Nico Borgman laat Bovenlanden achter zich

Na 23 jaar legt Nico Borgman de voorzittershamer van Stichting De Bovenlanden neer. Naast de vele openbare functies en vele hobbies die de geboren en getogen Aalsmeerder in zijn 86-jarig leven had, heeft hij met name ziel en zaligheid gelegd in de natuur in het algemeen en in 'zijn' Aalsmeers plassengebied in het bijzonder. De rol van Stichtingsvoorzitter was hem dan ook op het lijf geschreven. Mede 'buurter' Piet Harting heeft vanaf 1 januari de voorzittershamer van Borgman overgenomen 

Borgman is een gedreven verteller die teruggaat naar zijn vroegste jeugd toen hij, wonend in de Cyclamenstraat, graag met zijn broer Joop in hun zeilkano de Poel opging. ”Water hoorde er bij in onze jeugd,” zegt Borgman, “'s zomers in ons bootje en 's winters op de schaats. Vanaf die jaren heb ik me altijd gerealiseerd hoe uniek ons Westeinderplassengebied is, ook later in mijn politieke jaren heb ik er het belang van in gezien dat dit gebied behouden moet blijven.”

Hij spreekt over de verloedering die zo'n 40 jaar geleden toenam rondom onze Poel en de toenemende bezorgdheid over dit natuurgebied.

Rood nest
In een interview met AalsmeerVandaag in oktober 2014 in onze serie: Hoe is het nu met… blikten we al terug met Borgman die, zo zei hij, uit een rood nest stamt waar het op de bres staan voor de minder bedeelden in de samenleving altijd als een rode draad door zijn leven heeft gelopen.

“En het begaan zijn met de natuur en het behouden daarvan speelde een rol in die filosofie. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de socialistische jeugdbeweging, de AJC, die eerbied voor die natuur altijd hoog in het vaandel had. Ik was daar lid van. Ook roken en drinken waren taboe en tot op de huidige dag heb ik nog nooit alcohol gedronken.”

Krimpend kwekersbestand
Borgman werd in 1965 raadslid in de gemeente, was van 1974 tot 1982 fractievoorzitter en van 1982 tot 1984 werd hij wethouder met in de portefeuille Jeugdzaken, Onderwijs, Emancipatie en Land- en Tuinbouw.

“En dan heb je ook met het pakket Land-en tuinbouw te maken en met het toen al krimpend kwekersbestand. Vooral het aantal seringenkwekers met akkers op de Poel, liep terug, de verloedering sloeg her en der toe en de STIVAS, Stichting Verbetering Agrarische Samenwerking, kwam op. Met name bij de totstandkoming van de Schinkelpolder werkten we nauw samen,” aldus de scheidend voorzitter die graag kwijt wil dat in die tijd de onderlinge verhoudingen in de raad en de de samenwerking met bijvoorbeeld Ad Verschueren, Bep Heemskerk (beide CDA) en Piet Boom (VVD) prima waren.

Verloedering
“Nee, over de huidige Aalsmeerse politiek wil ik het niet hebben,” zegt hij. Maar terugkijkend wil hij wel kwijt dat er tijdens zijn raadsperiode de aandacht bij de gemeente voor het plassengebied en de toen heersende verloedering niet groot was: “Het gebied van de Bovenlanden heeft nooit de warme belangstelling gehad bij de gemeente. Vooral toen wij zelf de benodigde subsidies bleken te kunnen verwerven. Dat was toen de Stichting zelfstandig werd met een eigen bestuur en we de zaken in eigen hand hadden genomen.” 

Dat was in het begin erg moeilijk, geeft Borgman toe. Maar door instanties als staatsbosbeheer, landschap Noord-Holland, de seringenkwekers en de milieubeweging erbij te betrekken kwam het van de grond.

Ecologische zone
Borgmans' idee voor een ecologische zone die zou moeten lopen van het Amsterdamse Bos tot aan de rietlanden bij Leimuiden kreeg langzamerhand gestalte. “Door mijn functie van wethouder hadden we van de inmiddels zelfstandig geworden Stichting ingang tot vele instanties waar we konden aankloppen voor financiële steun. Dat werd in de gemeente nogal argwanend gevolgd.”

Koele houding
Hoewel Borgman uitvoerig kan verhalen over zijn inzet op velerlei gebied, zoals   bij de totstandkoming van de Schinkelpolder (“een hoofdpijndossier”) en de daarbij opdoemende problemen, de 'ruil' van Amsterdamse gronden en de koele houding van de gemeente in die jaren '80 (“we werden als Stichting uit ons kantoor in het gemeentehuis verdreven”) beperken we ons in dit gesprek met hem als scheidend voorzitter van De Bovenlanden voornamelijk  tot de ontwikkelingen van genoemde Stichting in de periode-Borgman.

Desgevraagd zegt Borgman best tevreden te zijn. Stichting De Bovenlanden wordt inmiddels op hoog bestuurlijk niveau gerespecteerd, geniet aanzien en kan in breed verband aanschuiven aan menig vergadertafel, de gemeentegrenzen overschrijdend.

Zeldzame flora en fauna
“We hebben veel politieke en bestuurslijke kopstukken meegekregen in onze ideeën over de ecologische verbinding tussen Amsterdamse Bos en Leimuiden, de uitbreiding van de Groene As en andere de gemeentelijke grenzen overschrijdende plannen. We hebben diverse kopstukken uit de provinciale politieke wereld en daarbuiten naar hier gehaald, hen onze zeldzame flora en fauna laten zien. Hen gewezen op de grote betekenis voor de gehele regio en getoond wat ons plassengebied cultuurhistorisch en landschappelijk betekent. Om precies te zijn: in totaal hebben we voor vier miljoen euro natuur- en cultuurgronden kunnen aankopen. 38 hectare kwam in ons bezit waarvan negen cultuurakkers en 29 hectare aan natuur en water.”

Het ledental bleef in de loop der jaren wel wat aan de lage kant, erkent Borgman. Ondanks een fors toenemend Aalsmeerse inwoners blijft het ledental van de Stichting onder de 500 leden. “Ja, wellicht hadden we daar meer aandacht aan kunnen en moeten besteden.”

Afscheidsreceptie
Op 19 januari is er het officiële afstand van Borgman op de meest daartoe geëigende plek, namelijk de Historische Tuin. Ook daarvan was hij vele jaren voorzitter. Twee jaar geleden werd Borgman geëerd met de naar hem genoemde brug naar de Tuin en het sinds enkele jaren verrezen Tuinhuis.

”Ik treed af als voorzitter af van de Stichting De Bovenlanden, maar ik zal me wel blijven bezig houden met de contacten met de kwekers en het alert blijven bij de aankoop van vrijkomende akkers.”

De afscheidseceptie vindt plaats op vrijdag 19 januari vanaf 15.30 uur in de Historische Tuin Aalsmeer.

Tekst: Leni Paul, foto's archief AV

(advertentie)

 

3 reacties

 1. Een klein foutje in het verder super leuke stuk …
  Mijn vader was wethouder van 1982 tot 1994 dus tien jaar langer dan er hier boven vermeld staat 🙂

 2. Beste Nico, in mijn tijd als wethouder ben ik erg kritisch geweest naar jou toe en naar St De Bovenlanden. Ik zag er niet altijd heil in. Maar met terugwerkende kracht: je hebt het geweldig gedaan en tegen de stroom in volgehouden. Het ga jou en de bovenlanden goed!

 3. Mijnheer Borgman,
  Wat heeft u veel betekend voor ( AALSMEER ) U heeft meerdere steentjes bijgedragen in de Politiek, samen met onze oom Maarten Jongkind de wethouder het waren spannende jaren . Mijn dank is groot!! U heeft met meerder partijen heel veel voor mekaar gekregen .
  Het gaat u goed !! En heel veel gezonde jaren toegewenst.
  VR GR Jacques,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel