Bestemmingsplan woonarken eindelijk een feit!

Een woonark is ‘een huis op het water’, volgens een van de vele internetwoordenboeken. Dit is een technische uitleg. Maar in de gemeente Aalsmeer is een huis op het water niet zomaar een huis op zomaar een plek. Onze waterrijke gemeente heeft veel natuurschoon dat grenst aan het water en dat willen we graag in stand houden en waar het kan misschien zelfs verbeteren. Met de aanwezigheid van de woonarken kun je er dan niet omheen duidelijke regels op te stellen voor het gebruik van deze bijzondere drijvende bouwwerken.

Tientallen jaren zijn colleges en de raad de problematiek rondom woonschepen uit de weg gegaan. Dit heeft geresulteerd in een alsmaar groeiende wanorde rond de recreatieve en permanent bewoonde arken en woonschepen. Dit is AB altijd een doorn in het oog geweest. Eén van de speerpunten bij het oprichten van AB, nu ruim dertig jaar geleden, was de erkenning van woonschepen als een volwaardige woonvorm, inclusief rechten en plichten. Met het aantreden van de eerste AB-wethouder op ruimtelijke ordening is dit dossier voor het eerst serieus opgepakt. En met resultaat!

De fractie van Aalsmeerse Belangen is daarom zeer verheugd dat zij in de laatste raadsvergadering van dit jaar op 19 december jl. nu daadwerkelijk het voorstel ‘bestemmingsplan woonarken’ heeft mogen behandelen, opdat een einde kan worden gemaakt aan jarenlang onduidelijk beleid. Het raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Woonarken en flankerende regelingen‘ is met algemene stemmen aangenomen.

Een besluit dat voor veel particulieren en ondernemers in hoofdzaak een technisch besluit zal zijn, maar wij zijn ons er ook van bewust dat er in bepaalde situaties emoties van eigenaren en gebruikers kunnen loskomen. Want, als je duidelijke regels stelt zul je ook moeten handhaven zodat deze regels worden nagekomen. Anders hebben de regels geen zin. Ieder mens is gebaat bij eenduidige regels zodat er geen rechtsongelijkheid kan ontstaan. Aalsmeerse Belangen hecht daarom grote waarde aan rechtsgelijkheid en een ordelijke gemeente, dit is voor ons een uitgangspunt. Wij hebben alle vertrouwen in dit college dat zij daar gehoor aan geeft, en dus ook zal handhaven wanneer dat nodig is.

Oprecht spreken wij, als fractie van Aalsmeerse Belangen, onze trots uit omdat op 19 december 2013 het raadsbesluit over dit dossier door de raad is aangenomen. We zijn dan ook trots op het resultaat van dit college en in het bijzonder zijn wij trots op onze wethouder Gertjan van der Hoeven.

We kunnen het gerust een historisch besluit noemen. Want de door de tijd heen ontstane ruimtelijke wanorde is geschiedenis. Van chaos naar eenduidig beleid, gefeliciteerd!

Lees vorig bericht

Nieuwjaarsreceptie Pramenrace

Lees volgend bericht

Scholenmarkt Aalsmeer


Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *