Stellingname verbouwing Oude Veiling zonder kennis van zaken

In een op Stamtafel Aalsmeer en Dichtbij Amstelland gepubliceerd artikel van Dick Lookman lees ik dat de gemeente Aalsmeer de ernstige scheurvorming in de gevels van De Oude Veiling totaal over het hoofd ziet. Ook lees ik dat door ouderdom en daaraan gerelateerd slecht onderhoud het gebouw niet meer monumentwaardig is.

Bewijs dat de gemeente in haar begroting geen rekening heeft gehouden met reparatiekosten van de gevel kom ik in zijn betoog niet tegen. Evenmin dat slecht onderhoud de reden zou zijn dat het gebouw niet meer monumentwaardig is. 

De constatering dat er in de gevels talrijke reparaties te zien zijn, maakt mij duidelijk dat de heer Lookman zich niet echt heeft verdiept in de transformatie die Berghoef heeft uitgevoerd. Dan zou hij hebben geweten dat de littekens in het gebouw te herleiden zijn tot het oorspronkelijke ontwerp van Luik. Berghoef heeft namelijk het oorspronkelijke metselwerk van Luik zoveel mogelijk in takt gelaten.  Dat wat Lookman ergert is juist het gegeven dat het gebouw zo bijzonder maakt. In het ontwerp van Berghoef schemert het ontwerp van Luik. Een eigentijdse opvatting van hoe met het herbestemmen van oude gebouwen om te gaan. Daarin staat niet het weergeven van een geïdealiseerd moment in de geschiedenis centraal, maar het verloop van de geschiedenis. Alle fases die een gebouw in de loop der tijd heeft ondergaan zoveel mogelijk zichtbaar maken. In dat opzicht is Berghoef vele malen eigentijdser dan Lookman. Die opteert om het gebouw zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Maar welke staat hij bedoelt is in het geheel niet duidelijk, is dat het ontwerp van Luik of dat van Berghoef? 

Ik hou het erop dat hij de complexiteit van de geschiedenis bij de transformatie van gebouwen niet overziet. Dat hij uit onkunde geen oog heeft voor wat de kracht is van de gevel van De Oude Veiling, namelijk dat door het ontwerp van Berghoef de contouren van het ontwerp van Luik zichtbaar zijn. Een fantastisch gegeven om bij de verbouwing van De Oude Veiling te benadrukken. Tevens een argument om de status van gemeentelijk monument te overstijgen.

Jammer dat de heer Lookman niet aanwezig was bij de Berghoef lezing. Jennifer Bosch Meyer had hem kunnen bijbrengen dat Berghoef helemaal niet geïnteresseerd was in het verbeelden van´authentiek´ metselwerk. De gevelsteen die hij toepaste was egaal in structuur en kleur en de voeg lag in hetzelfde vlak als de stenen. Metselwerk zag hij als een abstract vlak. Een visie die geen enkel probleem heeft met het beschilderen van metselwerk. In het trappenhuis van het gemeentehuis van Aalsmeer is dat zichtbaar, daar gaat het buiten metselwerk bij de raampartij over naar geschilderd metselwerk. Voor Berghoef ging het om het doorgaan van een vlak van binnen naar buiten, kleur was van minder belang.

De conclusie van de heer Lookman dat ´Als de gemeente het uiterlijk van het gebouw niet eerst zo goed mogelijk terugbrengt in zijn oorspronkelijke staat acht ik het plan 'Huiskamer Van Aalsmeer' erg onvoldragen en financieel erg krakkemikkig´ acht ik dan ook meer gebaseerd op emotie dan op kennis van zaken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin