Seringenkamer in de race voor ‘beste idee’

Stichting De Bovenlanden heeft een ambitieus nieuw plan gemaakt voor het gebied tussen de Historische Tuin en het poeltje bij jachthavenbedrijf Otto. Met dit plan ‘De Seringenkamer’ gedoopt, doet de stichting mee aan de ideeënwedstrijd Holland Call van de provincie Noord Holland. Het doel hiervan is om cultureel erfgoed in een toeristisch aantrekkelijke omgeving in stand te houden of te versterken.
 
De Bovenlanden ziet de bloemen- en seringenteelt als cultureel erfgoed dat dreigt te verdwijnen. Door het gebied te transformeren naar een parkachtige en bloemrijke omgeving wil De Bovenlanden meer toeristen kennis laten maken met de geschiedenis van de bloementeelt en de seringencultuur in het bijzonder. Tegelijkertijd wil de stichting het groene karakter van het gebiedje bewaren. Het prijzengeld en de hulp van de provincie moet het plan uit de schetsfase tillen.
 
Erfgoed laten herleven
In Noord-Holland zijn nog teveel paden onbewandeld, verhalen ongelezen, gebouwen niet betreden en schilderijen niet bekeken, schrijft de provincie op haar site. Om dit culturele erfgoed te laten herleven is de provincie Noord-Holland voor de derde keer op zoek gegaan naar out-of-the-box-ideeën en nieuwe concepten die meer bezoekers trekken naar deze prachtige plekken. Stichting De Bovenlanden ziet hier kans om vanuit een ander perspectief naar de ontwikkeling van de bloementeelt als cultureel erfgoed te kijken.
 
Imago
Het projectvoorstel De Seringenkamer is op dit moment al geselecteerd bij de beste twintig. Hiermee krijgt de stichting hulp om het idee verder uit te werken. Het plan komt bovenop de structuurvisie van de gemeente, maar legt de accenten duidelijk anders. Het karakter en de structuur van ‘Deelgebied acht’ zoals het in de structuurvisie heet, moet volgens De Bovenlanden behouden blijven zodat de functie van de Historische Tuin nog beter uit de verf kan komen.
 
Tegelijkertijd wil de stichting het imago van Aalsmeer als bloemendorp versterken, de combinatie van natuur, teelt van bloemen en waterstructuur uitbreiden, een verbinding leggen tussen het centrum en de poel, nieuwe doelgroepen aantrekken uit een overlopend Amsterdam en wat werkgelegenheid creëren. Centraal staat echter wel het landschap en de eigen sierteelt.
 
Prijzengeld
Piet Harting, lid van het dagelijks bestuur, zegt het zo: “Op dit moment is het vrijwel onmogelijk om subsidie te krijgen voor het behoud van cultuurakkers. Als Bovenlanden hopen we daarom als eerste finalist te eindigen. Met het prijzengeld kunnen onze ideeën verder worden uitgewerkt om partijen te benaderen voor deelname en financiering. Holland Call is dus geen motivatie geweest om de Seringenkamer te bedenken. Holland Call is voor ons een kans om het idee verder uit te werken. De Seringenkamer wordt een grootschalige recreatieve voorziening, waarin de slogan ‘Aalsmeer Bloemendorp aan het Water’ in de meest ruime zin tot uiting komt.
 
Seringenteelt museaal
Al enige decennia worden De Bovenlanden in een adem genoemd met seringencultuur. Ooit werd echter een veelheid aan bloemisterijgewassen geteeld op de akkers. Wij denken dat de seringencultuur binnen enkele decennia een museale teelt is geworden. Dat is vrijwel onvermijdelijk. Daarmee behoort de teelt in feite tot een cultureel erfgoed dat verloren dreigt te gaan. Ik verwacht dat bij het doorontwikkelen van De Seringenkamer er een nauwere samenwerking met de Historische Tuin gaat ontstaan. Ons plan voldoet aan alle eisen die de provincie stelt.”
 
Leemte Keukenhof
“Een van die eisen is een forse toename van het aantal toeristen, vertelt Harting, ”dat moet lukken als we de leemte weten te vullen die ontstaat na sluiting van De Keukenhof. Vanuit de toeristenindustrie wordt dat geschat op 100.000 tot 150.000 bezoekers. De Seringenkamer is een publiekstrekker als schakel tussen dorp, waterlandschap en bloementeelt. Naar ons idee blijft de wisselwerking tussen land en water bestaan en voorkomen we tegelijkertijd dat het gebied te veel versteent. Het moet een mix van bloemen en watersport worden met bijvoorbeeld pontjes naar de Aalsmeerderdijk en het direct daarachter liggende Geniepark.”
 
Woningbouw
Uit het plan blijkt dat De Bovenlanden weinig heil ziet in de bouw van recreatiewoningen. Dan ziet de stichting liever een scheiding tussen woningbouw en De Seringenkamer. De grens moet dan komen op de plek waar vroeger een sloot liep parallel aan de Uiterweg. De Bovenlanden wil woningbouw achter het lint van de Uiterweg niet helemaal uitsluiten. Er mag in ieder geval weinig gebouwd worden voor permanente bewoning in verband met Schiphol, maar de stichting ziet toch ruimte voor een viertal exclusieve bouwkoppen.
 
Stichting De Bovenlanden maakt zich de komende tijd sterk voor de eerste prijs en hoopt zo het plan verder uit te kunnen werken. Begin oktober gaat het bestuur op pad voor een presentatie bij de provincie voor de volgende ronde.

Foto's: seringenakkers op de Bovenlanden, internationale toeristen in de Keukenhof. (Foto's archief AV)

2 reacties

  1. Al meerdere malen heb ik in mijn columns gewezen op de potenties van de Historische Tuin als bewaarder van het cultureel erfgoed van Aalsmeer. Nu al werkt de tuin als trekker voor het toerisme. Een functie die je kan versterken door het uitbreiden van de tuin. Het plan van de Bovenlanden sluit aan op die gedachte en klinkt mij als muziek in de oren. Ik hoop dat het plan ´de Seringenkamer´ als finalist eindigt zodat Aalsmeer uit kan groeien tot een volwaardig recreatiegebied waar water, groen en geschiedenis elkaar versterken.

  2. WAT SIERT DE TELLER
    IN PRACHT EN PRAAL
    ONTSPROTEN UIT LIEFDE
    DAT IS DE ENIGE TAAL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel