AA pleit voor menselijke maat bij illegaal wonen

Een motie van Absoluut Aalsmeer om in Aalsmeer de menselijke maat leidend te laten zijn bij illegale bewoning kan verstrekkende gevolgen hebben. De motie is donderdag op het laatste moment niet in stemming gebracht omdat raadsleden eerst nog bijgepraat moeten worden over de wet-en regelgeving die geldt bij handhavend optreden. Dat gaat zeer binnenkort gebeuren. De motie komt bij de volgende raadsvergadering weer aan bod. 

Volgens AA-woordvoerder Dick Kuin heeft het handhavingsbeleid van de gemeente in sommige gevallen tot onmenselijke situaties geleid. Het is daarom dat hij voor 1 augustus van dit jaar van de gemeente een overzicht wil van alle illegale woonsituaties in Aalsmeer, inclusief dat van recreatiearken. Daarbij wil AA weten of die situaties bouwkundig- en brandveilig zijn. Daar weer aan gekoppeld wil AA een overzicht van situaties waarbij de gemeente zou kunnen afwijken van haar plicht tot handhaven. 

Uitsterfconstructie
Anders gezegd wil de AA-voorman weten met welke beleidswijzigingen illegaal wonen, waar dat veilig is, gelegaliseerd kan worden. Kuin pleit daarbij voor een zogenaamd persoonsgebonden overgangsrecht. Met andere woorden: een uitsterfconstructie, waarbij het recht vervalt zodra de huidige bewoner overlijdt. Over de huidige gedoogsituaties, als die er zijn, werd verder niet gerept.

Oude reflex duikt op
De meeste partijen reageerden hier positief op onder de voorwaarde dat er eerst wat ruimte wordt vrijgemaakt om nog eens van gedachte te wisselen. Het werd wel even een puntje of dat dan openbaar of besloten moest. De oude reflex dat zo’n overleg achter gesloten deuren moet plaatsvinden, stak meteen de kop op. Dit terwijl alle partijen zich toch achter het nieuwe credo van de transparante bestuurscultuur hebben geschaard…

Avondje wet-en regelgeving
Portefeuillehouder burgemeester Nobel stelde samenvattend dat een deels besloten bijeenkomst zou kunnen voorkomen dat per ongeluk namen, personen en of situaties in de openbaarheid raken. Hij voegde daar aan toe dat een avondje wet- regelgeving helemaal geen kwaad zou kunnen met al die nieuwe raadsleden. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor de grote gevolgen die de motie zou kunnen hebben. 

Wat is nu die menselijke maat?
Volgens Nobel gaat het over heel veel en zal het, als de gemeente meer gaat toestaan, flinke gevolgen hebben voor het huidige beleid en de bestaande bestemmingsplannen. Hij pleitte er daarom voor om op korte termijn alle raadsleden op hetzelfde informatieniveau te brengen en vervolgens met elkaar te bespreken wat die menselijke maat in Aalsmeer nu eigenlijk is. Hij stelde dat er bij handhaving altijd gekeken wordt of legalisatie mogelijk is. Het ziet er nu naar uit dat die bespreking aanstaande donderdag al plaats gaat vinden.

Tekst Jan Daalman

Foto: Dick Kuin aan het woord (foto archief AV)

(advertentie)

 

Eén reactie

 1. Het zou inderdaad fijn zijn wanneer de raad het huisvestingsbeleid opnieuw bekijkt.
  Er zijn verhalen bekend waarop de afdeling handhaving dusdanig te werk gaat dat zij zonder pardon mensen op straat zet na decennia lang op betreffende locatie gewoond te hebben.
  In andere gevallen wil de gemeente het falen van diezelfde handhavingsafdeling gedurende meerdere jaren, verhelpen door mensen (arbeidsmigranten) midden in woonwijken te huisvesten, terwijl dit soort huizen daar soms niet eens geschikt voor zijn conform onze wetgeving.
  Zelfs na meerdere hoorzittingen en oneindig aandringen op deskundige handhaving, blijft de gemeente zich maar verschuilen achter gebrekkige en tegenstrijdige procedures.
  Dit in plaats van de veiligheid voor bewoners en omwonenden te onderzoeken.
  Zo lang men haar straatje maar schoon kan vegen en de ‘illegale schuurtjes bewoning’ kan terugdringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin