Het is het een én het ander, niet óf…

Er zijn van die gezegdes, spreekwoorden en uitspraken die helemaal niet kloppen of het tegendeel beweren van wat zij bedoelen. 'Vroeger was alles beter' en 'We moeten terug naar de natuur' zijn daarvan bewezen voorbeelden, net als 'Het een of het ander'…

'Zit daar iemand?' is het bewijs dat domme vragen bestaan. Het is weliswaar een modern gezegde dat beweert dat domme vragen niet bestaan en domme antwoorden wel. Maar domme vragen bestaan.

Een ander voorbeeld van een gezegde dat niet klopt is 'De uitzondering bevestigt de regel'. Daarmee wordt immers eigenlijk bedoeld dat het juist de uitzondering is die de regel ontkracht. Dit lijkt een taaltechnische kwestie. Maar met 'vroeger was alles beter' gaat het om de inhoud. Vroeger was bijna alles namelijk slechter en daarom is 'we moeten terug naar de natuur' ook zo'n een kortzichtige uitspraak en een achterhaald ideaal.

Hoezo, terug naar de natuur?
Naar welke natuur – in Nederland – willen degenen die dit uitspreken terug? In 'Wat is natuur nog in dit land' relativeerde de dichter J.C. Bloem:

'Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen'

Ons dorp Aalsmeer ligt meters onder de zeespiegel; de Haarlemmermeer is drooggelegd in 1852 en zou door deze 'Waterwolf', inderdaad, de tunnel waar u nu doorheen rijdt, compleet zijn weggevaagd. 

En laten we eens teruggaan naar die periode, als u zo graag wilt teruggaan naar de natuur en de omstandigheden van die tijd. Het is maar zeven tot acht generaties geleden, een fractie van de tijd dat de aarde en de mensheid bestaan. Toen leefde 84% van de wereldbevolking in volstrekte armoede. Alles was slechter: nauwelijks hygiëne, geen medicijnen, zeven dagen per week werken en ouders begroeven meer kinderen dan er nodig waren om in hun oudedagsvoorziening te voorzien.

Het stonk, het was vies, het was smerig, de vooruitzichten waren somber en het was een strijd om te overleven. Wie terug wil naar die tijd van vroeger, is de weg kwijt. En die periode van pakweg 150 jaar is slechts 0,01% van de tijd waarin onze mensheid heeft geleefd. De ontwikkelingen die de recente generaties hebben beleefd en veroorzaakt zijn ontzagwekkend. 

Vroeger was alles slechter
Toegegeven, of alles vroeger beter was, hangt ook af van wat we als 'vroeger' definiëren. Waarschijnlijk voor het eerst is er in de Westerse wereld nu een generatie volwassenen, wat dat ook moge zijn, waarvan een deel denkt dat hun kinderen het minder goed zullen hebben dan zij. In Australië denkt 20% dat, in Frankrijk 80%. Waarschijnlijk, omdat het niet eerder zo gemeten is.

Ik geloof het tegengestelde. We hebben de afgelopen zeven jaren in de westelijke wereld een dipje gehad dat we crisis noemen. Haha: het is een nieuwe werkelijkheid. Als je het gemiddeld inkomen in Nederland in 1950 op € 100 per hoofd van de bevolking stelt, was het in 1980 maar liefst € 250 (!) en in 2010 zelfs € 280 (!!).

Technologie
En het gaat niet alleen om inkomen. De technologische ontwikkelingen geven ongelooflijke mogelijkheden, theoretisch is het zelfs een makkie om de uitdijende wereldbevolking tot 9 miljard mensen te voeden. Bijbelse visioenen worden of zijn werkelijkheid. Lammen kunnen lopen, hoewel de discipelen van Jezus de rollator of rolstoel nog niet hadden uitgevonden. Blinden kunnen zien, dezelfde discipelen hadden nog nooit van een opticiën gehoord. Uit de dood zijn levenden opgewekt: Australische wetenschappers hebben een in 1984 uitgestorven kikker (aparte keuze, maar goed) weer tot leven gewekt en werken in dit 'Lazarus'-project aan de herleving van een Tasmaanse tijger…

Rentmeesterschap
Begrijp me goed: de wijsheid van natuurlijke gaven wil ik niet ontkennen, integendeel. Brandnetelthee tegen sluimerende ontstekingen kan net zo probaat zijn als de medicijnen die de lichamelijke en geestelijke verwordingen van de welvaartstaat terugdringen. Het is het 'een én het ander… waarmee het gezegde 'het een óf het ander' ook een tegenhanger heeft.

Ik geloof in het samengaan van technologische ontwikkelingen met klassieke ervaringen en wijsheden. Dat noem ik rentmeesterschap en met die instelling kunnen we de wereld beter achterlaten voor nieuwe generaties. Het is het een, én het ander: klassieke verworvenheden en wijsheden samen met nieuwe technologieën en inzichten. Het een, én het ander. 
 

Hermen de Graaf is communicatieadviseur. Kudelstaarter – en bazuint dat ongegeneerd rond. Man van contacten, vooral in bloemenland. Twittert dat het een lieve lust is. Voorzitter lokale CDA-bestuur. Sinds deze week CDA-statenlid in Noord-Holland. Jongleert graag met ‘duurzaamheid’ en ‘rentmeesterschap’. Eigenwijze kerel.

 

6 reacties

  1. PR-handboek van de “integere elite”: reageer met een slogan als je geen inhoudelijke argumenten kunt aanvoeren.

  2. “Holle vaten klinken het hardst”. Als Truus wel blij wordt van dit oh-verhaal dan moet zij het uitprinten en boven haar bed hangen. Om toch een beetje met haar mee te denken wil ik bovenstaande holle frasen graag vervangen door de wens dat het toch nog een beetje goed gaat komen met de mens in het algemeen en Aalsmeerders in het bijzonder. Negativisme noch (overdreven) positivisme maar realisme zijn geboden.

  3. Blinden die kunnen horen? Met gesloten ogen wijs ik doven aan die kunnen zien!

    [Naschrift redactie: er stond, inderdaad, ‘horen’ in plaats van ‘zien’. De slordigheid is inmiddels verbeterd op verzoek van de columnist]

  4. Voor deze gelegenheid leen ik een keer het ‘format’ van een gedeelte van het televisieprogramma ‘De slimste mens’. Hermen profileert zich nadrukkelijk als prominent CDA’er, globalist, econoom, filosoof, bijbelkenner, erudiet en belezen, menner, columnist en volgens AalsmeerVandaag ook als jongleur. Vraag: Wat weet u eigenlijk van… Klazien uit Zalk?

  5. Wie dacht dat de auteur als CDA-Aalsmeer-voorzitter zijn column eens zou benutten om uitleg te geven over zijn uiterst bedenkelijke “vertrouw-de-integere-elite” doctrine komt bedrogen uit. Hij bagatelliseert de crisis op ergerlijke wijze, probeert de lezer met taalgoochelarij zand in de ogen te strooien. Sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008 heeft de politiek daar nog altijd geen lessen uit getrokken. Het blijft pappen en nathouden. Wat stijgende inkomens? De werkelijkheid bij ons is o.a. de tot in het absurde stijgende zorgpremies, aangerekend door de als kartel operende zorgverzekeraars. Op wereldschaal worden échte oplossingen steeds moeilijker, en duurder … voor de belastingbetaler. De échte crisis moet nog komen. Wie denkt dat de economische groei in de geïndustrialiseerde wereld van gemiddeld 3% gedurende de afgelopen 200 jaar ongehinderd kan voortduren heeft het mis. De grondstoffen zijn eindig. Watertekorten geven aanleiding tot (gewapend) conflict. De klimaatproblematiek wordt niet serieus aangepakt. Fort Europa sluit de grenzen voor mensen die oorlogen ontvluchten die wij zélf hebben aangestookt en blijven voeden (Afghanistan, Irak, Syrië, Libië, …). Er is geen enkele reden voor optimisme. De auteur moet ons geen verhaaltjes verkopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin