Aalsmeer klaar met Amstelveen

Twee weken na de perspresentatie van her rapport ‘Aalsmeer en Amstelveen: tijd voor een nieuw elan?’ laat de gemeente Aalsmeer zien wat dat voor haar betekent. Op verzoek van het presidium en gesteund door alle fracties werd er gisteravond mede naar aanleiding van dit rapport en de meest recente ontwikkelingen, een actualiteitendebat gevoerd over de ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Conclusie: Aalsmeer wil zelfstandigheid behouden en weer zelf de regie voeren. Gemaakte afspraken met Amstelveen worden ontbonden. Dat was unaniem de boodschap van de Raad.
 
Het is duidelijk een onderwerp dat niet alleen bij het College en de Raad leefde, kontje aan kontje waren gisteren de zitplaatsen bezet.
 
Dirk van Willegen, fractievoorzitter van het CDA, maakte nogmaals duidelijk wat de zorgen zijn van de Raad: gemis aan sturing, grip en voldongen feiten op het gebied van financiën. Het ‘voortmodderen’, zoals Vellenga in zijn rapport de huidige situatie omschreef – zie het AV artikel ‘Gelijkwaardigheid Voorop’ – is voor hem geen optie. “De Raad is in haar programma heel duidelijk geweest over de toekomst van Aalsmeer: Aalsmeer is en blijft een zelfstandige gemeente, een bestuurlijke fusie is niet aan de orde. Een uitspraak van de voltallige Raad die, in combinatie met de conclusies van het Vellenga rapport, maakt dat wij als gemeenteraad van Aalsmeer het tijd vinden om namens alle partijen een motie in te dienen waarin we het College oproepen om ervoor te zorgen dat uiterlijk 1 januari 2022 de Centrumregeling beëindigd is,” aldus van Willegen.
 
Magie uit huwelijk
Dirk van der Zwaag van de VVD vergeleek de relatie Aalsmeer – Amstelveen met een huwelijk waaruit de magie is verdwenen. “We zullen op zoek moeten gaan naar andere creatieve en verfrissende oplossingen en partners. Daar heb je moed en lef voor nodig, we zullen als bestuur onze verantwoordelijkheid moeten nemen en vanuit een ondernemersperspectief op zoek gaan naar nieuwe kansen en een nieuw avontuur. Dat past naar onze mening volledig bij ons Aalsmeerse karakter, doen dus!”
 
Samen aan de knoppen 
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder,” zo begon D66'er Willem Kikkert. Misschien een tegeltjeswijsheid, maar wel een wijsheid die de kracht van samenwerking aangeeft. Samenwerking heeft wat hem betreft voordelen, maar als samen niet samen is en voelt, dan verdampen die voordelen al snel. Met 'samen' doelt D66 op een gelijkwaardige, open en vertrouwensvolle verhouding. “Samen aan de knoppen sturing geven en regie voeren op de belangrijkste processen in de gemeente om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op een zo goed mogelijk peil te houden.”
 
In de huidige samenwerking ontbreken volgens hem de knoppen sturing en regie en is om die reden per definitie ongelijkwaardig. “Dan overkomen ons dingen en wordt voortgaan voortmodderen, en dat is niet wat D66 wil.” 
 
Respect en verloren dromen
Dick Kuin van AA, Ronald Fransen van GL en Jelle Buisma van de PvdA, hielden letterlijk eenzelfde verhaal als van Willegen. Kuin voegde er aan toe dat hij mede verantwoordelijk was voor het ontstaan van de samenwerking in 2012 en het jammer vindt dat het nu zo uitpakt. Destijds had hij er zich totaal iets anders bij voorgesteld.
 
Buisma respecteerde vooral de wijze waarop zijn collega-raadsleden met de opmerkingen uit Amstelveen – Aalsmeer is het Griekenland aan de Westeinderplas – in 2040 bestaat Aalsmeer niet meer –  waren omgegaan.  
 
Historisch Moment
“Toen er in 2012 besloten werd tot een ambtelijke samenwerking met Amstelveen was er sprake van een Historisch Moment. Dat geldt ook nu,” aldus wethouder Robert van Rijn die namens het College het woord voerde. Net zo min als Vellenga houdt ook het College niet van voortmodderen. Met de ambtenaren van de afdelingen van de AA organisatie verliep de samenwerking plezierig. Het probleem lag op bestuurlijk- en directieniveau.
 
Van Rijn ondersteunde de motie om op zoek te gaan naar een samenwerkingsvorm met meer openheid, meer gelijkwaardigheid, meer regie en zelfstandigheid voor Aalsmeer. Hij wees op de consequenties van de motie in de fasen die komen gaan, mogelijk ook financiële. Wanneer de kosten scherper in beeld zijn gebracht gaf hij aan bij de Raad terug te komen. Als laatste bedankte hij de Raad voor de uiterst professionele wijze waarop deze zich had opgesteld.
 
Tekst Joop Kok, fotobewerking Mariëlle Wegman
 
(advertentie)
 

7 reacties

 1. De vlag kan uit.Ik denk dat de meeste Aalsmeerders liever iets meer moeten betalen aan Gemeente belastingen dan dat Amstelveen hier de dienst uit maakt H de Vries

 2. Geld mag geen rol spelen als het gaat om Aalsmeer los te weken van de arrogante, zelfbenoemde A-Gemeente Amstelveen. Laat Aalsmeer de vertrouwde identiteit weer in eigen hand nemen, zonder zich te laten ‘labelen’ door lieden die ooit verordonneerden dat er bij de Pramenrace strobalen moesten worden geplaatst. Regel het nu het nog kan! Laat het niet zo ver komen als de B-positie van Nederland in de EU.

 3. Mooi om de eensgezindheid in de gemeenteraad te zoen. Dat is wel eens anders geweest. Ik hoop wel dat men de consequenties van het besluit overziet. Het adagium is nog altijd: “Wie breekt, betaalt.” Daar ik de ambtenaren nog niet terug zie keren in het gemeentehuis, verwacht ik een nieuwe onderhandelingsronde met Amstelveen om een nieuwe set afspraken te maken over de dienstverlening. Om het College met voldoende mandaat de onderhandelingen in te sturen moest er eerst een duidelijke uitspraak van de Raad liggen.

 4. De personen die ooit het samenwerkingsverband tussen Aalsmeer en Uithoorn hebben verhoed, zijn nu verdwenen…
  Vergemakkelijkt ook de verhoudingen binnen Green Park.

 5. Het is niet nieuw dat Amstelveen van enige arrogantie beticht kan worden. Als Amsterdammer en ex inwoner van Amstelveen heb ik mij verbaasd over de benaming van het Stadshart en Stadstuinen. In Amsterdam zouden ze dat resp. Dorpsplein en Plantsoentje noemen. Zo niet in Amstelveen dus. Het blijft een dorp dat wellicht ooit ingelijfd wordt door Amsterdam.

 6. Meer betalen voor ambtelijke dienstverlening

  Twee jaar geleden sprak ik een Amstelveense gemeenteambtenaar aan. Hij was bezig de schoeiing van de sloot aan de Bilderdammerweg bij het Geerland te bekijken, pal voor onze woning. Ik vroeg hem wat hij aan het doen was. Wel, antwoordde hij, ik kom kijken naar de kwaliteit van de schoeiing aan de slootkant. En ik vind die nog wel goed, zeker voor Kudelstaart, want dat hoort bij Aalsmeer en dat is een B-gemeente. Op mijn vraag wat Amstelveen dan wel voor gemeente was antwoordde hij: een A-gemeente. De huizen daar, de wegen, het openbaar groen, kortom alles in Amstelveen is van een veel betere kwaliteit, aldus de ambtenaar.
  De context van de ambtelijke opmerkingen zijn mij pas nu duidelijk geworden. Het Amstelveense hebben en houden vindt men daar in het gemeentehuis veel beter en Aalsmeer moet daarom maar een ondergeschikt bestuurlijk bestaan accepteren en betalen voor de ambtelijke dienstverlening, zoveel als Amstelveen wil.
  Intussen wordt er aan de desolate toestand van de schoeiing nog steeds niets gedaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin