9 December laatste raadsvergadering

Door: redactie. Donderdagavond 9 december 2021 is de laatste raadsvergadering van de gemeenteraad van Aalsmeer van dit jaar. Op de agenda staan onderwerpen die besproken zijn in de commissie Maatschappij en Bestuur van afgelopen 18 november, zoals de Verordening Jeugdhulp en de Indicatoren sociaal domein. Een belangrijk onderwerp van de avond is de vernieuwde samenwerking van Aalsmeer met Amstelveen. De vergadering begint om 20.00 uur en is – met inachtneming van alle coronamaatregelen – toegankelijk voor publiek.

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen van start waarbij alle dienstverlening terugkeert in het raadhuis. Bewoners hoeven niet meer naar Amstelveen als ze een dossier willen inzien of een vergunning willen aanvragen. Ook zal het raadhuis een stuk levendiger worden, omdat ongeveer 25 ambtenaren die aan Aalsmeerse onderwerpen werken, weer gewoon in Aalsmeer komen werken.

De gemeenteraad heeft de afgelopen twee jaar veel in vertrouwelijkheid met elkaar over de toekomstige samenwerking gesproken in de zogenoemde Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening. Nu is het moment daar om bewoners van Aalsmeer te vertellen hoe partijen over de toekomstige samenwerking gedacht wordt, een besluit te nemen over de samenwerking en de vertrouwelijke commissie op te heffen.

Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Ook in de Metropoolregio Amsterdam wordt de samenwerking vernieuwd. Het doel is hier om de samenwerking in de regio te versterken en transparanter en slagvaardiger te maken. Voor Aalsmeer als relatief kleine gemeente is deze samenwerking belangrijk, zodat bijvoorbeeld met Amsterdam samengewerkt kan worden in een kritische houding richting Schiphol. In de commissie werden wel wat kritische vragen gesteld over het budget en het aantal mensen dat werkzaam is binnen de MRA. In de MRA zijn echter zoveel gemeentes vertegenwoordigd, dat een minimaal aantal eigen medewerkers echt noodzakelijk is. Daarbij is belangrijk dat de MRA echt alleen een samenwerkingsorgaan is. Alle besluiten worden ook in de toekomst genomen door de individuele gemeentes. Namens Aalsmeer zal een lid en plaatsvervangend lid aan de MRA Raadstafel deelnemen.

Indicatoren Sociaal Domein
In de commissie werd kritisch gereageerd op het voorstel ‘indicatoren sociaal domein’ van het college. Het gaat hier om beoogde maatschappelijke effecten. De raad geeft aan wat er bereikt moet worden en kan via de indicatoren controleren of de doelen op schema liggen of behaald zijn. Diverse fracties willen graag dat er extra, goed meetbare indicatoren toegevoegd worden, om nog beter zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen. Raadsleden komen hiervoor zelf met voorstellen. Als de meerderheid van de raad zo’n voorstel steunt, wordt het aan het oorspronkelijke voorstel toegevoegd.

Overige onderwerpen en vergadering volgen
De vergadering begint om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. De vergadering is ook online te volgen of achteraf terug te kijken via de website. Tevens vindt u hier de volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken. Indien u de gemeenteraad nog overwegingen wilt meegeven of een vraag heeft over de vergadering, kunt u contact opnemen via griffie@aalsmeer.nl.

Foto archief AV/Arjen Vos

Lees vorig bericht

Voor sint- en andere cadeautjes naar jipswinkeltje

Lees volgend bericht

Nieuw asfalt voor Oosteinderweg


1 Reactie

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *