Pierre’s Pennenstreken: ‘Personeelstekort’

Door: Pierre Tuning. (Pennenstreek 440) Hoe lang geleden is het dat bedrijven een bord aan de weg zetten, met: ‘NO WORK’? Weten wij nog, hoe immigranten van alles probeerden om in de agrarische sector aan het werk te komen…?

Je kunt nu wel zeggen dat die tijd voorbij is. Er zijn steeds meer bedrijven die moeite hebben om voldoende nieuwe arbeidskrachten te vinden. Door het aantrekken van de economie zijn er steeds meer vacatures die onvervuld blijven. ‘Het zijn vooral de essentiële beroepen waar de personeelstekorten het komende jaar al echt pijn gaan doen,’ schrijft Peter Boerman in Werf&Recruitment, ‘en dus zullen we er allemaal last van krijgen.’

De genoemde essentiële beroepen zijn:

 • Bij de politie – ‘Vooral de zogeheten operationele sterkte, de mensen die het eigenlijke politiewerk uitvoeren.’
 • In de kinderopvang – ‘Als we niet uitkijken, hebben we straks op grote schaal mensen die niet kunnen werken, simpelweg omdat er geen opvang is voor de kinderen.’
 • In de zorg – ‘Of het nu gaat om de thuiszorg, de huisartsen, of de ziekenhuizen: eigenlijk worden in de hele zorg de problemen steeds groter.’
 • Bij KLM – ‘Van de 33.000 banen zijn er in de coronacrisis zo’n 6.000 verdwenen. Andere oplossingen dan vluchten schrappen zijn er in de luchtvaart nauwelijks.’
 • In het openbaar vervoer – ‘Er wordt in de dienstregeling geschrapt, zowel bij busmaatschappijen als bij de NS.’
 • In de schoonmaak – ‘De branche kampt al langere tijd met lagere omzet, vanwege het massale thuiswerken en gebrek aan reizen en evenementen. Maar desondanks is het aantal vacatures verdrievoudigd.’
 • De supermarkten – ‘Wie als jongere een bijbaantje zoekt, heeft het tegenwoordig voor het uitkiezen: maaltijdbezorgers, andere bezorgdiensten of de supermarkt. Het aantal vacatures voor vakkenvullers en kassahulpen is in een jaar meer dan verdubbeld.’
 • In de energietransitie – ‘Onderzoek wijst uit dat 23.000 technisch geschoolde arbeidskrachten nodig zijn om de doelstelling van bijna 50 procent CO2-reductie te halen. Maar het aantal mbo-studenten met een technische opleiding daalt naar verwachting met 24.000 en ook het aantal gediplomeerden met een hbo-opleiding in de techniek krimpt.’

Migranten
‘Nederland is vol. De buitenlanders stelen onze banen.’ Het is nu wel duidelijk dat zulke protesten tegen de komst van immigranten naar Nederland volkomen ongegrond zijn. Migranten komen hoofdzakelijk werken in sectoren waar ofwel veel groei is, ofwel een tekort aan Nederlandse arbeidskrachten. De inzet van buitenlanders blijkt in drie essentiële sectoren van groot belang te zijn:

 • Verpleegkundigen uit Indonesië en andere delen van Zuid-Azië zijn in Flevoland aan het werk in de thuiszorg en in het verpleeghuis. En ook het ziekenhuis Zuyderland wil personeel uit Azië naar Nederland halen. ‘Wees blij dat we iemand uit het buitenland aan het zorgbed kunnen hebben staan, in plaats van dat er niemand staat.’
 • De schoonmaakbranche zoekt een mogelijke oplossing in de instroom van meer mensen met een afstand tot arbeidsmarkt of met een migratieachtergrond.
 • De nieuwe minister van Klimaat en Energie staat voor de opgave om een gewild binnenlands opleidingsprogramma voor technisch vakpersoneel van de grond te krijgen. Een andere mogelijkheid is om goed gekwalificeerd personeel uit het buitenland aan te trekken.

Nergens mensen te krijgen. Vacatures op alle mogelijke gebieden. Wachtlijsten als je iets voor elkaar wilt krijgen. Wij hebben buitenlanders hard nodig – al worden ze geen ‘gastarbeiders’ meer genoemd, maar ‘werknemers met een migratieachtergrond’. Het komt op hetzelfde neer. Binnenkort kunnen wij bordjes aan de weg zien staan met de tekst: YES WORK HERE.

Foto archief AV/Arjen Vos

 

3 reacties

 1. Het gebrek aan voldoende mensen in bepaalde sectoren komt inderdaad door de voortdurende stimulering van te veel economische activiteiten. De grootste boosdoeners zijn de Centrale banken die sinds de laatste crisis bezig zijn geweest om het geld gratis te maken. Dat beleid heeft er toe geleid dat de bedrijven goedkoop geld kunnen lenen en de woningprijzen de pan uit rijzen. Elke econoom met verstand weet dat dit beleid van groei alleen maar tot grote problemen leid zoals we nu zien met tijdelijk personeel tekort als er weer een recessie komt wat verschillend geleerde mensen zeggen zitten er zo maar HONDERDDUIZENDEN mensen werkeloos thuis en gaan die ARBEIDSMIGRANTEN dan naar het land van herkomst terug!!!

 2. Wanneer je als kabinet de economie blijft oververhitten, heb je heel veel arbeidsmigranten nodig. Je kunt je ook afvragen of al die economische activiteit in Nederland moet plaatsvinden of met Nederlands belang in het buitenland. In het laatste geval zou in ieder geval in Nederland verdozing en overbelasting van “het milieu” worden tegengaan. Beleid op dit gebied wordt tegenwoordig uitgevochten in de rechtszaal in plaats van in het publieke debat. In het algemeen is arbeidsmigratie schadelijk voor landen die mensen met de capaciteit te overleven in het land van herkomst te zien vertrekken naar landen als Nederland omdat ze daar een betere (financiële en veiligheid) toekomst hebben. Nu nog een beetje meer belasting betalen en een wat minder grote boot op de poel. Dan komen we er wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin