Lezerspost: Judith Keessen en het Schipholstandpunt van D66

Judith Keessen tijdens een Schipholdebat in juli 2019

Het bericht dat Judith Keessen uit de fractie van D66 stapt en als zelfstandig raadslid verder gaat, zette Pierre Tuning aan tot denk-, speur- en schrijfwerk. Pierre voelt zich verbonden met D66, is zelf ook partijlid en zat voor die partij ook geruime tijd in de gemeenteraad. Hij schreef een stuk dat we als ‘Lezerspost’ een plekje geven.

Schipholstandpunt

Judith Keessen breekt met D66 en gaat door als eenmansfractie. ‘Met name het Schipholbeleid is voor haar een breekpunt.’ In hoeverre haar standpunt verschilt van haar – nu ‘oude’ – partij, laat zij in het midden. Laten wij eens nagaan wat het afgelopen jaar in D66 aan standpunten is ingenomen en is bediscussieerd. Want Judith zelf doet dat niet. Als wij zoeken op de trefwoorden ‘D66’ en ‘Schiphol’ kunnen wij er misschien achter komen hoe het zit.

Als Judith radicaal tegen elke uitbreiding is, welke voorwaarden er ook aan worden verbonden, waarom stapt zij niet over naar GroenLinks, vraag je je af. Om dat te illustreren staat hieronder ook het standpunt van GL. Voor alle duidelijk staat hier en daar iets gecursiveerd en vet ‘afgedrukt’. U kunt als lezer zelf uw conclusie trekken. De hyperlinks verwijzen naar de bronnen.

D66-afdelingen rond Schiphol noemen uitbreiding ‘onbegrijpelijk en pijnlijk’ (Nieuwsuur 05-07-2019)
Zes D66-fracties in gemeenten rondom Schiphol hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamerfractie van de partij. Deze brief is in handen van Nieuwsuur. De lokale fracties vinden het ‘onbegrijpelijk’ dat hun partij van plan is in te stemmen met het kabinetsvoorstel om het aantal vluchten van en naar Schiphol vanaf 2021 weer te laten groeien. Op dit moment geldt voor Schiphol nog een maximum van 500.000 vluchten per jaar. En dat is eigenlijk al te veel, schrijven de D66-fracties van Nieuwkoop, Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Ronde Venen. “Woonwijken kunnen niet worden aangelegd, kinderen worden ziek van het fijnstof, mensen worden ziek door geluidhinder.”

Standpunt D66 Amsterdam
Schiphol is belangrijk voor Amsterdam en speelt als internationale mainport een belangrijke rol in de verduurzaming van de internationale luchtsector. D66 vindt het van belang dat rondom Schiphol verantwoordelijk wordt omgegaan met de luchtkwaliteit en het klimaat. Het is belangrijk dat mensen die in de buurt van Schiphol wonen, er iets over te zeggen te hebben. D66 houdt vast aan de afspraken die zijn gemaakt in het Alders-akkoord tussen bewoners, overheid en luchtvaartsector. Tot 2020 mag er boven het afgesproken plafond geen groei plaatsvinden. Na 2020 vindt D66 dat groei alleen plaats kan vinden mits de overlast wordt teruggedrongen. D66 wil dat het gebruik van duurzame brandstoffen en innovatie in het vliegverkeer, zoals biodiesel en biokerosine of elektrisch vliegen wordt gestimuleerd.

D66 Noord-Holland wil voor Schiphol: de afspraken met bewoners over de groei van Schiphol handhaven.

  • tot 2021 geen vluchten erbij.
  • alleen groei van het aantal vluchten wanneer het vliegen rond Schiphol tegelijkertijd schoner en stiller wordt.
  • de luchtvaart vergroenen: meer elektrisch en stillere en schonere motoren.
  • een beperkt aantal landingsbanen tegelijk gebruiken.
  • de afspraken van de Alderstafel maximaal 29.000 nachtvluchten strikt handhaven.

D66 Nederland Veel minder nachtvluchten
Schiphol zou het regime voor nachtvluchten moeten straktrekken tot het niveau van Frankfurt. Dat kan een totale stop betekenen tussen 23.00 en 5.00 uur naar model van Frankfurt en/of een forse reductie over de gehele nacht. Dit zou kunnen betekenen dat sommige vakantievluchten of vrachtvluchten willen uitwijken naar luchthavens als Luik en Maastricht. Voor het primaire doel van de hub Schiphol is dat geen probleem: versterken van een hub voor mainportverkeer is niet afhankelijk van vakantievluchten en vrachtvluchten (full freight).

GroenLinks over Luchtvaart
Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Doordat er regelmatig extreem goedkope vliegtickets worden verkocht, blijft het aantal passagiers groeien. Dit brengt veel milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee. GroenLinks pleit voor eerlijke prijzen, zodat schoon vervoer beter kan concurreren.

De luchtvaartsector ontloopt de kosten voor milieuvervuiling, doordat vliegtickets vrijgesteld zijn van btw en kerosine vrijgesteld is van accijns. Door deze belastingvoordelen concurreert het vliegtuig oneerlijk met schonere vormen van vervoer, zoals de trein. GroenLinks wil dat de vervuiler gaat betalen, op deze manier krijgen bijvoorbeeld snelle treinen een eerlijkere kans.

De normen voor geluid rond Schiphol zijn de afgelopen jaren steeds verder versoepeld. Dit moet anders: bewoners hebben recht op controleerbare normen waaraan de luchthaven zich moet houden. GroenLinks is voor een verbod op nachtvluchten en wil het aantal binnenlandse vluchten drastisch verminderen.

Veel regionale luchthavens worden met grote subsidies draaiende gehouden. Vliegveld Twente wil heropenen, Lelystad en Eelde hun banen verlengen en andere luchthavens willen flink uitbreiden. Zo dreigt vliegtuiglawaai in Nederland enorm toe te nemen en wordt de lucht steeds verder vervuild. GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.

GroenLinks Amsterdam: We willen de groei van Schiphol stoppen
De luchtvaart zorgt niet alleen voor steeds meer overlast, voor vervuilde en ongezonde lucht en CO2-uitstoot. We zien nu ook dat de groei van de luchtvaart directe gevolgen kan hebben voor de bouw van betaalbare woningen.

Het kabinet wil de groei van Schiphol niet tegenhouden. De minister wil de luchthaven na 2020 juist weer laten groeien. Maar het plafond is bereikt. Daarom moet Amsterdam nu alles op tafel leggen om de groei tegen te houden, zodat de belangen van bewoners in Amsterdam en de regio weer boven die van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen komen te staan.

We moeten alle zeilen bijzetten, voor gezonde lucht, voor het klimaat, en voor betaalbare woningen waar je kunt wonen zonder het geluid van denderende vliegtuigen boven je hoofd. Ik wil laten onderzoeken of we juridische stappen kunnen gaan nemen.

NASCHRIFT
Waarom ik – weer – lid werd van D66… Door de Abel Herzberglezing die Sigrid Kaag hield op 30 september 2018: ‘Wees niet stil, onze stem is nodig’.
Terug te zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ev4xOWKODC  Na te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/09/30/abel-herzberg-lezing-2018

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel