Heeft experiment Oude Veiling voldoende draagvlak

Geacht College en alle fractie leden,

 

Mijn open brief is een protest tegen de voorgenomen plannen: Experiment Oude Veiling

 

Experiment  Oude Veiling: Is er voldoende maatschappelijk draagvlak?

 

Het gezegde luidt: Wie zwijgt, stemt toe. Is dat wel zo?

Wordt de geëiste -maatschappelijke draagvlak- als criteria door de SLS om recht te hebben op hun steunfonds voor De Oude Veiling, wel op de juiste wijze ingevuld en toegepast?

 

Het merendeel van de politiek en met name wethouder Van der Hoeven zelf vinden, dat het draagvlak ruim voldoende is, als deze door een gedeelte van de gemeente raad en de betrokken participerende partijen wordt gedragen.

Waarborgt dit voldoende de geëiste -breed gedragen maatschappelijke draagvlak- door SLS onder de burgers van Aalsmeer voor dit project: Experiment Oude Veiling? 

 

Helaas, bij navraag bij de griffie, bestaat er in Aalsmeer geen referendumverordening en dus zullen we het nooit weten.

Daarom vraag ik de politiek van Aalsmeer nog eens goed na ten denken over de juiste invulling van: Maatschappelijk breed gedragen draagvlak-  onder zijn burgers, wanneer die wordt geëist. Wellicht is er in de toekomst ruimte om het referendum weer in te voeren en beschikbaar te stellen voor de burgers.

 

Experiment Oude Veiling: Is er ruimte voor Experiment Oude Veiling?

 

Als ik wethouder van der Hoeven hoor uitspreken: ‘Ik hoop dat alles op zijn pootjes terecht komt’, dan vind ik dat nogal een dunne basis om bijna twee miljoen in te zetten voor het Experiment Oude Veiling.

 

Hoe kan de politiek zich verantwoorden naar haar burgers toe, om in deze tijd van bezuiniging een project als Experiment Oude Veiling met een nog oningevuld businessplan van start te laten gaan, te meer twee oefenprojecten na acht maanden zijn deuren moest sluiten wegens gebrek aan belangstelling.  Er zijn wel betere doelen en instanties waar het geld naar toe zou kunnen, in plaats van een zo’n risicovol project, dat wethouder van de Hoeven voor ogen heeft. Alleen een intentieverklaring door de belanghebbende partijen is voor zoveel geld niet voldoende, lijkt mij.

 

Wellicht, zal er op 9 februari tijdens de raadsvergadering door de gemeenteraad, minus de VVD, het groene licht worden gegeven aan het Experiment Oude Veiling.

 

Dit weerhoud me niet om mijn bezorgdheid en protest op deze wijze te laten horen over dit risicovolle project. Je kan tenslotte het geld maar één keer uitgeven.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin