Aalsmeer neemt afstand van Amstelveen

Het huwelijk tussen Aalsmeer en Amstelveen vertoont barsten. Aalsmeer geeft vandaag in een aan de gemeente Amstelveen gerichte brief aan anders te willen gaan samenwerken met deze buurgemeente. Directe aanleiding is dat Amstelveen Aalsmeer eenzijdig voor een verhoging van een bijdrage in de organisatiekosten heeft gesteld. Voor Aalsmeer is daarom het moment aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.  

In een persbericht laat het Aalsmeerse college weten: “Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is ook niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze.”

Bundelen krachten
Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen. Al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling zijn beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het Aalsmeerse college is ervan overtuigd dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking volgens het college niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.

Druk op begroting
Aalsmeer is momenteel financieel gezond. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Teksbewerking Arjen Vos, foto archief AV

(advertentie)

 

4 reacties

  1. Ben blij dat Aalsmeer weer zelfstandig gaat worden, sinds Amstelveen erbij was, is alles er niet beter op geworden!

  2. Amstelveen snapt niets van Aalsmeer en alles gaat trager. Parkeren kon volgens Amstelveen toch ook in de zuudstraat?????

  3. Kom wel even scheuren , die Amstelveners snappen niets van Aalsmeer en willen de macht naar zich toe trekken

  4. Gezien het verschil in mentaliteit tussen de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer valt het te betwijfelen of het ooit tot een vruchtbare samenwerking komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin