Dorpsraad Kudelstaart

Kent u de Dorpsraad Kudelstaart? Dat is een van de wijkraden, met als doel: het behartigen van de Kudelstaartse belangen bij de gemeente en het verbeteren van de communicatie tussen burger en gemeente. Afgelopen week was ik uitgenodigd om een vergadering van de Dorpsraad bij te wonen.

Een half uur voordat de vergadering begon was er een inloopspreek(half)uur waar bewoners kunnen aanschuiven om hun ideeën, bezwaren, protesten en dergelijke zaken kenbaar te maken. Deze keer betrof het een groepje verontruste bewoners die erachter waren gekomen dat voor hun woningen een fietspad wordt aangelegd. Dat betekent dat de hele groenvoorziening voor hun deur ingrijpend gewijzigd wordt. Bomen worden gekapt, groenstroken verdwijnen, nieuw asfalt wordt gelegd. Het alternatieve plan was om gewoon op de bestaande weg een stuk van het asfalt rood te maken. Veel goedkoper en het uitzicht blijft behouden. Helaas was er niemand die het belang van de fietsers verdedigde. Dat had nog wat vuurwerk op kunnen leveren.

Later op de avond kwam er een ander verhaal op tafel. Bewoners van een straat in Kudelstaart worden helemaal gek van het geluid dat wordt veroorzaakt door kouwen die in de bomen huizen. En dan nog al die poep op de auto’s. Er werd geopperd om de bomen te kappen zodat de kouwen zouden verdwijnen.

Ik geef u maar even een inkijkje in de problematiek waar de Dorpsraad mee krijgt te maken. Behalve de bestuursleden van de Dorpsraad zat ook de politiek aan tafel, geflankeerd door de woningbouwvereniging en het welzijnswerk. De politiek reageerde op de bezwaren van de burgers met een licht arrogante houding. “Waar waren de burgers tijdens de informatieavonden? Het verkeersvervoerplan was daar toch besproken. Burgers zijn pas betrokken als ze persoonlijk worden geraakt.” Het was de knuppel in het hoenderhok en het startsein voor een pittige discussie.

Andere zaken die aan de orde kwamen waren het speeltuintjesbeleid van de gemeente, de contributie van de handwerkclub, het rooien van bomen die gevaar opleveren voor de openbare weg en meer van die triviale zaken.

Wanneer u naar de onderwerpen kijkt die op zo’n avond langskomen, dan zou u de indruk kunnen krijgen dat het om persoonlijke belangen gaat van bewoners. In een gebied waar zoveel mensen dicht op elkaar wonen, botsen die belangen regelmatig. Als voorzitter van de Dorpsraad zou ik mijn vermoeide hoofd van tijd tot tijd in de schoot leggen. Maar het gaat om veel meer.

De Dorpsraad kijkt met een kritisch oog naar afspraken die door gemeente en projectontwikkelaars worden gemaakt bij het aanleggen van nieuwe wijken. Zij zorgen ervoor dat de puntjes op de i worden gezet. Ze verbinden de gemeentepolitiek met klankbordgroepen en bewonerscommissies en zetten thema’s op de agenda zoals veiligheid, overlast, verkeer, jeugd en andere gemeenschappelijke zaken. Het zijn allemaal belangrijke zaken die om aandacht vragen. Daar tussendoor wordt ook wel eens het eigen belang gepropageerd. Dat hoort er gewoon bij.

De dorpsraad wordt bestuurd door vrijwilligers die neutraal en betrokken hun werk doen. En ze hebben succes. Ze worden gehoord en serieus genomen in de gemeenteraad. De overlast van hangjongeren wordt aangepakt en de bouw van een foeilelijke woontoren is verijdeld. Het is goed dat betrokken bewoners van Kudelstaart zitting nemen in deze raad. Ik heb groot respect voor de geduldige en bekwame wijze waarop zij omgaan met dit mooie werk.

 

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin