Pierre’s Pennenstreken: ‘Transparantie’

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 434. ‘Goede raad is duur’ is een bekende uitdrukking die (niet) vaak wordt toegepast op de gemeenteraad. Raadsleden zijn vrijwilligers, per definitie ‘amateurs’, die tegen een naar verhouding lage (uur)vergoeding van de kiezers het mandaat hebben gekregen, ons te besturen. Daarom hebben de kiezers het recht om te weten hoe ze dat doen: In de optimistische jaren ’70 had ik mij voorgenomen, te doen wat ik kon om de gemeentepolitiek zo transparant mogelijk te maken. Daarbij had ik het volgende voor ogen:

  1. Het taalgebruik moet zodanig zijn dat het ook voor een leek op de publieke tribune te volgen is.
  2. Voorstellen en besluiten behelzen altijd (politieke) keuzes; die keuzes, met hun afwegingen, moeten voor iedereen helder worden gemaakt.
  3. Gemeentepolitiek is een spel; weliswaar een spel waarvan de uitkomst soms ernstige gevolgen voor sommige burgers kan hebben, maar het blijft een spel dat met een zekere speelsheid gespeeld kan worden – mits de spelregels in acht worden genomen.
  4. Je moet laten zien dat gemeentepolitiek interessant is om te beoefenen – en om te volgen. Zo bevorder je de betrokkenheid van je medeburgers.
  5. De besluitvorming is vaak spannend; laat enerzijds het spannende ook duidelijk zien, maar gebruik ook ontspannende humor, vooral ironie in de debatten.
  6. Wees kort van stof, probeer de kern te raken; lange betogen kunnen misschien doorwrocht zijn, maar leiden tot het afhaken van de toehoorders.

Het komt eigenlijk hier op neer: Burgemeester en wethouders moeten goed kunnen volgen wat hun ambtenaren doen; gemeenteraadsleden moeten goed kunnen volgen wat het beleid van B&W is en hoe het wordt uitgevoerd; de burgers (hun kiezers!) moeten goed kunnen volgen hoe de raadsleden hun werk doen. Kortom, als er een kenniskloof bestaat, moet die worden gedicht. Anders is de democratische controle van onderaf ondoenlijk.

Pierre Tuning is journalist. Vele jaren redacteur bij het NOS Journaal. Was gerespecteerd raadslid van D66, later PACT, inmiddels geen raadslid meer maar lijstduwer van D66. Liefhebber van jazz, steekt dat niet onder stoelen of banken.

(advertentie)

Lees vorig bericht

Absoluut Aalsmeer de grootste, CDA en VVD leveren in

Lees volgend bericht

Absoluut Aalsmeer toch niet de grootste


2 Reacties

  • Jan M. Wat vraag je nu eigenlijk? Is Pierre de dirigent?
    Mocht ‘Nachtbraker’ jouw naam dragen dan verwacht ik toch een meer coherente reactie.

  • is de democratische controle van onderaf ondoenlijk of wordt de democratisch controle van boven af gedirigeerd Pierre.

Plaats reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *