AA en GL zuur naar wethouder Alink

Wilma Alink

Door: Joop Kok (beschouwing) Tijdens de Raadsvergadering vorige week dinsdag dienden GroenLinks en Absoluut Aalsmeer een motie van afkeuring in over het handelen van het college bij de bespreking van de Warmtevisie Aalsmeer 2021 in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

Tijdens die vergadering diende naast GL ook AA samen met de VVD een motie in. AA en de VVD stelden dat de uitgangspunten van de warmtevisie, namelijk dat in 2040 Aalsmeer fossielonafhankelijk zou zijn en de gemeentelijke organisatie al in 2030, niet gehaald zou worden en een heroverweging en uitstel naar 2050 nodig zou zijn. GL vond het een goed verhaal, een sterk document. Alleen, er ontbrak een duidelijk zicht op de financiële haalbaarheid. “Hoe krijg je de mensen enthousiast voor het verhaal als je niet aangeeft van welke arrangementen je gebruik kan maken, ook al heb je dat geld niet op de bankrekening staan,” vroeg Ronald Fransen zich toen af. “Dat hoort bij de visie, want anders zet je de zaak niet in beweging.

Ronald Fransen

Tweeslachtig
De houding van portefeuillehouder Wilma Alink was tijdens de behandeling van de warmtevisie nogal tweeslachtig. Op beide moties gaf ze aan dat ze zich er in kon vinden. “Dan sta je niet achter je stuk, zeker niet als je bovendien zegt dat er nog wel een hoofdstuk aan toegevoegd kan worden,” aldus Fransen. Kuin van AA herhaalde de woorden van Fransen en voegde er aan toe dat hij uit betrouwbare bron had vernomen dat de wethouder, bij het uitlopen van de zaal, had gezegd: “Nou ik doe er toch lekker niks mee.” En hij vervolgde: “Dit kan dus niet in onze ogen, we zijn een lekenbestuur met mensen die het dagelijks bestuur voor ons doen, ik wil niet zeggen dat ze daar goed voor betaald worden, maar je mag toch van een portefeuillehouder verwachten dat ze enige kennis van zaken heeft, punt.”

Twijfel
Ondanks dat zowel AA en GL aangaven oog te hebben voor het menselijke aspect, het in de voorlaatste vergadering van deze raadsperiode nog even een portefeuillehouder onderuit halen, vonden ze toch dat het moest gebeuren. “Dat het pijnlijk is, dat is het altijd, niet goed is niet goed, en dan moeten we dat ook uit durven spreken. Vandaar dat we er voor gekozen hebben om ondanks die twijfel, toch die motie neer te leggen,” aldus Fransen.

Kortsluiting
Terecht? Als er nu iemand bij mij binnen zou vallen en zou lezen wat ik tot nog toe van dit artikel gemaakt heb, zou ik zeker kritiek krijgen. Hoe ga je daar mee om? Geef je het toe, of raak je in verwarring? En wat als het tegelijkertijd gebeurt? Dat je beseft dat je midden in een proces verkeert waar nog veel aan veranderd en toegevoegd moet worden en je tegelijkertijd in verwarring raakt door een soort van kortsluiting in je hoofd als gevolg van de spanning waar je al zo lang last van hebt.

Men kan wel stellen het pijnlijk te vinden en op te komen voor de menselijke maat, maar uit de houding richting de portefeuillehouder sprak weinig compassie. En wat was de zin er van? Fransen vond in de vergadering van 27 januari de warmtevisie nog een goed stuk en hij wilde geen uitstel, want daar komt afstel van waren toen zijn woorden, gingen die nu niet meer op?

Dirk van Willegen

Niet chique
Dirk van Willegen van het CDA was ook wel van mening dat de vergadering niet helemaal goed was verlopen. Hij vroeg zich af of de motie nu tegen de portefeuillehouder of tegen het voltallige college was gericht? Wilde GL en AA die op de voorlaatste vergadering nog naar huis sturen? Dat leek hem niet erg chique en ook niet erg verstandig. Op de 27was het CDA vóór de warmtevisie, men was wel enigszins in verwarring geraakt en had om die reden een schorsing aangevraagd, maar dat was geen reden om met de motie in te stemmen. Hij betreurde het dat de portefeuillehouder niet aanwezig was om zich te verdedigen of in te gaan op vragen.

Dirk van der Zwaag

Olympische medaille
Dirk van der Zwaag van de VVD beaamde dat het geen topprestatie was die de portefeuillehouder had geleverd, het verdiende volgens hem geen olympische medaille. Het meest maakte hij zich druk om het imago van de gemeenteraad, hoe de inwoners het gedrag zouden beoordelen dat je toch op die één na laatste vergadering met dik lef zo’n motie indient? “Het gevoel dat snappen wij wel, gaf hij aan, maar de VVD hecht aan verbinding en samenwerking, dat vinden wij belangrijker. Zo’n motie past niet bij ons gevoel van hoe wij Aalsmeer willen besturen, wij kunnen hem ook niet waarderen en we zullen hem zeker niet steunen.”

Jelle Buisma

Zuurlinks
Ook Jelle Buisma van de PvdA gaf aan de ergernis van GL te begrijpen. Op het gebied van duurzaamheid en circulariteit was de afgelopen vier jaar niet zo heel veel gebeurd, pijnlijk voor een partij die dat hoog in het vaandel heeft staan. Op 27 januari had hij bewust zo gestemd dat er een patstelling van elf voor en elf tegen ontstond om zo het college de ruimte te geven om tot de eerstvolgende raadsvergadering op zoek te gaan naar een meerderheid. Er was geruime tijd gewerkt aan de warmtevisie en op die wijze zou het mogelijk zijn om hem alsnog binnen te halen. Maar nu lag daar de motie van AA en GL. Hij kon zich daar niet in vinden: “Wanneer je onderdeel bent van het college, draag je daar ook verantwoordelijkheid voor. Ik doe een oproep richting GL of je dit wel moet doen. Wil je te boek staan als zuurlinks?”

Een schorsing voor beraad tussen AA en GL bracht geen nieuws, men bleef erbij om de motie in te dienen. De overige partijen stemden tegen, de motie werd verworpen.

(Foto’s archief AV/Arjen Vos)

Lees vorig bericht

Auto te water naast Oosteinderweg

Lees volgend bericht

Nog 25.000 zaailingen nodig voor bomen reddingsplan


4 Reacties

  • Ik was niet bij vergadering maar door verslag van Joop toch het gevoel van de avond meegekregen. Wat mij betreft zijn Groenlinks en Absoluut Aalsmeer door het mandje van goed fatsoen gevallen. Maar de Aalsmeerse bevolking krijgt het bestuur wat ze zelf kiezen. Ik hoop dat ze daarom niet kiezen voor opportunisten die natrappen en gaan stemmen op bestuurders die samen werking verkiezen.

  • Aldus de politiek verslaggever.

  • Sociale cohesie is meer dan bij wie dan ook, aanwezig bij Wethouder mevr. Alink.
    In de afgelopen 4 jaar heeft de wethouder in haar gedrag en beleving genoeg uitdrukking gegeven aan haar grote betrokkenheid bij diverse maatschappelijke vraagstukken binnen onze gemeente. Soms zijn de dossiers ingewikkeld en voor ons als burger bijna niet te begrijpen, maar bij het dossier ´koffiepot´, begreep de burger precies wat hun eigen wethouder bedoelde.
    Inschenken met menselijke maat !!

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *