Waterfront voor zomerseizoen ’21 klaar

Foto Arjen Vos/archief AV

Door: redactie. Begin december starten de werkzaamheden aan het Waterfront in Aalsmeer. In opdracht van Gemeente Aalsmeer gaat combinatie Martens en van Oord en G. van der Ven B.V. het project realiseren.  

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van oude steigers en het aanbrengen van nieuwe. Van de waterkering wordt de levensduur verbeterd, er wordt een nieuwe oeverconstructie gecreëerd en het strand wordt uitgebreid. Verder wordt de bestaande pier verlengd, komt er een uitkijkpunt, worden oversteekplaatsen aan de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg gerealiseerd en komen er groenvoorzieningen, groenweides, zitplekken aan het water, een openluchtgym, meubilair en openbare douches. Verder komen er nieuwe fietsenstallingen inclusief oplaadpunten voor elektrische fietsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Planning
Begin december start de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering start met het verwijderen van de steenbestorting. Gelijktijdig met deze activiteiten wordt er ophoogmateriaal via water aangevoerd en verwerkt vanaf het water. Dit is voor de landuitbreiding en de benodigde voorbelasting. Deze voorbelasting is nodig om de ondergrond te laten zetten (inklinken). De zettingsperiode duurt ongeveer vier maanden. Er worden maatregelen getroffen om opstuivend zand van de voorbelasting te voorkomen. Tijdens de zettingsperiode worden de oude steigers gesloopt en wordt gestart met de realisatie van de nieuwe steigers en andere inrichtingselementen. Het betreft hier zowel de steigers bij het Surfeiland als langs de Stommeerweg. Deze en de andere werkzaamheden zijn eind mei gereed. Het project zal dus voor de zomer van 2021 worden afgerond en opgeleverd.

Bomen vervangen
Voor de realisatie van het project is het noodzakelijk om zeven bomen te vervangen voor in totaal zeventien nieuwe exemplaren. Onder de te vervangen bomen is een solitaire wilg aan de zuidkant van de watertoren, die qua beeld markant is maar niet meer in goede gezondheid verkeert. Daarvoor komt een nieuwe markante grote boom terug, vermoedelijk een treurwilg.

Afsluiting
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn het surfeiland en de wandelboulevard tijdelijk afgesloten. Op het strand nabij de parkeerplaats is een gedeelte van het strand wel toegankelijk voor wandelaars en mensen die hun hond willen uitlaten. Restaurant ‘On the Rock’, de parkeerplaats en de watertoren zijn bereikbaar. De openbare weg is niet afgesloten, behoudens tijdens de aanleg van vier voetgangersoversteekplaatsen aan de Stommeerweg en Kudelstaartseweg in het voorjaar. De tijdelijke afsluiting van de Stommeerweg en de Kudelstaartseweg en de verkeersomleiding wordt tijdig bekend gemaakt. De woningen zijn tijdens de tijdelijke afsluiting te voet en met de auto bereikbaar.

Eén reactie

  1. succes gewenst.

    Als Werkgroep waterfront Aalsmeer WWA wensen wij de combinatie van aannemers M. en van Oord en G.v.d. Ven veel succes toe met het aanleggen van het Waterfront.
    Uiteraard zal vanuit de WWA de nieuwe WB -werkgroep bewoners- , de uitvoeringswerkzaamheden met belangstelling blijven volgen.

    contactpersoon WWA WB
    Gerard Zelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
adv-Toneel