Aanscherpen raadsvoorstel biedt huidige bewoners geen enkel voordeel

Bij de behandeling van de ‘Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018’ ging de discussie tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag, over het wel of niet extra aanscherpen van de regels die door het College waren opgesteld: het afstandscriterium van 50 meter en de eis dat dat verhuurders bij verhuur van een woning aan zes personen in het bezit moeten zijn van een SNF certificaat, waarmee wordt aangetoond dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

Wat betreft het afstandscriterium van 50 meter: dat moest volgens de VVD opgerekt worden naar 100 meter. Geografisch, aldus een wat lacherige Marianne Vleghaar, is men tot die conclusie gekomen en heeft dat tot het indienen van een amendement geleid. Dat het uiteindelijk 100 meter is geworden stemde vooral buurtbewoners van de Mercuriusstraat tevreden die tijdens de commissievergadering onlangs hadden ingesproken. Zie hun schrijven in de rubriek Lezerspost.

Huishoudelijk reglement
GroenLinks, met als woordvoerster Sunny Lakerveld, diende een amendement in tot het verplichten van een ‘huishoudelijk reglement’. Hierin dient minimaal een alcohol-, drugs-, orde en netheidsbeleid in en rond de buurt en een sanctioneringsbeleid bij overtredingen, beschreven te staan. “Hardwerkende mensen, wonend in een buurt waar ze de taal niet machtig zijn met vijf andere volwassenen in een ééngezinswoning, dat moet niet eenvoudig zijn. In zulke situaties is het belangrijk dat er regels zijn om excessen te voorkomen,” aldus Lakerveld.   

Vragen en vraagtekens
Bij het verhaal van GroenLinks stelde Dick Kuin van AA vragen en vraagtekens, welke dat waren, maakte hij niet duidelijk. AA ging akkoord om zo meer houvast te krijgen op ongewenste omstandigheden. De 100 meter van de VVD zou AA misschien wel opgerekt willen hebben.

Bart Kabout van het CDA wilde eerst het advies van het College afwachten alvorens op de amendementen te reageren.

Verhuurder heeft ook een taak
Willem Kikkert van D66 vond de nota goed uitgebalanceerd, behalve het afstandscriterium. Hij kon zich goed vinden in het amendement van de VVD. Hij benadrukte dat ook de verhuurder een taak heeft. Het opstellen van een goed reglement, openstaan voor signalen uit de buurt of de gemeente en daar dan ook naar handelen. Hij ondersteunde het amendement van GroenLinks.  

Treurige boodschap
Jelle Buisma van de PvdA ging het allemaal te ver. Als enige van de raadsleden ging hij terug naar datgene waar het omging:  de overlast waar een bewonersgroep in de Hornmeer tijdens een commissievergadering over sprak. Wat er ook beslist zou worden, voor deze mensen zou er ondanks hun tomeloze energie en inzet niets veranderen. De vergunningen waren al vergeven. Elke regel die nu zou worden opgesteld zou niets aan hun situatie veranderen, die is enkel en alleen van toepassing op nieuwe gevallen. Een treurige boodschap maar wel één die volgens hem gemaakt moet worden. 

Dereguleren
Wethouder van Rijn ontraadde de amendementen. Van de acht clusters in Aalsmeer waarin legale voorzieningen zijn van zes tot acht bewoners, is maar één geval van overlast bekend. Het oprekken van het afstandscriterium van 50 naar 100 meter gaat te ver en het voorstel van GroenLinks past niet binnen de afspraken van het College om te dereguleren.

Sprakeloos
Kabout nam ook nu nog een afwachtende houding aan, Kikkert sprak over dat voorkomen beter is dan genezen, Lakerveld was sprakeloos en Vleghaar vroeg een schorsing aan.

50 of 100 om het even
Direct na de schorsing zette Buisma zijn nuchtere en meer principiële aanpak voort. Een afstandscriterium van 50 of 100 meter was voor hem om het even. In een commissievergadering had de wethouder aangegeven dat hij ook niet wist waar die 50 meter vandaan kwam. 

Onderbuikgevoel
Het amendement van GroenLinks zag hij vooral als een inmenging van de gemeente in het leven achter de voordeur van de arbeidsmigrant. Of je nu wel of niet binnen rookt, of je nu wel of niet mensen uitnodigt als je jarig bent en of je nu van hier of elders komt dat maakt voor de PvdA niet zoveel uit. Hij waarschuwde om vanuit het onderbuikgevoel regels te gaan stellen waarvan je niet weet wat het doet en dat de situatie van de bewoners uit de Hornmeer niet zal veranderen.

Rechts(on)gelijkheid      
“Ook mensen die van de woningbouwvereniging een woning huren hebben te maken met regels en voorschriften achter de voordeur,” was de reactie van Ronald Fransen van GroenLinks. “Dit amendement zegt juist: laten we iets vaststellen net zoals bij bewoners van huurwoningen. Het is eerder een creëren van rechtsgelijkheid dan, wat u zegt, rechtsongelijkheid.”

Inclusieve samenleving   
Buisma vond de vergelijking van Fransen op een voor hem principieel punt faliekant mank gaan. “U gaat tegen een private partij zeggen dat ie zich aan bepaalde regels dient te houden als ie een vergunning wil krijgen waar mensen komen te wonen met een andere achtergrond dan de onze en dat is voor een partij die voor een inclusieve samenleving predikt, wat ingewikkeld.”

Fransen: “Er staat bij dat het geldt voor verhuur aan mensen die arbeidsmigrant zijn. Niet met een andere achtergrond dan de onze, want dan zouden we hem niet zo indienen, nooit niet.”

Buisma: “Dan wil ik u de vraag stellen wat het verschil is tussen een arbeidsmigrant en een arbeider.”

Fransen: “Dat weet ik eigenlijk niet, volgens mij is er geen verschil.”

Buisma: ”Dat maakt het amendement overbodig, migratie houdt in dat je van elders komt.”

Niet netjes
Greta Holtrop van AA gaf de voorkeur aan regels boven dereguleren zolang de zaak niet onder controle is. Ze vond het niet netjes om niet met de amendementen mee te gaan omdat er maar in één gebied sprake is van overlast.

Aarzeling
Binnen het CDA heerste aarzeling over het amendement van GroenLinks betreffende de huisregels. Aan de eene kant de vraag of dit wel een taak is van de gemeente aan de andere kant het gegeven dat dit wel een manier is om overlast te beperken. 

Stemverklaringen
Kikkert vond het wel een taak van de gemeente, die geeft immers de vergunning af. Vleghaar stelde: “Beter duidelijkheid vooraf dan gezeur achteraf.” Hauet van de VVD had als liberaal moeite met het neerleggen van extra regels, maar ze had net een toelichting gekregen van een ervaringsdeskundige op het gebied van het stellen van huisregels en die gaf aan dat het functioneert. Buskermolen van het CDA stelde het wijkbelang boven het andere belang. Naast Buisma stemden ook zes CDA’ers tegen het amendement van GroenLinks. Niet voldoende stemmen om het amendement te verwerpen. 

Al met al een interessante discussie waarbij Jelle Buisma duidelijk liet zien dat hij naast zijn vroegere  PACT-genoten van D66 en GroenLinks, een eigen koers wenst te varen.

Tekst Joop Kok, foto's Arjen Vos

(advertentie)

 

Eén reactie

  1. Goed artikel, maar zelf zijn wij als bewoners niet zo teleurgesteld als hieruit zou blijken, want tenslotte is de saamhorigheid in onze buurt imet 100% toegenomen.
    Daar zit de grootste winst, die we met elkaar als buurbewoners hebben behaald in onze gezamenlijke strijd.
    Maanden lang kwamen we massaal op voor onze leefomgeving en dat is gelukt!

    Buurtbewoners gefeliciteerd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin