‘Hoog tijd voor meer diversiteit’

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: redactie. In een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W uiten voormalige PvdA raadsleden Elly Offerman en Janny Oosterloo hun ongenoegen over het feit dat  het nieuw gevormde college uitsluitend uit (witte) mannen bestaat. Met permissie van de schrijfsters mogen wij de brief plaatsen.

Aan de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Aalsmeer

Aalsmeer, 12 juni 2022

Geachte gemeenteraad, geachte Burgemeester en Wethouders

Bijna 3 maanden na de verkiezingen heeft Aalsmeer weer een nieuw wethouderscollege, gesteund door een brede raadsmeerderheid. Dat is een felicitatie waard. Eindelijk kan er weer bestuurd worden. Maar het is toch écht niet meer van deze tijd dat het college uit louter mannen bestaat.

Geen enkele twijfel over de kwaliteit, betrokkenheid en inzet van de beoogde wethouders. Maar deze samenstelling doet geen recht aan de Aalsmeerse samenleving die voor ruim de helft uit vrouwen bestaat.

Het wordt hoog tijd dat alle Aalsmeerse politieke partijen diversiteitsbeleid hoog op hun agenda zetten. En daarnaast is er een duidelijke opdracht voor de Aalsmeerse politiek als geheel om te analyseren hoe het komt dat we anno 2022 nog steeds een louter (witte) mannen-college gaan aanstellen.

Waar zijn de capabele vrouwen? Willen ze zelf niet, ontbreekt het aan kwaliteit? Dat argument wordt vaak gehanteerd, overigens met name door mannen. Waarom hebben de vrouwen  in ons gemeentebestuur het zo moeilijk gehad in de afgelopen  periodes. Tussentijds afgehaakt of stilletjes aan de kant geschoven.

Was dat gebrek aan kwaliteit? Of is er toch meer aan de hand? Is de cultuur misschien, ondanks alle goede bedoelingen, erg (witte)-mannen-gericht? Het is de moeite waard om dit serieus te onderzoeken en een raadsbreed aktieplan op te zetten met als doel om over 4 jaar een college te vormen wat recht doet aan de bevolkingssamenstelling in onze gemeente.

Dat is in het belang van ons allemaal. Uit alle relevante onderzoeken blijkt dat divers samengestelde besturen tot betere prestaties komen. Een cultuuromslag lukt niet van vandaag op morgen, daar is tijd voor nodig. Maar  de grote emancipatiegolf van de zeventiger jaren ligt inmiddels bijna 50 jaar achter ons.

Aalsmeer, het wordt tijd om in beweging te komen. Aan de slag!

Met vriendelijke groet,
Elly Offerman / Janny Oosterloo

 

2 reacties

  1. Beter zou zijn een totaal plaatje; INCLUSIE DIVERSITEIT.
    Wel de Regenboogvlag zo nu en dan laten wapperen op of naast het Raadhuis, maar daar blijft het dan ook bij.

    Roze50+ – ANBO

  2. Terecht, huidige samenstelling van het college kan echt niet meer: louter blank, wit en man. Sigaartje en glas whisky erbij en het plaatje is compleet – zo 1950.

    Diversiteit in besturen is belangrijk, overheden dienen hier het goede voorbeeld te geven.

    College dient een plan te presenteren hoe dit volgende formatieronde anders is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin