Aalsmeer getroffen door onderbuikvirus

Willem Kikkert aan het woord, gadegeslagen door Jelle Buisma

Door: Joop Kok. Bij de behandeling van het vaststellen van het ‘Bestemmingsplan Fort Kudelstaart’ in de Raadsvergadering donderdag, werd er door Judith Keessen mede namens AA een motie van treurnis ingediend. “Het CDA is hier heel, heel, heel verdrietig over, over dit soort moties. Wij trekken hieruit de conclusie dat zowel fractie Judith Keessen als Absoluut Aalsmeer hiermee het coalitieakkoord dan wel het raadsakkoord opzegt. Als dit is wat zij vinden van hoe de raad behandeld is, met deze motie met deze overwegingen, kan ik me niet voorstellen dat ze nog enigszins vertrouwen hebben in wat wij hier als raad en als college doen. Ik zie dit als een motie van afkeuring,” aldus een hevig geëmotioneerde CDA fractievoorzitter Dirk van Willegen.

Al tijdens de behandeling van een door Greta Holtrop van AA ingediende oplegnotitie in de commissievergadering van 1 september bleek er al een haast onoverbrugbare afstand te zijn tussen de verschillende wijzen waarop naar het plan voor Fort Kudelstaart gekeken werd. Absoluut Aalsmeer stelde toen dat het te grootschalig was, te veel gericht op de wensen van de ondernemer, de tenderprocedure niet klopte en dat het college in feite de zaak bedonderde. Ronald Fransen zag het optreden van AA toen al als een motie van wantrouwen. Willem Kikkert van D66 stelde: “We moeten het hebben over het proces, wat zijn de kaders geweest, hoe is dat vertaald in de tender (de aanbesteding) en het ontwerp bestemmingsplan zoals dat ter inzage ligt. Dan krijgen we de feiten boven water. Het is fijn om een second opinion onderzoek te doen, want dan blijven we buiten de wereld van aannames.”

Greta Holtrop bladerend door haar acht amendementen

Amendementen
AA dacht daar heel anders over, het onderzoeksbureau was niet objectief en de resultaten van het onderzoek schoof ze als ‘valse’ feiten terzijde. De op 1 september ingeslagen weg werd voortgezet. Nadat Buskermolen van het CDA mede namens de VVD, D66 en fractie Martijn een amendement had ingediend over ligplaatsen en drijfsteigers, was het woord aan Greta Holtrop van AA. Zij diende acht amendementen in. Deze hadden betrekking op de aanwezigheid van een uitkijkplatform, een terras, een ‘gevaarlijke’ laad- en losplaats, ‘risico’ op schadeclaim van op het fort aanwezig bedrijf Marine Service, financiële risico’s, provinciaal beleid in verband met behoud historische kernwaarden, te weinig parkeerplaatsen en het door een aantal functies niet versterken van de watersport.

Geen bezwaren
Buskermolen van het CDA herhaalde nog eens de criteria die in 2015 door de Raad waren aangenomen, Buisma van de PvdA wees op de rol van de Raad om na te gaan of het college binnen de door de raad aangegeven kaders had geopereerd, Willem Kikkert van D66 herhaalde Buisma, Ronald Fransen van GroenLinks vroeg zich af of het om profileren of besturen ging, René Martijn stemde net als destijds bij het vaststellen van de kaders positief en Jan Bouwmeester van de VVD hield een uitgebreid en helder betoog waarbij hij inging op de vele aspecten die een rol hadden gespeeld en gaf onderwijl zijn reactie op de door Holtrop ingediende amendementen. Wat hen betreft en mede dankzij de vele onderzoeken en de second opinion waren er geen bezwaren tegen het vaststellen van het bestemmingsplan

Judith Keessen ‘met gevoel voor drama’

Onderbuik
Toen was het de beurt aan Judith Keessen. Met gevoel voor drama nam ze, alvorens het woord te nemen, haar tijd. Ze leek zich voor te bereiden op een moeilijke missie. “Niet de wil van de meerderheid is de kernwaarde van democratie, maar de bescherming van minderheden. Uw woorden, voorzitter die u al vaker heeft gebruikt en die ik graag aanhaal.” Een klaagzang over hoe de collega raadsleden en de portefeuillehouder op haar en haar vragen hadden gereageerd volgde. Daarna opnieuw de punten die al op 1 september aan de orde waren gesteld, opnieuw de tenderprocedure. Als een grammofoonplaat die in de groef blijft hangen. Ze gaf aan dat ze na het lezen van alle stukken een onderbuikgevoel had dat dit plan koste wat kost moest worden doorgedrukt en dat dat gevoel versterkt werd door het uitblijven van antwoorden, vaagheden en het ontwijken van de inhoud. Om haar woorden kracht bij te zetten dat het allemaal te grootschalig werd, eindigde ze met het aanhalen van voormalig wethouder Jop Kluis. Jammer voor haar dat de avond daarvoor Jop bij Radio Aalsmeer had gezegd dat ie reuze blij was met de huidige plannen.

Verdrietig
Nadat portefeuillehouder Bart Kabout op energieke wijze was ingegaan op gestelde vragen en ingediende amendementen, vroeg Keessen een schorsing aan. Niet veel later diende ze samen met AA een motie van treurnis in. Niet alleen Van Willegen was verdrietig ook Buisma, die vond het zelfs beneden peil. Buskermolen vond het treurig dat Keessen het werk van de raad teniet deed. “Het zou wel eens goed zijn als de minderheid ook naar de meerderheid luistert.” Kikkert gaf aan: “We redeneren vanuit kaders die democratisch zijn vastgesteld. Zouden we nu afwijken van die kaders, dan worden we een onbetrouwbare overheid en vergroten we de kloof tussen onze inwoners, ondernemers en ons lokaal bestuur. Daar zijn we apert op tegen.” Hij was verdrietig, “er is ongeloof, er is wantrouwen, er wordt gesproken over liegen, door onze bestuurders en door ons, dat vind ik Aalsmeer niet waardig, zo gaan we niet met elkaar om.”

Virus
Het lijkt erop dat Aalsmeer getroffen is door een virus dat redeneert vanuit de onderbuik, het stelt rapporten ter discussie en heeft geen vertrouwen in vertegenwoordigers van de overheid. Het doet denken aan de FvD en het Trumpisme in Amerika. De tijd zal leren of deze conclusie al dan niet terecht is.

Foto’s Arjen Vos

 

5 reacties

  1. Men kan zich afvragen of de planvorming aan de Fortbocht niet ver uit de kluiten gegroeid is waardoor er nu ’ruis’ ontstaan is binnen de gemeenteraad.
    ‘Wat ruist er door het struikgewas’, gezongen door cabaretier Toon Hermans is een vraag die hier zeker gesteld kan worden.
    De ruis afdoen met “daar hebben wij al over besloten” (aldus de meerderheid van de gemeenteraad), vind ik te kort door de bocht. Situaties veranderen immers voortdurend en daarmee rekening houdend behoort ieder gemeenteraadslid volwaardig behandeld te worden in de uitoefening van zijn/haar functie: hier in het bijzonder door het aan de kaak stellen van de uit de kluiten gegroeide plannen met betrekking tot het Zeilfort Kudelstaart.

  2. de laatste alinea van dit artikel treft kernachtig de situatie en onderschrijf ik van harte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *





banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel