Pierre’s Pennenstreken: ‘Verlept jubileum’

Door: Pierre Tuning. Pennenstreek 437. Royal FloraHolland vergeet zijn 50-jarige geschiedenis en is somber over de toekomst. ‘De mooie cijfers over 2021 worden overschaduwd door de zorgen over de toekomst van de Sierteelt mede als gevolg van de situatie in Oekraïne en de hoge energieprijzen,’ schrijft de uit zijn krachten gegroeide veilingreus in het jaarverslag. CEO Steven van Schilfgaarde: ‘Het jaar was ook uitzonderlijk vanwege de stevige discussies binnen de coöperatie in het eerste half jaar over het tempo van de strategie-implementatie, de functionaliteit van Floriday en milieucertificering. Mede dankzij duidelijke signalen van de Ledenraad en op basis van de zorgen in de markt, hebben we heel bewust gekozen voor een andere aanpak bij de uitrol van onze strategie. Ik durf gerust te stellen dat er nog nooit in de geschiedenis van onze coöperatie zoveel gestructureerde dialoog heeft plaatsgevonden met en tussen onze stakeholders als in het afgelopen jaar. We zijn nu echt een andere coöperatie en bedrijf dan aan het begin van 2021.’

Als we voorbijzien aan het raadselachtige manager-jargon (‘strategie-implementatie’, ‘functionaliteit’, ‘milieucertificering’, ‘uitrol van strategie’, ‘gestructureerde dialoog’, ‘stakeholders’) kunnen we constateren dat de veilingcombinatie – op papier – nog steeds als een coöperatie wordt beschouwd. Net als in 1972, toen de coöperaties CAV en Bloemenlust samen van start gingen als Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer. Het ‘Economisch pronkstuk van Aalsmeer’, zoals De Telegraaf de VBA noemde. De ‘Grootste bloemenveiling ter wereld’ werd op maandag 28 februari 1972 in gebruik genomen.

Jubileum
Precies 25 jaar geleden werd het zilveren jubileum groots gevierd, met onder andere een bovenmaats gedenkboek, waarvan hierboven een van de illustraties te zien is. Hoe anders was het toen; de ‘coöperatie’ had een ‘voorzitter’ en een ‘directeur’ – en geen ‘CEO’. De ontstaansgeschiedenis werd nog niet ‘vergeten’. Want kijk: dit is alles wat Royal FloraHolland over zijn illustere historie vermeldt:

Onze geschiedenis
Samenwerking! Dat is de gedachte waaruit Royal FloraHolland ooit is ontstaan. Kwekers gingen samen hun bloemen en planten op dezelfde plek aanbieden aan de handelaren om een betere prijs voor hun product te krijgen.

1912 – 1929
Kwekers richten coöperatieve bloemenveilingen op.

1922
Export van bloemen naar Engeland met inbreng van de veiling.​

1924 – 1964​
De veiling verzorgt vracht van Aalsmeer naar Schiphol.

1930 – 1940
De crisis halveert de omzetten van de veiling.​

1965
Inwerkingtreding Verdrag van Rome. Nederland Bloemenland wordt Nederland Exportland.​

1968 – 2008
Via tal van veilingfusies ontstaat FloraHolland.​

1972
Oprichting bemiddelingsbureau.

1972 – nu
Import van bloemen en planten maakt Nederland het handelsplatform voor planten en bloemen van de wereld.​

1990 – nu
De wijzerklok maakt ​plaats voor de lampjes-klok, en uiteindelijk de beeld-veil-klok.​

2011
Royal FloraHolland verwerft het predicaat Koninklijk.​

2017
De lancering van het digitale platform Floriday.

2018
De Ledenraad wordt benoemd. ​

2019 – nu
Royal FloraHolland strategie: Hét B2B platform voor de wereldwijde sierteelt markt.’

Er ontbreekt veel in dit rijtje. Het woord ‘Aalsmeer’ wordt één keer genoemd (‘De veiling verzorgt vracht van Aalsmeer naar Schiphol.’ – wat niet klopt, want dat was de Bloemen Expres). De namen CAV en Bloemenlust ontbreken – evenals hun fusie in 1972; in dat jaar werd het ‘Bemiddelingsbureau’ opgericht en vanaf dat jaar werd ‘Nederland het handelsplatform voor planten en bloemen van de wereld’…! (En wat ook opvalt, na ‘1930–1940 De crisis halveert de omzetten van de veiling, staat niet: ‘1940–1945 De oorlog verdubbelt de omzetten van de veiling’!)

Bekrompen
Een oude krant, De Amstellander van 30 september 1965, kopt: ‘Aalsmeerse veilingen zijn uit de tijd. Behoefte aan centraal verkoopcentrum voor heel West-Nederland’. In het artikel beweert een zekere bloemen-exporteur Wim Tuning (inderdaad, mijn vader): ‘De Nederlandse bloemisterij loopt jaren achter: Bloemenlust heeft er pas weer een vleugel bij, de CAV breidt uit, in Roelofarendsveen is nieuwbouw. Maar in principe verandert er niets. Het systeem blijft hetzelfde: te klein, te bekrompen van opzet. De tijd is nu toch voorbij, dat men duizend-en-één kleine partijtjes kan aanvoeren en veilen. Dat is vreselijk oneconomisch.’

Daarna duurde het een paar jaar voordat dit idee (‘Ze zeggen dat ik gek ben’) was ingedaald. ‘In maart 1968,’ schreef de Telegraaf toen de nieuwe veiling op 28 februari 1972 in gebruik werd genomen, ‘besloten de twee Aalsmeerse veilingverenigingen met elkaar te fuseren. Beide coöperatieve verenigingen stonden voor enorme investeringen en het was voor beide partijen wijzer te gaan samenwerken. Beide besturen zagen de noodzaak van uitbreiding in, speciaal voor de snijbloemenhandel.’

Koninginnen
De officiële opening werd verricht door prinses Beatrix en prins Claus. Velen combineerden de feestelijkheden met een bezoek aan de Amsterdamse Floriade en het bijwonen van het Aalsmeerse bloemencorso. Een groots opgezet feest werd het, waaraan zelfs Tubantia (‘het laatste nieuws uit Twente en de Achterhoek’) uitgebreid aandacht besteedde: ‘Grootste bloemenveiling ter wereld officieel geopend,’ schreef de verre regionale krant, ‘twee koninginnen zullen aanwezig zijn bij het Aalsmeerse bloemencorso, dat morgen voor de vijfentwintigste keer wordt gehouden. Als de stoet van Aalsmeer door Amstelveen naar Amsterdam is getrokken en via het Olympisch stadion de Dam heeft bereikt, zal koningin Juliana daar het défilé afnemen. Op de eerste van de 21 praalwagens zal Aalsmeers eerste bloemenkoningin, de 24-jarige Myrna Schenkius, gezeten zijn. Opbouw-atelier voor en startpunt van het corso zal het reusachtige nieuwe complex van de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer zijn. Dit complex, sinds eind februari in gebruik, wordt vandaag geopend.’

Dat gebeurde allemaal op 15 september 1972, in aanwezigheid een enorme horde notabelen. Uiteraard was men aanvankelijk even vergeten, Wim Tuning bij deze historische gebeurtenis uit te nodigen. Zo gaan die dingen… En nu, 50 jaar later, is Royal FloraHolland de oprichtingsdatum helemaal vergeten. Wat hebben zij nog met Aalsmeer te maken? Het gouden jubileum is verlept, verdord, vergaan. ‘Slap zonder actie,’ zou de opsteker onder de klok zeggen.

 

2 reacties

 1. Dat klopt niet helemaal Wim, de eerste directeur van de fusiecombinatie FloraHolland was de uit de Aalsmeerse gelederen afkomstige Timo Huges en de eerste voorzitter van de coöperatie was de eveneens uit die gelederen afkomstige Bernard Oostrom. En verder heeft die fusie niet gebracht wat werd beloofd:
  – kostenbesparing, niet gelukt;
  – marktvergroting, niet gerealiseerd;
  – verbetering internationale concurrentiepositie, niet gelukt: marktaandeel Nederland neemt af.
  Meer dan de helft van fusies mislukt. RFH past in dit rijtje, helaas.
  Wat wellicht nog erger is: door de centralisatie hebben de afzonderlijke veilingen in Naaldwijk, Rijnsburg en Aalsmeer hun bindingen met de locale gemeenschappen compleet verloren. Díe maatschappelijke verantwoordelijkheid is compleet verdwenen. En dat wreekt zich. De trots is verdampt en dat geldt niet alleen Aalsmeer Wim, die was er ook in Rijnsburg en Naaldwijk/Honselersdijk.
  Laten we niet wanhopen, er komen andere initiatieven die de hegemonie die RFH veronderstelt te hebben, zullen doorbreken. Grote handels- en kwekerscollectieven zijn aan het ontstaan en zullen zorgen voor dynamiek en vooruitgang in de sierteeltsector. Want monopolisten als RFH zijn geen lang leven beschoren…

 2. De trots van de VBA is verdwenen na de fusie met het westland. Met hun bravoure hebben de westlanders het veel grotere Aalsmeer gewoon westlands gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin