gezien de verhoudingen, samen met de VVD de meerderheid, zou dat tot een goedkeuring hebben geleid en een behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering. Het moment om dan als CDA de goede wil te tonen en een amendement in te dienen dat niet meer zou zijn dan dat wat al door de ontwikkelaar was toegezegd.

De voorzitter brak in
Maar zo verliep het niet. Kabout vroeg bij aanvang het woord. Uit naïviteit of de behoefte om gewoon eerlijk te zijn, deelde hij de commissie mee dat hij heel recent van de ontwikkelaar te horen had gekregen dat deze bereid was het plan aan te passen. “Dan gaat het specifiek om recreatiewoningen op de eilanden achterin van tien naar vier, langs de Aardbeiensloot van negen naar vier en daarnaast een meer groene inpassing, zowel van de natuurlijke oevers als inrichting van de oeverlanden en ook nog afspraken over het investeren in groentoepassing. Het is allemaal heel last minute, we hebben als college het oorspronkelijke plan gewoon ingediend, dus het is voor u de overweging. Nou vind ik dat concreet genoeg om daar bijvoorbeeld met een amendement iets mee te doen of vind ik… en toen brak, terecht, VVD voorzitter Nanda Hauet in.

Niet afraffelen
“Het plan is vrij drastisch veranderd, een groot deel van u hoort dat nu voor het eerst. U kunt dat natuurlijk behandelen, maar mijn advies is dat het kies zou zijn om het stuk nu van de agenda te halen en het stuk te laten herschrijven door het college met het nieuwe aantal huizen en het nieuwe aantal groen zodat u het rustig kunt lezen, je moet dit niet afraffelen, nogmaals ik adviseer u dit van de agenda te halen.”

Grenzen stellen
Hoe was het mogelijk dat wethouder Kabout deed alsof we nog in de tijd leefden van burgemeester Brouwer. Hoe was het mogelijk dat hij zo makkelijk voorbijging aan de regels van de democratie en het onderwerp niet van de agenda had gehaald en de ontwikkelaar de opdracht had gegeven om met een nieuw plan te komen? Het antwoord is simpel, dat zit niet in hem. Het is geen man die duidelijk grenzen durft te stellen. Parkmeer, daar had de Raad een motie aangenomen voor starterswoningen. Zijn die in het plan opgenomen? Neen, geen ambtelijke medewerking!

Straatje schoon vegen
Op de vraag van Erik Abbenhues van de VVD of de aanpassingen er gekomen zijn in overleg met de insprekers, gaf Kabout als antwoord: dat is iets dat die betreffende partij moet aangeven. Bij zo’n antwoord denk ik: mijnheer Kabout u hebt deze positie om op te komen voor de belangen van uw burgers, mijnheer Kabout u zit hier om Aalsmeer een beetje mooier te maken, niet om uw straatje schoon te vegen.

Bizarre gang van zaken
Op de vraag van voorzitter Nanda Hauet of men zich er in kon vinden om het onderwerp van de agenda te halen, gaf Willem Kikkert als antwoord: “Laat ik er van zeggen dat ik het een bizarre gang van zaken vind. Zeker daar waar bepaalde raadsleden worden meegenomen in het verhaal van de ontwikkelaar. Ik pleit er wel voor, en dat is een beetje aansluitend op wat de heer Abenhues zegt, dat er een gesprek plaatsvindt met de insprekers, hoe dan ook.” Greta Holtrop van AA vulde hem aan: “Zeker met Stichting de Bovenlanden.”

Foto’s archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

Feestje van muziek en kunst in Dorpskerk

Lees volgend bericht

Oude deuren op dreef


6 Reacties

 • Een schertsvertoning was het zeker, echter de gang van zaken was voorspelbaar: Een ontwikkelaar zet uit strategisch oogpunt hoog in. Omdat het nodig is de raad mee te krijgen wordt er gelobbyd op de achtergrond. Zodra er signalen zijn dat het plan het niet haalt, worden er kleine aanpassingen gedaan. Paar huisjes minder, beetje natuur erbij, etc. Iedereen blij, toch? Of stinken we nu allemaal in een voorspelbare tactiek van een projectontwikkelaar die slechts belangstelling heeft voor het gebied vanuit economisch winstbejag?
  Hoe dan ook, het is schrijnend dat een wethouder zich op deze wijze voor het karretje laat spannen. Shame on you!

 • waarom hoef je als wethouder niets te kunnen en gewoon je gang gaan?
  Is het niet mogelijk een hbo diploma wethoudertje te halen?

 • 3 grote projecten…. Plasoevers, Fort Kudelstaart en nu Uiterweg…. allemaal mooie grote, groter, grootse projecten. Staat, als het allemaal lukt, leuk op je cv. Dat je onderweg vergeet dat je op je stoel zit, voor en door de burgers, ach das bijzaak. Van de 3 projecten liggen er 2 bij de raad van state. Je zou denken dat je dan als bestuur bij jezelf te rade gaat wat je verkeerd doet. Als je burgers niet kunt overtuigen, en zodanig in de kou zet dat ze zich gedwongen voelen de stap naar de raad van state zetten. In mijn ogen is dit ronduit slecht bestuur…. en al helemaal geen democratie.

 • Het feit dat slechts een aantal raadsleden op voorhand ingelicht zijn, doet vermoeden dat hier een vuil spelletje gespeeld wordt door in ieder geval de ontwikkelaar. Of is dat nu eenmaal de manier om iets voor elkaar te krijgen in onze samenleving?

 • kennis is macht zegt men wel.
  mar geen kennis is onmacht

 • Er was wel meer bizar bij deze vergadering van deze Commissie Ruimte en Economie van dinsdag 31 augustus 2021. ‘De vergadering is live te volgen via de webstream.’ Het geluid wel – maar alleen de voorzitter is in beeld. Bizar. Zie: https://aalsmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/5b3fdb6d-84f5-4d66-93c4-2999892ff040
  Agendapunt 5 is te volgen van 41:51 tot 51:20. Waarover gaat het? – ‘Vaststellen bestemmingsplan Uiterweg 116a- Marinapark, aanvullende welstandscriteria. (Portefeuillehouder: L.B. Kabout) Op verzoek van de commissie Ruimte en Economie wordt dit voorstel een tweede keer besproken in de commissie. In de memo van 13 juli reageert het college op de brief van Stichting De Bovenlanden, de inspraak van mw. Huis en de verkeersrapportage uit 2018. Dit bestemmingsplan heeft als doel om aan de Uiterweg 116a herinrichting mogelijk te maken voor de ontwikkeling van een nautisch recreatieterrein met recreatiewoningen. De voormalige bedrijfsbebouwing van de jachthaven op deze locatie zal worden gesloopt.’
  Joop Kok heeft volkomen gelijk. Een paar uur voor de behandeling blijken de plannen drastisch gewijzigd – wat maar een paar raadsleden wisten… Bizar. Dan ga je er toch verder geen (tien minuten!) woorden aan vuil maken? Dan stel je het uit!

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *