Vooruit, maar waarheen?

Eindelijk na jaren in de oppositiebanken te hebben gezeten, mag de VVD en PACT, sorry, VVD en D66, sorry VVD en D66 die tevens Groen Links, AA en PvdA vertegenwoordigt, naast het CDA zitting nemen in het College. Het programma heeft als motto: ‘Vol Vertrouwen Vooruit!’. Als schutblad een foto van een J70 eredivisieboot die scherp aan de wind varend het water doet opspatten. Dit belooft wat: dynamiek, lef en stuurmanskunst.

Vol verwachting sla ik de eerste pagina om en ga ik op zoek naar een Inleiding waar ik in een paar zinnen hoop uitgelegd te krijgen wat het College wil. Helaas, geen inleiding, ook geen inhoudsopgave. In een paars gekleurd vlak dat gekoppeld is aan een foto, wordt gesproken over de ondernemingsgeest van de Aalsmeerder, de schoonheid van de Westeinder en de kleinschaligheid van de kernen. 

Onder de foto in hoofdletters: 'Kernkwaliteiten versterken'. Je verwacht dan een opsomming en analyse van die kwaliteiten en het aangeven van maatregelen hoe deze te verbeteren. Gebeurt niet, er volgen zinnen waar ik in verdwaald raak. Waarschijnlijk zijn ze bedoeld als overgang naar een opsomming van zaken die het college prioriteit wil geven: de zorg, betaalbaar wonen, aantrekkelijke leefomgeving, bereikbaarheid, gunstig vestigingsklimaat, stimuleren verduurzaming. 

Er wordt niet diep op ingegaan, het is weinig meer dan een intentieverklaring. Wel ziet het college taken weggelegd voor de raad en inwoners bij het vormgeven van de leefomgeving en voor de ondernemers, onderwijs en instellingen (Greenport) voor het realiseren van een gunstig vestigingsklimaat. Het hete hangijzer, een duurzaam afvalplan, hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven de partijen.

De bladzijde eindigt met het hoofdstuk ‘Keuzes voor de toekomst’. Geld kunnen we maar één keer uitgeven, lasten voor de inwoners zo laag mogelijk, financiën duurzaam op orde. U begrijpt het al, het College heeft als schutsheilige het Zeeuws Meisje aangesteld: Geen cent teveel!!

Onder aan de bladzijde stelt het College dat men de kernkwaliteiten wil doorgeven en dat men veel zin heeft om samen aan de slag te gaan. Vol vertrouwen vooruit! 

Maar denk nu niet dat dit het was. Wanneer ik de bladzijde omsla verschijnt een nieuw hoofdstuk: Sociaal Domein, iedereen doet mee. Deze keer een groene balk die een foto ‘inschiet’. Ook bij de hierna volgende hoofdstukken: Onderwijs, sport en cultuur, Economie en Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ontwikkeling, Bevolking bestuur en veiligheid wordt gebruik gemaakt van dit irritant grafische middel, nu ook met langsbalken in de kleur paars. 

Ik raak geïrriteerd, een programma dat een opsomming is van goede bedoelingen, waar problemen worden omzeild – het verkeerscirculatieplan – of worden verlegd naar de raad, inwoners of instanties, dat maar vier zinnen besteedt aan kunst en cultuur, dat weinig structuur vertoont in de opbouw en dat een collegeprogramma onwaardige lay-out heeft. Hebben we hier nu al die jaren naar uitgekeken of moeten we stellen dat AB het helemaal niet zo slecht heeft gedaan? 

Het woord is nu aan de Raad. Diegenen die zich willen laten inspireren door een helder en duidelijk coalitieprogramma, zoek op het internet naar dat van Haarlem. Het heeft als titel: Duurzaam doen. Daadkracht voor een groen, groeiend sociaal en leefbaar Haarlem. Geen onduidelijke bedoelingen, geen poespas van kleuren maar een heldere opbouw waarbij na behandeling van de onderwerpen een lijst van actiepunten volgt. Het kan dus wel!

Joop Kok is architect en cultuurliefhebber. Is weer gaan studeren, cultureel erfgoed. Kenner van Aalsmeerse gebouwen. Geeft met die achtergrond rondleidingen door het centrum van Aalsmeer. Milder geworden de laatste jaren. Niet verlegen om een mening. Eigenwijze vent.   

Lees vorig bericht

‘Wie helpt ons uit de brand?’

Lees volgend bericht

Fietsers niet veilig op rijbaan Hornweg


1 Reactie

  • Leuk verhaal Joop, maar helaas een utopie. Ouderen en gehandicapten vluchten van Haarlem naar de Haarlemmermeer omdat zij daar wel de voorzieningen krijgen die zij nodig hebben. Haarlem en sociaal dan moeten zij een wereld verzetten, maar wie weet. Ik hoop het voor de mensen die hulp nodig hebben de komende 3,5 jaar ook gaan krijgen. Laat Haarlem maar eerst sociaal worden, misschien kunnen zij wel bij ons op bezoek. Papier is geduldig Joop, ook in Haarlem.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *