Zorgontbijt: veel gesprekspartners, verrassende ideeën, weinig geklaag

Zelden zal een meeting in Aalsmeer tussen burgers en gemeente zo'n algemeen gedeeld positief gevoel hebben opgeleverd. Het sfeervolle zorgontbijt vrijdagochtend van acht tot negen uur in de burgerzaal van het gemeentehuis was een mooi succes, zoveel is zeker. Er waren ruim honderdvijftig mensen afgekomen op de verse croissants, broodjes, jus d'orange, koffie en thee. Een onverwacht hoge score.

Nog opmerkelijker was het hoge gehalte van de discussies. Veel individuele voorbeelden van hoe het in de zorg toegaat in de praktijk van alledag. Veel suggesties. Veel gezichtspunten. Verrassende invalshoeken. En zowaar weinig klagers.

Prikkelende aanpak
Al was het meteen raak toen de discussie nog maar net geopend was. Presentator Rob Oudkerk, ingehuurd programmanager zorg voor Amstelveen en Aalsmeer, stapte vrolijk op een om aandacht vragende mevrouw af en zei: “U kijkt sjagrijnig”. De toon was gezet, en het bleek een voltreffer. Zonder aanzien des persoons – en ook zonder de vele lokale bekenden te kennen… – vroeg Oudkerk bij iedere gesprekspartner steeds dóór. Dat maakte veel los, net als wanneer burgemeester Jobke Vonk vaardig iemand de microfoon onder de neus duwde. 'Gewone' burgers, zoals mantelzorgers en vrijwilligers, en zorgaanbieders gaven allemaal oprecht antwoord en kregen, hoe kort soms ook, de tijd om hun hart te luchten.

Die 'sjagrijnige' mevrouw ook. Die noemde het een “rottijd” voor het ontbijt, dat nog gratis was ook. Volgens haar is een door de gemeenschap betaald ontbijt ongepast. “Stuur het naar de voedselbank,” suggereerde ze en ze beende boos weg. Oudkerk zat er een beetje mee in zijn maag. Attent kwam hij erop terug bij de afsluiting van de discussie. “Als we weer zo'n bijeenkomst en geen ontbijt neerzetten, zou u dan toch komen?” De reactie uit de zaal was een, voorspelbaar, volmondig ja. Maar graag koffie en thee, dat dan weer wel.

Veel thuisblijvers
Het was een volle bak, maar lang niet iedereen was er. Toen Vonk vroeg om vingers van mensen die bang zijn de zorg kwijt te raken, deed een enkeling dat. Toch zaten er meer, want wie anoniem wilde blijven, stak geen vinger op. Zoals enkele aanwezigen aangaven, zat het gros van de mensen die niet zonder zorg kunnen, thuis. En ja, hoe klinken hún persoonlijke verhalen…?

Belangrijk vond iedereen het om ook hén te bereiken en te betrekken in het traject naar hervorming van de zorg in Aalsmeer. Iemand suggereerde het beeldverslag van het zorgontbijt op You Tube te zetten. Betrokkenheid scheppen en informatie geven, is het oogmerk van de speciale gemeentelijke Nieuwsbrief 'Zorg Voor Elkaar', die de gemeente sinds juni uitbrengt. De burgemeester maakte er volop promotie voor. “Zorg dat de zorgbrief ook bij de mensen komt die hier níét zijn,” kwam direct als reactie uit de zaal.

De wijken in
Vonk legde aan het begin uit dat de gemeente graag “met u in gesprek” wil. Waar in Aalsmeer nu globaal € 15 miljoen naar onder meer thuiszorg, AWBZ en jeugdzorg gaat, wordt dat straks zo'n € 9 miljoen, wanneer de gemeente vanaf 2015 het zorgbeheer doet. “Dat is een uitdaging,” zei de burgemeester als understatement. “We willen een kwalitatief goede zorg. En dat iedereen in Aalsmeer mee blijft doen, zo mogelijk kan thuisblijven en kan blijven doen wat hij wil doen,” lichtte ze toe. “Maar we moeten het wél anders organiseren.”

Het zorgontbijt (over een vervolg is nog niets bekend) is een van de door de gemeente gehanteerde manieren om de bevolking om advies en tips te vragen. Ook de in Aalsmeer als gangbare keukentafelgesprekken met directbetrokkenen moeten input opleveren om met de zorg nieuwe wegen in te slaan. De ontbijters verwezen nadrukkelijk naar de wijken, waar veel kennis aanwezig is en creatieve oplossingen te vinden moeten zijn. Op wijkniveau proef je volgens hen behoeften van mensen, zie je wat er al gedaan wordt en krijg je het makkelijkste zicht op extra kansen om buurtbewoners bij de zorg te betrekken.

Minder regels
Er is best veel mogelijk als het zuiniger moet, was de heersende opinie in de zaal. Een oproep om alle tussenlagen van managers bij zorginstellingen weg te snijden, kreeg nauwelijks bijval. Wel oproepen om “minder achter bureaus bedachte regels”.

Een mevrouw vertelde dat ze, toen ze haar man negen jaar mantelzorg gaf, hulp kreeg die ze niet wilde. Maar ja, het moest. Een ander zei dat haar 84-jarige moeder zolang mogelijk “buiten de formele zorg” wilde blijven. Door te googelen vond die moeder een innovatief instrument waarmee ze zich af kon drogen, wat dagelijkse thuishulp uitspaarde. “Ze is zo gemotiveerd om het zelf te kunnen doen,” aldus haar dochter.

Nooit van gehoord
Al waren er meer verrassingen bij het zorgontbijt, zonder meer opvallend was dat de helft van de aanwezigen niet wist het bestaan van het Aalsmeers mantelzorgsteunpunt. Werk aan de winkel dus, stelde de burgemeester dan ook vast.

Een gespreksdeelnemer constateerde dat er behoefte is aan zo'n “vast punt waar mensen hun vragen kunnen stellen en waar ze iets met de signalen kunnen doen”. Dat zou in elk geval welkom zijn voor de mevrouw vol goede wil die verzuchtte: “Ik wil best iemand uit zijn bed halen, maar weet niet hoe ik dat aan moet pakken.”

Wie de nieuwe zorgnieuwsbrief wil ontvangen, kan hem aanvragen via mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin