Aalsmeer en Amstelveen toch weer in gesprek

(Foto: archief AV)

Het college van Aalsmeer zegt kennis te hebben genomen van het rapport van de geschilcommissie Amstelveen-Aalsmeer. Dat Aalsmeer zich deels terugtrok uit de samenwerking had onder meer betrekking op een verschil van inzicht over doorbelasting van ICT kosten. Het college zegt zich neer te leggen bij het advies van de commissie en gaat opnieuw met Amstelveen in gesprek over toekomstige samenwerking.

De geschilcommissie constateert dat de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen om verschillende redenen niet goed functioneert. Ze adviseert beide gemeenten om weer in gesprek te gaan en daarbij de weeffouten en onduidelijkheden uit het verleden te herstellen.

Het college van Aalsmeer waardeert dat op haar aangeven de geschilcommissie een omissie over het budgetrecht van de gemeenteraad in het concept-rapport heeft hersteld. Zij kan leven met de voorgestelde financiële afdoening van het ICT geschil en de BTW kwestie.

Wethouder Bart Kabout is voor Aalsmeer het bestuurlijke aanspreekpunt voor het geschil. Hij laat in een persbericht van de gemeente optekenen: “Wij leggen ons neer bij de financiële uitkomst van het advies van de geschilcommissie. Het advies is dat Aalsmeer over de periode 2019–2022, naast de basisbijdrage ook voor extra incidentele en structurele ICT-kosten bijdraagt. Voor de jaren 2021 en 2022 vindt alleen indexering van kosten plaats waarbij voor 2022 nog onduidelijk is of de huidige samenwerkingsvorm nog bestaat. De uitkomst betekent een afname van 45 procent van de incidentele en 30 procent van de structurele bijdrage in vergelijking tot eerder berekende bijdragen door Amstelveen.”

Het college Aalsmeer ziet in het rapport voldoende aanknopingspunten om met Amstelveen in gesprek te gaan over toekomstige samenwerking. Het rapport van de geschilcommissie, de brief hierover aan de gemeenteraad en de zienswijze van het college van B&W kunt u hier raadplegen.

Tekstbewerking Arjen Vos, foto archief AV

 

 

 

 

 

3 reacties

 1. Amstelveen, waar moeten we heen
  Zo alleen, zo alleen
  Zonder Middenhoven, Westwijk
  Zijn we traan, triest en ween
  Wij als ondernemersdorp
  Kunnen niet zelf administreren
  Zijn desperaat zonder metropool
  Om onze micropool te domineren

  Beste, lieve buur,
  Haaf nog even hand
  U zet ons, zwak van zinnigheid
  Toch niet zo aan de kant?
  Hoe moeten we evenementen
  Zonder superieure supervisie
  Amstelveen, waar moeten we heen
  Zonder uw substedelijke precisie?

  Het was maar ambtelijk en ict
  Buur, wees niet jaloers
  We varen allebei wel
  Slechts een andere koers
  Moeizaam prolongeert heerschappij
  Over een volk zo recalcitrant
  Vloeit u voorspoedig door Amstel
  Staan wij peurend langs waterkant

  Amstelveen, waar stroomt u heen
  Uw orkest speelt een andere trom
  Zo alleen, zo alleen
  Opdat u komt nimmer weerom
  Hoe moeten wij ons redden
  Hebben we maar 880 jaar gedaan
  Dat moet bijna voldoende zijn
  Om groos op eigene potûh te staan

  Arm Amstelveen, waar moet dat heen
  Zo alleen, met zovelen
  Misschien als u braaf luistert
  Wil Amsterdam wel samenspelen

 2. Samenwerken kan pas succesvol zijn als beide partijen elkaars gelijkwaardigheid erkennen en daarnaar handelen. Maar, Amstelveen heeft Aalsmeer nooit als een gelijkwaardige partij behandeld en zal dat ook nu niet gaan doen. Ik meen dat de gemeenteraad van Aalsmeer nu resoluut moet gaan besluiten niet langer bestuurlijk afhankelijk te zijn/te blijven van Amstelveen en de relatie daarmee spoedig moet afbouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel