Lezerspost: ‘Maaien tegen afspraak in’

De dijk langs het Corrie Vonkpad

In de rubriek ‘Lezerpost’ een bijdrage van Jan Westerhof, inwoner van Kudelstaart en betrokken bij de natuur. Jan schrok zich wild toen hij vrijdag merkte dat er flink gemaaid is in zijn woonplaats.

‘Kom kijken! Aalsmeer in aktie. De bermen en slootkanten in Kudelstaart Zuid zijn al gemaaid. Dag vlinders. Dag bijen. Dag vogelnesten.

Vrijdag is er met twee enorme trekkers geklepeld. Vrijwel alle bermen slootkanten en kanteldijken in Kudelstaart Zuid zijn kaal als een biljartlaken. Het maaien gaat direct in tegen de afspraken die de gemeente gemaakt heeft met onder andere de natuurgroep Aalsmeer.

Tijdens het klepelen wordt 95 procent van alle dieren gedood. Voor insecten is het klepelen nog extra nadelig. De planten worden zo diep weg geklepeld dat hergroei en herbloei voor de insecten veel te laat komt, als de planten de behandeling al overleven.

De groenstrook langs de Ambachtsheerweg

Juist in deze dagen komen bijna alle solitaire bijen en hommels uit. Rond insectenhotels is het dan ook een drukte van belang. De komende twee á drie weken moeten ze stuifmeel verzamelen dat dient als voedsel voor de volgende generatie. Die voedselvoorraad is door de gemeente vernietigd. Deze en ook andere bestuivers zoeken dat in een gebied van 200 meter rond hun geboorteplaats.

Ook vogels die op de grond broeden zijn hun nest kwijt. Langs het Corrie Vonkpad  is de hele dijk geklepeld. Gelukkig is de rietrand langs de sloot blijven staan.

De gemeente zal wel zeggen dat dit een fout van de aannemer is. Maar ik vraag me af hoe het mogelijk is dat een aannemer dit kan doen. Welke instructie hij heeft gehad. Welke controle er is op het werk. Het is geen klein foutje dat gemaakt is.’

Foto’s Jan Westerhof

4 reacties

  1. Niets nieuws onder de zon. Excuses maken behoort al jarenlang tot het doodnormale protocollaire regime.

  2. Schandalig! Dit gebeurt echt ieder jaar! Wordt het dan ieder jaar verkeerd geïnterpreteerd door de aannemer? Goed bestuur houdt in dat als er iets fout gaat, je extra zorgvuldig bent en er zorg voor draagt dat het niet nog een keer fout gaat.
    Onherstelbaar de schade voor de vogels, bijen, vlinders etc. Echt om te janken!

  3. Wat een vreselijke fout! Excuus en misverstand maakt niet goed wat er nu allemaal kapot is!

  4. Gelet op de felle reacties op Facebook toch maar even een reactie vanuit de Dorpsraad. Maandag kreeg de Dorpsraad de melding dat die dag de bermen van het Corrie Vonkpad, tegen de afspraken in, gemaaid werden. ‘s Avonds wezen kijken en foto’s gemaakt en gelijk melding doorgezet naar onze contactpersonen bij de Gemeente. Volgende dag belden ze aan om excuses te maken en te melden dat het werk met onmiddellijke ingang is stilgelegd. Er was opdracht gegeven aan de berm bij zichtlijnen op kruisingen te maaien. De onderaannemer heeft de opdracht verkeerd geïnterpreteerd en is in heel Kudelstaart de bermen gaan maaien. Triest voor flora en fauna.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin