Verkeer en fietspaden heikel punt in Kudelstaart

Veiligheid in een dorp is altijd een heikel punt bij de inwoners. En omdat er al veel over gezegd en geschreven was, waaronder ook op deze website, was dit voor Dorpsraad Kudelstaart aanleiding om dit hoog op de agenda te zetten bij hun laatste wijkoverleg.

Samen met zo’n veertig Kudelstaarters nam Dorpsraad-voorzitter Elien Haspels een aantal stellingen over de verkeersveiligheid door. Vele situaties in het dorp kwamen aan het licht en steeds hoopten de aanwezigen dat de gemeente hier eens goed naar zou komen kijken. Er werd wat af gemopperd.

Fietsschouw
Conclusie: er komt een schouw. Op de fiets met geïnteresseerde bewoners en mensen van de gemeente om alles eens goed in kaart te brengen. Althans, dat is het voorstel van Frans Huijbregts, welzijnswerker van de gemeente. Hij zet zich in voor leefbaarheid in alle wijken en was in deze hoedanigheid dan ook bij het wijkoverleg aanwezig. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit via de Dorpsraad in Kudelstaart kenbaar gemaakt.

De reacties op de verschillende stellingen worden ook aan de gemeente voorgelegd. Veel stellingen gingen over het gedrag van verkeersdeelnemers, waarbij de aanwezigen vaak eerlijk toegaven dat ook zij niet altijd even netjes waren in het verkeer.

Snelheidsduivels
Stelling 1: 'Als ik meer bekeuringen zou krijgen, dan zou ik me beter aan de verkeersregels of de snelheid houden.' Veel aanwezigen zeiden hier ja tegen. En alleen al aanspreken op verkeerd gedrag zou kunnen helpen. Wakker schudden kan al voldoende zijn. Het zijn vaak de eigen bewoners die te hard door een woonwijk rijden. Hier zouden buurtbewoners samen wat aan kunnen doen en de snelheidsduivel hier vriendelijk doch duidelijk op aanspreken. Sommigen vinden dit lastig en zijn bang voor een grote mond. Geduld en vriendelijkheid zijn hierbij belangrijk, was de conclusie.

Stelling 2: 'Als er snelheidbeperkende maatregelen getroffen worden, hou ik me vaker aan de maximaal toegestane snelheid.' Ook dit zou goed kunnen werken. Een bordje met bijvoorbeeld 30 kilometer is niet voldoende, kwam uit de zaal. Zo zou niet helemaal duidelijk zijn hoe hard er gereden mag worden op de Kudelstaartseweg. De Bilderdammerweg was ook zo’n voorbeeld, alhoewel daar wel een snelheidsmeter staat en automobilisten alert zou moeten maken.

Abortusweggetje
Stelling 3: 'Ik vind meer dan 100 meter afstand van de parkeerplaats tot huis acceptabel.' De meesten vinden dit niet acceptabel, vooral niet in een dorp als Kudelstaart, waar over het algemeen geen parkeerproblemen zijn. Toch zijn er weinig parkeerplaatsen in bijvoorbeeld Zuiderpark, de Rietlanden, de Leeghwaterstraat en de Anne-Frankstraat.

Stelling 4: 'De fietspaden en voetpaden zijn van voldoende kwaliteit en zijn veilig genoeg.' Op deze stelling kwamen de meeste klachten. Bij een aantal fiets- en voetpaden, zoals rond de Proosdijhal, zijn natuurlijke drempels gekomen door wortels van bomen. Een van de aanwezigen noemde het fietspad bij de Galvanistraat zelfs het ‘abortusweggetje’. Ook kwamen er voorbeelden van paaltjes die scheef staan en gaten in de weg. Mensen met rollators of in een rolstoel hebben op veel plekken problemen in het dorp.

Onveilige situaties
Verder passeerden een aantal onveilige situaties de revue, zoals het Robend-kruispunt bij het winkelcentrum. Maar er werd ook gesproken over de nieuwe brug die op het Robend komt. Er komt een wegversmalling, maar mogelijk zou een drempel beter werken. Een racebaan moet daar vermeden worden.

Ook de Herenweg kwam voorbij als weg waar vaak hard gereden wordt. En het Ad Verschuerenplein waar het niet duidelijk is wat voetpad en fietspad is. De scheiding is niet goed aangegeven en dat kan onveilige situaties opleveren. De oversteek op de Mijnsherenweg naar de Midvoordreef kwam ook nog ter sprake. Ook daar wordt veel te hard gereden.

Veel zaken hadden te maken met mentaliteitsverandering van weggebruikers. Ook kinderen zorgen voor onveilige situaties door op de stoep te fietsen. Maar soms is dit 'nodig' omdat de weg te gevaarlijk is. Volgens een aanwezige OBS-lerares en een ouder wordt er veel aandacht op scholen besteed aan verkeersveiligheid. Maar vaak moeten ook de ouders worden ‘opgevoed.’

Oversteek Krabbescheerhof
Ook over het parkeerbeleid bij de scholen in de Rietpluim werd gesproken. Een van die situaties is bij het rondetafelgesprek van de gemeenteraad in de raadzaal terecht gekomen door inbreng van PACT-er Sunny Lakerveld. Het gaat om de oversteek vanuit de Krabbescheerhof richting Zonnedauwlaan.

Aan de hand van foto's werd de onveilige situatie getoond. Iedere dag zou volgens buurtbewoners een bus geparkeerd staan op een plek die niet als parkeerplaats is aangeduid. Er mag niet geparkeerd worden binnen vijf meter vanaf de oversteek en hier lijkt een buurtbewoner lak aan te hebben, met onveilige oversteeksituaties als gevolg. Kinderen hebben geen uitzicht op het verkeer als ze willen oversteken richting de scholen. Hier zou beter op gehandhaafd moeten worden, maar de gemeente heeft dit inmiddels opgepakt en er komt een oplossing. De bus van PAR-AV is er speciaal voor de foto geplaatst zodat de situatie goed geillustreerd wordt.

Foto's: een onveilige oversteek bij Krabbescheerhof richting scholen. Bij Dorpshuis 't Podium kwam Dorpsraad Kudelstaart bijeen met inwoners van het dorp. Voorzitter Elien Haspels legde de aanwezigen een aantal stellingen voor. (foto's Ilse Zethof)

5 reacties

  1. Naar aanleiding van het afgelopen bewonersoverleg op 12 november j.l. organiseert de Dorpsraad Kudelstaart op zaterdagmiddag 13 december een verkeersveiligheidsronde door Kudelstaart. In deze fietsronde gaan we op diverse locaties langs die zijn aangedragen door bewoners en die in de praktijk onveilige verkeerssituaties opleveren of voor verbetering in aanmerking komen. Het verzamelen staat gepland om 14.30 uur bij het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich aanmelden via ons e-mailadres: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com.

  2. Het is zo jammer dat de fietspaden er wel zijn maar niet berijdbaar en bereikbaar zijn; zo ook langs de Proosdij. Jammer ook dat bij de Antoniusschool de auto’s op de weg gaan staan, om hun kinderen eruit te laten stappen. En dat er in de winter er niet gestrooid wordt. Zeker niet de toegangsfietspaden naar de scholen toe. De gemeente Aalsmeer besteedt het geld verkeerd. Lang leven Uithoorn, duidelijk dat het daar allemaal wel kan. Zoals het onderhoud, het zoutstrooien, bladeren van de weg halen en ook het vele glas. Nederland is een fietsland. Maar het ondergeschoven kindje Kudelstaart telt met niets mee.

  3. Fietsen zijn te gast? Voetgangersvriendelijk, dat woord komt niet voor in het woordenboek van de gemeente, laat staan in hun gedachten. Zolang je nog voor de sokken kan worden gereden in de Zijdstraat door fietsers en BROMMERS, met als enige argument: economisch belang, dan weet ik waar de echte knelpunten zitten, niet in de mentaliteit van het winkelde publiek. Die zeggen gewoon: “Het mag toch”. Nee heren van de politiek: “Het kan en mag niet”!!

  4. Wacht u maar eens af hoe de Middenweg in Aalsmeer er over 1 jaar eruit gaat zien als de gemeente na diverse rechtszaken toch haar gelijk denkt te gaan halen. De gemeente rommelt met cijfers en maten en heeft lak aan de landelijke richtlijnen en veiligheid voor de burger. De economische belangen gaan voor. In diverse woonwijken is de verkeersveiligheid een groot probleem; dat heeft niet alleen met de instelling van de mensen te maken maar ook hoe je een locatie inricht.

  5. Alleen in Kudelstaart? Heel deze gemeente is zeer voetganger- en fietsonvriendelijk! Voorbeelden, te veel om hier te vermelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin