Steun voor RBV na chaotische discussie in raad

(Foto archief AV/Arjen Vos)

Door: Klaas Leegwater. Er komt vanuit de gemeente zo goed als zeker financiële steun voor stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Het college zal de stichting binnenkort uitnodigen om te bespreken op welke wijze een subsidieregeling kan worden toegepast. Dat was de uitkomst gisteravond van een chaotisch verlopen discussie in het vragenkwartier tijdens de raadsvergadering. Door het resultaat van de gesprekken diende GroenLinks de eerder aangekondigde motie voor financiële steun aan RBV niet in.

Gemakkelijk kwam de toezegging van het college niet tot stand. Wethouder Dick Kuin stelde aan het begin van de discussie als voorwaarde dat de raad unaniem moest instemmen met een subsidieaanvraag van RBV bij een rechtszaak tegen de overheid. Dit leidde tot een chaotisch debat waarbij verschillende lijnen door elkaar gingen lopen. Halverwege noopte het Judith Keessen tot de opmerking: “Ik vind het allemaal heel verwarrend worden, er worden onderwerpen ingesjoemeld die niets te maken hebben met waar het vanavond om gaat.”

Peter van den Nouland

In de knoop
Raadsleden en college raakten in de knoop met de procedurele en democratische gang van zaken. Dat zit zo: in het raadsprogramma, waar alle partijen behalve GroenLinks en PvdA zich aan hebben geconformeerd, staat beschreven dat partijen met één mond praten over Schipholzaken. Maar wat nu als er een voorstel wordt behandeld waar een meerderheid van de raad positief tegenover staat?  Dat gebeurde dus donderdagavond, het voorstel  om RBV niet via een motie maar via een subsidieregeling financieel te ondersteunen werd door de meeste partijen omarmd.

Het CDA zette de hakken in het zand. Raadslid Peter van den Nouland verwees naar de afspraken in het raadsprogramma en wilde tevens de discussie breder trekken. “Want er zijn veel meer partijen betrokken bij onderwerp Schiphol. Er zijn in Aalsmeer veel mensen die last hebben maar ook veel mensen die geen last hebben van Schiphol.” Van den Nouland nodigde alle partijen uit om in een volgend overleg te kijken of er een gezamenlijke doelstelling kan worden bereikt.

“Wat is dit voor toestand”
Ook voorzitter van de vergadering burgemeester Oude Kotte stuurde verschillende keren aan op unanimiteit bij een beslissing van de raad over Schipholzaken. “Ik heb wethouder Kuin dit als voorwaarde horen zeggen.” Het werd Ronald Fransen van GroenLinks allemaal te gortig. “Zo werkt het toch niet, de raad is bij een subsidietraject helemaal niet in beeld. Dit is echt nieuw voor mij.” En later over het met één mond praten van de raad, terwijl er een meerderheid voor een voorstel is. “Dit is een rare manier van democratie bedrijven en tegen de wet. We zetten onszelf klem, wat is dit voor toestand?”

Nouland bleef volhardend: “We hebben als CDA nooit gezegd achter de subsidieaanvraag voor stichting RBV te staan. Ik heb het altijd in het midden gelaten. Ik vind onze toezegging afhankelijk van andere piketpaaltjes die ik over Schiphol wil slaan in nader overleg.” PvdA’er Jelle Buisma sprong Fransen bij. “Wij doen al weken moeilijk over een club die opkomt voor onze belangen. Of we het nu met een motie, subsidie, per postduif regelen zal mij worst zijn. De financiële bijdrage voor RBV moet er gewoon komen.”

Onderbouwing D66
D66 had een stevig onderbouwde inbreng. “Voor ons staat vast dat door het niet naleven van voorschriften voor en door de Staat wat betreft vliegtuighinder de gemeente Aalsmeer zowel direct als indirect benadeeld wordt bij het uitoefenen van haar taken op het gebied van volksgezondheid,” aldus fractievoorzitter sybrand de Vries. “De procedure die RBV voert kan klaarheid brengen in rechten en plichten van zowel de Staat als de gemeente en hun onderlinge verhouding.”

Oplossing na schorsing
Hoe langer het debat duurde nam de onoverzichtelijkheid toe. Partijen begrepen elkaar niet of praatten langs elkaar heen. Tenslotte ​zorgde een ingeving van Judith Keessen van Absoluut Aalsmeer voor een oplossing. Het raadslid dat zich zichtbaar ergerde aan het verloop van de discussie en de inbreng van het CDA vroeg een schorsing aan van een kwartier “voor overleg met alle fractiewoordvoerders schiphol, maar zeker met het CDA.”

Na een bak koffie in de partijkamers was de raad eensgezind. Keessen lichtte toe: “Na een goed gesprek is unaniem besloten dat de raad niet voor de subsidieaanvraag van RBV gaat liggen.” Fransen reageerde: “Met deze second best oplossing kunnen wij leven, resultaat is belangrijker dan de methode. Dat betekent op dit moment dat onze motie van tafel is.”  Mede-indiener Buisma stemde toe.

Kuin blij
Laatste woord was voor wethouder Kuin: “Ik ben blij met dit gezamenlijke standpunt van de gemeenteraad, wij zullen RBV uitnodigen voor een eerste verkennend gesprek om te kijken waar de nood ligt. En ik kan u ook meegeven dat later een breder gesprek over Schiphol  zal plaatsvinden zoals Peter van den Nouland van het CDA het vanavond voorstelde.”

Jan Boomhouwer van stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder reageert positief op de uitkomst. “Dit geeft vertrouwen dat het met de gevraagde financiële bijdrage goed komt. Dat de subsidieaanvraag raadsbreed wordt ondersteund is een goed signaal naar andere gemeenten in de regio waar de bevolking veel last heeft van vliegtuiglawaai.” Welke bedrag Boomhouwer als subsidie gaat aanvragen kan hij nog niet exact aangeven.

Deze zomer diende RBV bij de rechtbank een dagvaarding in tegen minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, met de eis een einde te maken aan ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door vliegverkeer op Schiphol. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 200.000 omwonenden rond de luchthaven dagelijks ernstige hinder ondervinden van vliegtuiglawaai, 23.000 in hun slaap. Voor de procedure vroeg de stichting aan de gemeente Aalsmeer een bijdrage van 60.000 euro. Groenlinks was voornemens de bijdrage via een motie te regelen. Donderdag kwam er dus een aanvraag voor een subsidie uitrollen.

2 reacties

 1. CDA is niet alleen in de landelijke politiek de weg kwijt (-8 zetels en één van de betere Tweede Kamerleden), lokaal kan deze partij wat mij betreft de partijnaam beter aanpassen naar ‘PTA’: ‘Partij Tegen Aalsmeer’. Schiphol is niet het enige dossier waar de lokale CDA’ers zich weer eens dermate conservatief en rigide opstellen dat geen enkele Aalsmeerder hier wat aan heeft. Zeker niet onze jeugdige Aalsmeerders.

  Of je nu voor of tegen Schiphol bent, 30+ jaar overleg op allerlei niveaus, aan allerlei tafels heeft ontzettend veel tijd en geld gekost en de enige uitkomst was altijd: Schiphol groeit. Negatieve effecten bestaan niet of hebben omwonenden maar te accepteren.

  Aan groei zitten grenzen, daar komen we in Nederland steeds vaker achter. Er moeten keuzes worden gemaakt. Onze politiek blijkt hierin niet uit te blinken. Doormodderen krijgt vaker de voorkeur dan tonen van visie met inhoudelijk en onderbouwde beleidskeuzes; ondersteund door wetenschap en wijsheid. Een economie voor het merendeel gebaseerd op consumptie van goedkopen fossiele brandstoffen is misschien ook wel een beetje aan revisie toe willen wij in de toekomst niet allemaal in o.a. Rusland en Qatar op de knietjes moeten gaan.

  Onafhankelijk van je standpunt over Schiphol, leg het maar eens voor aan de rechter. Laat die deze oneindige Schiphol discussie (met tot nu toe maar één uitkomst) maar eens toetsen aan de wet. Mag een commercieel bedrijf opereren op de manier die het doet, met de impact die dit heeft op zijn omgeving. Ik ben benieuwd wat de rechter hiervan vindt.

  Dat de gemeente Aalsmeer hierbij een hele kleine investering doet (0,06% van het budget) in een fonds voor het welbehagen van Aalsmeerders – names het deel van Aalsmeer dat volgens de PTA’ers dan wel ‘last heeft van Schiphol’.

  Ik denk dat die 60K in het niets valt bij de kosten van al die uren die onze, door publiek betaald geld, ambtenaren aan tijd hebben gestoken in 30+ jaar oneindige discussie of Schiphol mag doorgroeien. Van die kosten en zinloze uren kunnen we na deze rechtszaak in één keer af zijn. Tel uit je winst. Kan dit land zich weer focussen op die 10 andere enorme uitdagingen waar het op dit moment voor staat.

  Persoonlijk denk ik dat niet veel Aalsmeerders helemaal tegen Schiphol zijn, een deel waarschijnlijk wel tegen de excessen zoals we die tussen 2015-2019 hebben zien toenemen. Daarbij moeten ook de spelregels door Schiphol niet telkens worden aangepast. In Nederland hebben we de beschikking over beperkt grondgebied en zoals men in Den Haag ook al optekende: “niet alles kan overal”. Zo simpel kan het soms zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin
banner_martinez
adv desiree klein
mjk-advies
LJ-de-Vries
S4H
flower art museum
historische tuin