Kudelstaart ‘non-descript gehucht’ vanwege ‘fout’ Pieter Litjens

Nee, blij wordt een mens er niet van als de gemeente waarin hij al vele jaren met veel plezier woont door een dagblad als een 'non-descript gehucht' ten zuiden van Aalsmeer' wordt genoemd. Toch was dit het geval vorige week toen Het Parool onder de kop 'Knulligheid uit Kudelstaart' een artikel wijdde aan Kudelstaart, deel uitmakend van onze gemeente.
 
Non-descript, oftewel onopvallend, karakterloos. Journalist Roelf Jan Duin, de auteur van deze woorden, had zich in de rubriek Republiek Amsterdam geworpen op Kudelstaart met als enige 'claim to fame' het feit dat Wim Kan en Corry Vonk hier ooit woonden.
 
Gemeentewet
“Maar daar die al weer enige tijd dood zijn is de bekendste Kudelstaarter nu VVD-politicus Pieter Litjens”, aldus journalist Duin die voorts wijst op het feit dat het iedereen vrij staat om te wonen waar hij wil, maar dat dit voor wethouders toch even anders ligt. De Gemeentewet schrijft namelijk voor dat wethouders in dezelfde gemeente dienen te wonen als waar ze hun ambt uitoefenen. Doen ze dit niet, aldus Duin, dan dienen ze ieder jaar de gemeenteraad om een ontheffing van de verhuisplicht te vragen. Een formaliteit, aldus schrijver, maar regels zijn volgens hem regels.
 
Rondleiding
Volgens Het Parool had Litjens bij zijn aantreden als wethouder in Amsterdam de vraag gesteld om in Kudelstaart te mogen blijven wonen. De raad stemde daar mee in, maar de Amsterdamse raadsleden wilden wel een keer worden uitgenodigd voor een rondleiding in Litjens' woonplaats. Aldus geschiedde onlangs en een bootttocht over de Westeinderplassen vond enkele weken geleden plaats. Inclusief etentje voor de delagatie in een etablissement aan het Kudelstaartse deel van de Poel.
 
Te laat
In de hectiek van Litjens' leven, aldus Het Parool, was deze kennelijk vergeten dat hij de Amsterdamse raad om dispensatie had moeten vragen voor zijn status als bewoner van Kudelstaart. Tien dagen te laat, zo merkte de journalist op die zich afvroeg of dit nu de vraag opwierp of de in die periode genomen besluiten wel geldig kunnen worden genoemd.
 
Jaloezie
De kwestie zal de Kudelstaarter koud laten, zo vermoeden we. Dat hun woonplaats als een 'non-descript gehucht' wordt omschreven doet enkele bewoners in hoongelach uitbarsten, Geen van allen willen de Kudelstaarters bij naam en toenaam genoemd worden. Een enkeling spreekt over de jaloezie van de grote stadsbewoner, een andere voegt er nog aan toe, trots te zijn op het feit dat Pieter Litjens kennelijk van 'zijn' Kudelstaart is gaan houden, ook al kenschetst Het Parool hun woonplaats als een gehucht ten zuiden van Aalsmeer.
 
Brief
Een ander prominent inwoner van Kudelstaart, raadslid Dick Kuin, kon de denigrerende wijze waarop zijn dorp werd omschreven, niet waarderen en schreef een brief naar de columnist. Misschien met een uitnodiging hier ook eens een rondje te komen varen…
 
Geen plannen
Overigens zegt Litjens zelf nog geen concrete plannen te hebben om naar Amsterdam terug te keren. “We hebben hier nog een kind op de basisschool, de kinderen sporten in de buurt en bovendien wonen we hier met veel plezier. Daarbij heb je een huis niet zo snel verkocht en weet je ook nooit hoe lang je precies wethouder zult blijven.”

Tekst Leni Paul en Arjen Vos

Foto's: De Rietlanden, de wijk waar de familie Litjens met veel plezier woont. (Foto Arjen Vos) Pieter Litjens (foto gem. Amsterdam)

 

4 reacties

 1. De heer Zelen mag zijn eigen mening geven. Maar hij moet geen onbezonnen mening verkondigen. Aalsmeer heeft indertijd voor welstandsbeleid gekozen. Hierdoor zijn welstandsregels en de uitvoering van daarop gebaseerd beleid wettelijk voorgeschreven en daar moet het gemeentebestuur van Aalsmeer zich aan houden. Ook de heer Zelen wordt geacht de wet te kennen. Hij dient dus onzinnige opmerkingen voor zich te houden en zich niet als een betweter te uiten. Iets waar hij eerder schriftelijk op gewezen is door de hoofdredacteur van AalsmeerVandaag.

 2. Als bewoners en hun huizen en hun woonomgeving als grijze muizen op elkaar gaan lijken, dan pas is karakterloos het juiste naambord voor een buurt. Geel, groen of blauw, geeft immers kleur aan het leven zelf.
  Is er dan iets mis met ,knulligheid, in Kudelstaart ?
  Ik dacht van niet. Liever het dorpse karakter, dan een metropool van onherkenbaarheid.

 3. Het karakter van het dorp Kudelstaart ziet men door te letten op de gebouwen, de wegen, het (openbare) groen. Aan het uiterlijk van het dorp wordt de laatste jaren gelukkig wat meer zorg besteed.
  Dat er denigrerend over het dorp werd geschreven is jammer, maar wel te begrijpen. De knulligheid van het uiterlijk van veel bestaande geschakelde woningen waarvan op zijn boerenfluitjes getolereerd werd dat de eigenaren die in allelei afwijkende kleuren en materialen afwerkten heeft Kudelstaart onbegrijpelijk en karakterloos gemaakt. Wat dat betreft geeft de gemeente Amsterdam met toepassing van een duidelijke welstandsnota het goede voorbeeld hoe met het uiterlijk van gebouwen dient te worden omgegaan.
  Aalsmeerse en Kudelstaartse architecten zullen goed begrijpen wat hier aan de hand is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin