Lezerspost: ‘Bouw duurzaam op Hoofdweg-Zuid’

Het aantal locaties waar huizen gebouwd kunnen worden, wordt steeds kleiner. Voor platform Nieuw Aalsmeer is het daarom van belang dat als er gebouwd wordt, er goed nagedacht wordt over de duurzaamheid. Voor wat betreft project Hoofdweg-Zuid, komt Nieuw Aalsmeer met een rijtje aanbevelingen. En ook met een idee voor de eventueel te vestigen supermarkt. We plaatsen hun bijdrage in de rubriek Lezerspost.

Van kassengebied naar duurzame woonwijk

Deze mooie impressie (foto hierboven) vond Nieuw Aalsmeer een aardig beeld bij de ontwikkelingsschets van de ontwerp startnotitie Hoofdweg-Zuid in Kudelstaart. Van voormalig kassengebied tot een duurzame woonwijk. Daar heeft Nieuw Aalsmeer wel wat mee! Ze gaf, vanuit haar opdracht om verduurzaming en vergroening mee te helpen vormgeven in ons dorp, kritiek en suggesties. We zitten te springen om woningen voor jong en oud in onze gemeente. Goed plan dus om die transitie vorm te geven. De informatieavond op 7 juni leverde een beeld op. Nieuw Aalsmeer vraagt om een meer duurzame, creatieve en sociale invulling. Alle woningen zoveel als mogelijk zon georiënteerd. Variatie ook voor Jongeren.

Nieuw Aalsmeer pleit voor Tiny houses en Wiki houses in het plangebied. Bouw zoveel als mogelijk woningen met hout. De goede ervaringen met zelf(af)bouw van woningen in Aalsmeer hierin opnemen. Zorg ook voor een echt zichtbare en effectieve groene omgeving: huizen met zoveel mogelijk groene daken (biodiversiteit en watervasthoudend) en huizen met groene gevels. Zonder gas verwarmd, maar dan ook ‘zongekoeld’ (zonnepanelen, collectoren etc.) De Klimaatadaptatie vormgegeven in groenzones met water opvang en opslag, zodat je regenwater weer kan gebruiken. Voor de groene inrichting ook richtlijnen voor maximum oppervlakte aan tegels in voor- en achtertuinen. Zorg voor ondergrondse afval opslag (containers). Halfopen verharding op parkeerplekken en openbare parkeerplekken overdekt met zonnepanelen. Leg dit ook in de richtlijnen vast. Misschien kan in het verlengde van de RES (Regionale Energie Strategie) ook deze woonwijk aangesloten worden op nog te realiseren wind en zonneparken buiten dit plangebied

Nieuw Aalsmeer vraagt om aandacht voor passende energiezuinige straatverlichting (verkeers-aanbod afhankelijk).

Op het gebied van mobiliteit is het advies: maak het plangebied gereed voor elektrisch vervoer met laadpunten voor fiets en auto en koppel deze mogelijk met buurtbatterijen E-fietsenstallingen, en pakketbezorgingsunits in de buurt.

Veilige, vrij liggende fietsroutes hebben de voorkeur, wel groen, maar met een vrij uitzicht.

Nieuw Aalsmeer stelt voor om de sociale cohesie te bevorderen: maak de bouw van een buurtcafé mogelijk. Verbindt deze met de aanleg van 50 – 100 volkstuinen aan de rand van het plangebied in combinatie met een buurtkas en een toren (stenen zijn er nog), waardoor een stuk cultuurhistorie wordt opgenomen in de buurt.

Tenslotte. De tweede super in Kudelstaart. De vraag is of deze echt bestaansmogelijkheid heeft, gezien de ontwikkelingen op het gebied van digitale boodschappen/levering aan huis. Als deze er toch moet komen: een volledig groene uitstraling: dak en gevel. Parkeren volledig onder zonnepanelen en zorgen voor veilige circulatie (niet twee keer fietsverkeer kruisen).

En tenslotte veel bomen, langs watergangen met mogelijkheden voor verschillende dieren aan de walkanten.

Nieuw Aalsmeer biedt aan om aan de hand van deze reactie mee te denken bij de verdere vormgeving van dit plangebied.

Nieuw Aalsmeer: Theo Bergonje en Kees Buskermolen info@nieuwaalsmeer.nl (Foto Nieuw Aalsmeer)

 

 

 

2 reacties

  1. Het zou fijn zijn als we eerst de ontsluiting van het dorp verbeteren voor we de drukte gaan verhogen.

  2. Het zou geweldig zijn als Aalsmeer voorloper zou durven zijn op het gebied van duurzame en toekomstbestendige woonwijken zoals door Nieuw Aalsmeer geschetst. We zijn koploper op het gebied van bloementeelt en handel. Met durf en creativiteit kan Aalsmeer een Wijk van de Toekomst bouwen en daarmee koploper worden op het gebied van duurzame inrichting van de leefomgeving.
    En slimme ondernemers zien zeker mogelijke handelsperspectieven in het uitdragen en “verkopen” van de kennis die er mee opgedaan wordt .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel