‘Aalsmeer vastgeroest in monistische cultuur’

Paul Lookman is van mening dat Aalsmeer is “vastgeroest in een achterhaald monistisch politiek model”. Zijn brief is integraal in de rubriek Lezerspost te lezen.

 

7 reacties

  1. Update. CDA-Aalsmeer volhardt in de foute bestuurscultuur-leer. Op mijn tweet met de vraag of de voltallige CDA-fractie slaafs de ‘integere elite doctrine’ van @hermendegraaf blijft volgen reageert voorzitter De Graaf lacherig en ontwijkend, en fractievoorzitter Van Willigen met “ik zie dat er weer een nieuwe rondtoeteraar is, succes met je onzin!” De CDA-mannenbroeders moeten misschien nog eens bij de mediatrainer te biecht: als je al reageert, doe dat dan inhoudelijk en hou het beschaafd. Blijkbaar zijn de CDA-argumenten uitgeput. Arm Aalsmeer.

  2. Op Twitter verwees Paul Lookman naar een publicatie van Hermen de Graaf (CDA) van 12 juli 2013 die geconstateerd had dat dualisme in Aalsmeer geen succes was geworden. Een wel heel opmerkelijk bewijs hiervoor vond deze in het feit dat sinds de wetswijziging van 2002 veel meer wethouders tot opstappen werden gedwongen. Hoezo een slecht werkend dualisme? Het tegendeel is waar. Wethouders konden zich immers meestentijds niet meer in en voor de gemeenteraad verschuilen! Zijn voorstel om, geheel ‘contra legem’, het dualisme dan maar overboord te zetten en het bestuur over te laten aan een kleine integere (!) elite is weerzinwekkend. Zelfs als bij het aantreden deze kleine elite integer genoemd zou mogen worden, moeten wij altijd rekening houden met het aloude adagium ‘macht corrumpeert’! Ik vind het een prettige gedachte dat er dan nog een gemeenteraad is die handelend kan optreden als bestuurders niet naar behoren functioneren.

  3. @John VDL. Het is juist dat de wet van 2002 het primaat bij de gemeenteraad legt. Hier ligt een delicate taak voor de burgemeester. Die zou als voorzitter van de raad belangrijke initiatieven kunnen nemen. Dat is blijkbaar in Aalsmeer nooit gebeurd. Voor CDA-burgemeester Vonk die moeite had haar politieke pet af te zetten was dat een ‘mission impossible’ met een lokale CDA-voorzitter die in zijn columns geen geheim maakt van zijn wereldvreemde kijk op het bestuur: inwoners moeten zwijgen, de ‘integere’ elite maakt de dienst uit. Mijn hoop is gevestigd op de CDA-raadsleden. Die kunnen tonen uit welk hout ze werkelijk zijn gesneden.

  4. Kwaliteit en kennis, wat dat betreft is de overheid een afspiegeling van de samenleving. Het start al op school, als je van de 100 sommen er totaal 50 maakt en ze zijn allemaal goed, dan krijg je een onvoldoende, maak je echter de 100 sommen en er zijn er 60 fout, dan krijg je een voldoende… en die instelling en mentaliteit kom je overal tegen.

  5. Magistrale analyse van Paul Lookman. Wat stelt het college hier tegenover? Een verachtelijk stilzwijgen? In onze gemeente zou de Gemeenteraad ‘de baas’ moeten zijn. Terecht constateert Lookman dat er, geheel tegen de wet in, in Aalsmeer geen sprake is van het PRIMAAT van de Raad, maar van een DICTAAT door het College van B&W. Helaas laat de raad het zich allemaal gebeuren. Raadsleden willen of kunnen blijkbaar geen weerwoord bieden aan het stellig opererende college. Zijn zij bang om zelf politiek beschadigd te raken? Laat de verhelderende inbreng van Paul een leidraad zijn voor het onderzoek dat de heer Nobel gaat verrichten!

  6. @Ray. Tijdens het symposium (zie mijn voetnoot 2) zei prof. Engels onder ‘Tot slot’ ook o.a. “In mijn perceptie van een dualistisch bestuurlijk stelsel als kans voor een volwassen en professioneel lokaal bestuur mist nog een belangrijke randvoorwaarde die los staat van welk stelsel of cultuur ook. Dat betreft de gevoelige kwestie van het K-woord, dat wil zeggen de kwaliteit en het niveau van de lokale politici, bestuurders en ambtenaren. Lokale politieke partijen hebben toenemende problemen geschikte kandidaten te vinden voor met name het raadslidmaatschap.”

  7. Aalsmeer is sowieso vastgeroest. Ooit een bloemendorp, maar dat is het al jaren niet meer. Dat het dorp met de grootste veilig ter wereld geen corso kan en wil organiseren was al een teken aan de wand. Greenpark is een grote mislukking gebleken. De plannen worden door de realiteit ingehaald. Er is geen visie, en als die er al is, dan is dat er een die vastgeroest is in de oude orde, oude ideeën. Aalsmeer wordt langzaam maar zeker een grote parkeerplaats voor Schiphol, de veiling loopt op haar laatste benen, we laten 24 supermarktketens toe, we integreren het ambtelijke apparaat in dat van Amstelveen en we doen net alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is zonder verdere gevolgen. De overheid is wat mij betreft al een tijdje de weg kwijt. We hebben een nieuwe N201, en we gaan in Aalsmeer de brug renoveren… echt. Het enige lichtpuntje voor de toekomst van Aalsmeer is dat Amsterdam heel erg op zoek is naar een oplossing voor de hoeveelheid toeristen… DAAAR zouden we wat mee moeten doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel